Φόρμα αναζήτησης

Μέχρι την 31η Δεκεμβρίου πρέπει να υποβληθούν οι καταστατικές αλλαγές των ΜΚΟ

Το Γραφείο του Επιτρόπου Εθελοντισμού και Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων με ανακοίνωση που εξέδωσε την Τρίτη ενημερώνει Σωματεία και Ιδρύματα ότι θα πρέπει να προβούν σε καταστατικές αλλαγές με βάση τις πρόνοιες του Περί Σωματείων και Ιδρυμάτων και για άλλα Συναφή Θέματα Νόμου του 2017 και όπως αυτός τροποποιήθηκε το 2018.

Το Γραφείο του Επιτρόπου τονίζει ότι οι αλλαγές  είναι αναγκαίες για να ενισχύσουν την αξιοπιστία των Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων στον Τομέα της Χρηστής Διοίκησης και της Οικονομικής Διαφάνειας

Προσθέτει ότι οι αλλαγές πρέπει να υποβληθούν στις οικίες Επαρχιακές Διοικήσεις μέχρι την 31η  Δεκεμβρίου 2019.

ΚΥΠΕ