Μαζικά τεστ σε μαθητές στην Πόλη Χρυσοχούς: Υποσχέσεις Προδρόμου στους εκπροσώπους φορέων

Μαζικά τεστ θα αρχίσουν από σήμερα να γίνονται  σε μαθητές των εκπαιδευτηρίων της Πόλης Χρυσοχούς αλλά και στον υπόλοιπο πληθυσμό της περιοχής.