POWERED BY

Φόρμα αναζήτησης

Ζέτα Αιμιλιανίδου στον «Π»: Ανοίγει ο διάλογος για τον κατώτατο μισθό 

Η έναρξη κοινωνικού διαλόγου για την εισαγωγή και στην Κύπρο κατώτατου μισθού και η επεξεργασία νομοσχεδίου για την οργάνωση της τηλεργασίας στη βάση καλών πρακτικών από τη διεθνή εμπειρία, σε συνδυασμό με τη μεταρρύθμιση στο συνταξιοδοτικό και την εισαγωγή σειράς μέτρων για την ενίσχυση των ευκαιριών στην αγορά εργασίας συνθέτουν μια ιδιαίτερη απαιτητική και φιλόδοξη κοινωνική ατζέντα για την Κύπρο σε μια περίοδο σταδιακής εξόδου από την πανδημική κρίση.

Στον απόηχο της Κοινωνικής Συνόδου στο Πόρτο, όπου οι «27» κατέληξαν σε μια κοινή δέσμευση για την υλοποίηση του Ευρωπαϊκού Πυλώνα Κοινωνικών Δικαιωμάτων η υπουργός Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Ζέτα Αιμιλιανίδου, περιγράφει στον «Π» τον σχεδιασμό της κυβέρνησης και τις νέες ρυθμίσεις για εργαζομένους και επιχειρήσεις.

Ο Πυλώνας

«Ο Ευρωπαϊκός Πυλώνας Κοινωνικών Δικαιωμάτων αποτελείται από 20 συγκεκριμένους στόχους αναφορικά με τρεις κεφαλαιώδεις άξονες κοινωνικών προτεραιοτήτων που αφορούν την ισότητα ευκαιριών και πρόσβαση στην αγορά εργασίας, την ασφαλή και ευπροσάρμοστη απασχόληση και την κοινωνική προστασία και ένταξη. Ως Κυπριακή Δημοκρατία συμμετείχαμε ενεργά με προτάσεις και εισηγήσεις που υιοθετήθηκαν για τον καταρτισμό των 20 στρατηγικών στόχων του Πυλώνα», τονίζει στον «Π» η κ. Αιμιλιανίδου.

«Έκτοτε», προσθέτει, «τόσο βάσει εθνικών πόρων αλλά και ιδιαίτερα τώρα με την ευκαιρία αξιοποίησης του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας αλλά και του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου για τη νέα προγραμματική περίοδο 2021-2027, έχουμε ως υπουργείο και ως κυβέρνηση θέσει σε τροχιά υλοποίησης σειρά πολύ σημαντικών πολιτικών και μεταρρυθμίσεων που συνδέονται με την επίτευξη των στρατηγικών στόχων του Ευρωπαϊκού Πυλώνα Κοινωνικών Δικαιωμάτων.

Οι πολιτικές και μεταρρυθμίσεις που υλοποιούνται στην Κυπριακή Δημοκρατία έχουν συζητηθεί και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, τόσο σε τεχνικό επίπεδο όσο και σε πολιτικό επίπεδο και έχουν αναγνωριστεί και υιοθετηθεί σε όλα τα επίπεδα ως πολιτικές για επίτευξη των στόχων του πυλώνα και γενικότερα για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής και του πλέγματος κοινωνικής προστασίας των πολιτών.

Στη δική του παρέμβαση στη σύνοδο κορυφής του Πόρτο, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας ανέπτυξε τις θέσεις και προτάσεις της Κυπριακής Δημοκρατίας με ιδιαίτερη έμφαση στις επενδύσεις για ισότητα ευκαιριών και πρόσβαση στην αγορά εργασίας για όλους και την κοινωνική προστασία και ένταξη με έμφαση στα δικαιώματα των γυναικών».

Σύμφωνα με την υπουργό Εργασίας μερικές από τις μεταρρυθμίσεις που προωθούνται είναι:

  • Αύξηση της προσφοράς, οικονομικά προσιτής και ποιοτικής προσχολικής εκπαίδευσης και φροντίδας για παιδιά 0 έως 4 ετών μέσω της επιδότησης της ανέγερσης και λειτουργίας νέων βρεφονηπιακών σταθμών. Σημειώνεται ότι παράλληλα το Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας στοχεύει στη μείωση του ορίου ηλικίας για δωρεάν προσχολική εκπαίδευση στα 4 έτη ηλικίας.
  • Επιδότηση του κόστους για τη φοίτηση των παιδιών σε εγκεκριμένους βρεφονηπιακούς σταθμούς για οικονομικά προσιτή και ποιοτική εκπαίδευση και φροντίδα όλων των παιδιών.
  • Αναδιάρθρωση και εκσυγχρονισμός των Υπηρεσιών Κοινωνικών Ασφαλίσεων καθόσον αφορά τις διαδικασίες, μηχανογράφηση και νομοθετικό πλαίσιο.
  • Μεταρρύθμιση συνταξιοδοτικού συστήματος με στόχο τη μείωση του κινδύνου φτώχειας των συνταξιούχων, τη διασφάλιση επαρκούς συνταξιοδοτικού εισοδήματος μέσω της διατήρησης βιοτικού επιπέδου μετά την αφυπηρέτηση, την αλληλεγγύη και δικαιοσύνη μεταξύ και εντός των γενεών, τη διασφάλιση της μακροχρόνιας βιωσιμότητας των συντάξεων και την αποδοτικότητα συστήματος μέσω μείωσης αντικινήτρων για εργασία.
  • Αύξηση της αποτελεσματικότητας της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης, μέσω ανάπτυξης σύγχρονων εργαλείων, μεθόδων και συστημάτων.
  • Ολιστική στήριξη των ευάλωτων ομάδων πληθυσμού οι οποίες έχουν τη μεγαλύτερη ανάγκη, βελτίωση της ποιότητας ζωής τους, η μακροχρόνια και κατ’ οίκον φροντίδα, καθώς και η ενεργός ενσωμάτωσή τους στην αγορά εργασίας και την κοινωνία.
  • Πολιτικές για τα Άτομα με Αναπηρία για ένταξη στην απασχόληση, την εξασφάλιση επαρκούς βιοτικού επιπέδου, τη στήριξή τους για ανεξάρτητη διαβίωση και ενσωμάτωσή τους στην κοινότητα μέσω της δημιουργίας επιπρόσθετων κατοικιών υποστηριζόμενης διαβίωσης καθώς και, όπου είναι αναγκαίο, την υποστήριξή τους στη λήψη αποφάσεων και την άσκηση της δικαιοπρακτικής ικανότητας.
  • Βελτίωση της παροχής επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, η οποία αναμένεται να συμβάλει στην αύξηση της απασχόλησης, στη μείωση της ανεργίας, στη μείωση της αναντιστοιχίας δεξιοτήτων, στην αύξηση της παραγωγικότητας και στην καινοτομία.
  • Θεσμοθέτηση εθνικού κατώτατου μισθού.

 

 

Η θεσμοθέτηση κατώτατων απολαβών είναι μέρος του ευρωπαϊκού πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων και η κυβέρνηση σχεδιάζει να ανοίξει άμεσα τον σχετικό διάλογο.

«Η εισαγωγή εθνικού κατώτατου μισθού είναι μία από τις σημαντικότερες προγραμματικές θέσεις της παρούσας κυβέρνησης και του Προέδρου της Δημοκρατίας. Με τη στήριξη και τεχνική βοήθεια της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Διεθνούς Γραφείου Εργασίας έχουμε ολοκληρώσει τις απαραίτητες τεχνικές μελέτες και αναλύσεις και στοχεύουμε στην άμεση έναρξη του κοινωνικού διαλόγου για τη σημαντική αυτή μεταρρύθμιση», αναφέρει η κ. Αιμιλιανίδου.

Υπενθυμίζεται ότι η κυβέρνηση είχε δεσμευτεί να συζητήσει το θέμα όταν το ποσοστό της ανεργίας υποχωρήσει σε επίπεδα κάτω του 5%. Οι περισσότερες, όμως, προβλέψεις (ΕΕ, ΔΝΤ) αναφέρουν ότι η ανεργία θα παραμείνει σε επίπεδα πέριξ του 7% την προσεχή τριετία.

Νέοι – γυναίκες

Τα ίδια στοιχεία δείχνουν ότι η πανδημία έχει πλήξει ιδιαίτερα τους νέους και τις γυναίκες.

«Τόσο οι νέοι όσο και οι γυναίκες περιλαμβάνονται στις προτεραιότητες του υπουργείου και της κυβέρνησης και έχουν καταρτιστεί και προκηρυχθεί ήδη συγκεκριμένα σχέδια για την επιδότηση της πρόσληψης νέων και γυναικών και την επιδότηση της εργασίας, καθώς και για επιδότηση της κατάρτισης και εκπαίδευσης», σχολιάζει στον «Π« η υπουργός Εργασίας.

Συγκεκριμένα, τον Νοέμβριο 2020 προκηρύχθηκαν τα Σχέδια Παροχής Κινήτρων για την Εργοδότηση Ανέργων με προϋπολογισμό 17 εκατ. ευρώ για πρόσληψη μέχρι 2.000 ανέργων και παροχής κινήτρων για την απασχόληση νέων ηλικίας 15 μέχρι 29 ετών που βρίσκονται εκτός απασχόλησης, εκπαίδευσης ή κατάρτισης, με προϋπολογισμό 10 εκατ. ευρώ, για πρόσληψη μέχρι 1.200 ανέργων.

«Και τα δύο σχέδια είχαν πολύ μεγάλη επιτυχία αφού οι αιτήσεις που έχουν υποβληθεί για προσλήψεις από εργοδότες μέσω των σχεδίων έχουν καλύψει και τις 3.200 προσλήψεις ανέργων και τα εν λόγω σχέδια, μαζί με νέα ειδικά σχέδια για πρόσληψη γυναικών θα επαναπροκηρυχθούν σύντομα. Επιπρόσθετα, υλοποιούνται με μεγάλη επιτυχία από την Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού τα ειδικά σχέδια που έχει προκηρύξει το υπουργείο, για κατάρτιση εργαζομένων με προϋπολογισμό 14 εκατ. ευρώ καθώς και το πρόγραμμα επαγγελματικής κατάρτισης ανέργων σε οργανισμούς του δημόσιου και ευρύτερου δημόσιου τομέα, αρχές τοπικής διοίκησης και μη κυβερνητικούς οργανισμούς με προϋπολογισμό 7 εκατ. ευρώ. Πέραν των ειδικών σχεδίων για αυτές τις ομάδες στόχου, το υπουργείο αλλά και ο ίδιος ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας ο οποίος επικέντρωσε την παρέμβαση του στη Σύνοδο Κορυφής στο Πόρτο σε αυτές τις πολιτικές, έχει θέσει σε προτεραιότητα μια σειρά από πολιτικές για τη στήριξη των γυναικών τόσο για την ένταξη και ανέλιξή τους στην αγορά εργασίας όσο και για την παροχή ίσων ευκαιριών στην επαγγελματική αλλά και στην προσωπική ζωή», προσθέτει η κ. Αιμιλιανίδου.

Η τηλεργασία

Η τηλεργασία αποτελεί πλέον μέρος της ζωής μας και η υπουργός Εργασίας χαρακτηρίζει στον «Π» «τη νομοθετική ρύθμιση της τηλεργασίας μια επιτακτική αναγκαιότητα κυρίως για την προστασία των δικαιωμάτων των εργαζομένων».

«Το Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ήδη επεξεργάζεται προσχέδιο σχετικών ρυθμίσεων στη βάση καλών πρακτικών άλλων ευρωπαϊκών χωρών σε συνεργασία με την επίτροπο Νομοθεσίας. Φυσικά, θα ακολουθήσει κοινωνικός διάλογος για να ληφθούν υπόψη και οι απόψεις των κοινωνικών εταίρων. Επιπλέον, για όλους τους εργαζόμενους, χρειάζεται να διασφαλιστεί ότι θα υπάρχουν οι κατάλληλες συνθήκες και υποδομές για την επιτυχή διεκπεραίωση της εργασίας τους μέσω τηλεργασίας», καταλήγει.

 

Το Σχέδιο Ανάκαμψης παρουσίασε ο Πρ. Αναστασιάδης: 4.4 δις ευρώ για την περίοδο 2021-2026, 11,000 νέες θέσεις εργασίας

 

15.000 νέες θέσεις εργασίας έως το 2026 – Μελέτη του Κέντρου Οικονομικών Ερευνών

 

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν.