ΥΠΕΞ: Κανένας λόγος πανικού για Κύπριους στο εξωτερικό λόγω κορωνοϊού

Ο κ. Χατζηαργυρού εξήγησε ότι το σύστημα εγγραφής «Οίκαδε» μπορεί να αξιοποιηθεί από το Υπουργείο Εξωτερικών σε έκτακτες καταστάσεις, εφόσον κριθεί αναγκαίο να απομακρυνθούν Κύπριοι πολίτες σε περιπτώσεις κρίσεων