1,000,000 εμβόλια για την Covid-19 έχει παραγγείλει η Κύπρος

Στόχος η Κύπρος να έχει στη διάθεσή της το ασφαλές και αποτελεσματικό εμβόλιο που θα αδειοδοτηθεί για κυκλοφορία, ταυτόχρονα με τα υπόλοιπα κράτη μέλη.