Υπ. Παιδείας: Δημιουργεί Συμβουλευτική Επιτροπή για δημιουργία Υφ. Πολιτισμού – 15 άντρες και μία γυναίκα!

Παράλληλα, συνεχίζεται η δημόσια διαβούλευση του Υπουργείου Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας (ΥΠΠΑΝ) τόσο με τις πολιτικές δυνάμεις όσο και με αντιπροσωπευτικούς συλλογικούς φορείς από τον χώρο των πολιτιστικών δραστηριοτήτων.