POWERED BY

Φόρμα αναζήτησης

Xρυσά διαβατήρια και στη μαρίνα Αγίας Νάπας – Φωτογραφίζει εμπλοκή Προέδρου o ΟδυσσέαςΠίσω από τα οκτώ «χρυσά» διαβατήρια που δόθηκαν σε διευθυντικά στελέχη εταιρείας που συνδέεται με την επένδυση της μαρίνας Αγίας Νάπας βρίσκεται το δικηγορικό γραφείο Νίκος Χρ. Αναστασιάδη, με χθεσινή έκθεση της Ελεγκτικής Υπηρεσίας για το Υφυπουργείο Τουρισμού να υποστηρίζει ότι τα συγκεκριμένα «χρυσά» διαβατήρια παραχωρήθηκαν ενώ δεν ικανοποιούσαν τα οικονομικά κριτήρια του Κυπριακού Επενδυτικών Προγράμματος (ΚΕΠ). Η έκθεση «φωτογραφίζει» και πάλι τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας λόγω εμπλοκής σε αυτήν προσώπου από το περιβάλλον του, με τα κόμματα να θέτουν και πάλι θέμα τάξης και σύγκρουσης συμφερόντων για τον κ. Αναστασιάδη.

Ειδικότερα, η Ελεγκτική Υπηρεσία οδηγήθηκε στη διερεύνηση των οκτώ «χρυσών» διαβατηρίων με αφορμή απόφαση που έλαβε το Υπουργικό Συμβούλιο στις 6/6/2018 με βάση την οποία εκμισθώθηκε στην ανάδοχο εταιρεία της μαρίνας Αγίας Νάπας κρατική γη για χρονική διάρκεια όση και η σύμβαση μίσθωσης της μαρίνας, δηλαδή έως τις 27/4/2067, τροποποιώντας έτσι ουσιωδώς τόσο τους όρους του διαγωνισμού που προκηρύχθηκε όσο και την ίδια τη συναφθείσα σύμβαση. Το εν λόγω παραλιακό κρατικό τεμάχιο που εκτιμήθηκε στα €2,5 εκατ. σε τιμές 2018 είναι συνολικής έκτασης 3.093 τ.μ. και εκμισθώθηκε για τουριστικούς σκοπούς και συγκεκριμένα για την ενσωμάτωσή του µε τον χώρο της μαρίνας Αγίας Νάπας «ούτως ώστε να δημιουργηθεί μια πολεοδομικά και αρχιτεκτονικά άρτια και ενιαία ανάπτυξη της περιοχής, µε αδιάκριτη και απρόσκοπτη πρόσβαση προς την παραλία». H Eλεγκτική Υπηρεσία καταλήγει στην έκθεση της ότι, εκ πρώτης όψεως, η σύναψη της συγκεκριμένης σύμβασης μίσθωσης δεν συνάδει με τη νομοθεσία και δεν διασφαλίζει τη βέλτιστη αξιοποίηση της κρατικής γης και τη μεγιστοποίηση των κρατικών εσόδων.

O Αιγύπτιος

Η Ελεγκτική Υπηρεσία όπως αναφέρει στην έκθεσή της, χάριν διαφάνειας και ιδίως εξαιτίας του γεγονός ότι η εκμίσθωση του παραπάνω κρατικού τεμαχίου αποφασίστηκε από το Υπουργικό Συμβούλιο, σημειώνει ότι ένας εκ των διευθυντών της εταιρείας που διαχειρίζεται τη μαρίνα της Αγίας Νάπας «είναι πρόσωπο από το οικογενειακό περιβάλλον του Προέδρου της Δημοκρατίας». Αναφέρει, επίσης, ότι οι αιτήσεις για πολιτογράφηση των οκτώ διευθυντών της εταιρείας που κατέχει το 80% της εταιρείας που διαχειρίζεται τη μαρίνα της Αγίας Νάπας υποβλήθηκαν από το δικηγορικό γραφείο Νίκος Αναστασιάδης & Συνεταίροι. Η Ελεγκτική Υπηρεσία προβαίνει και σε άλλη μία διαπίστωση: Το πρόσωπο από το οικογενειακό περιβάλλον του Προέδρου της Δημοκρατίας ανέλαβε διευθυντής στην εταιρεία που διαχειρίζεται τη μαρίνα της Αγίας Νάπας τον Νοέμβριο του 2015 ταυτόχρονα με την είσοδο στο μετοχικό κεφάλαιο και στη διεύθυνση της εταιρείας του Αιγύπτιου επενδυτή, ο οποίος απέκτησε τον έλεγχο του 80% και έναν χρόνο αργότερα έλαβε την κυπριακή υπηκοότητα μέσω του ΚΕΠ. Πρόκειται για τον Αιγύπτιο δισεκατομμυριούχο Ναγκίμπ Σαουΐρις, που έγινε ευρέως γνωστός τον Σεπτέμβριο του 2016 μετά από ξυλοδαρμό του σε νυκτερινό κέντρο της Αγίας Νάπας. Η Ελεγκτική Υπηρεσία δεν προέβη σε σχόλια για την πολιτογράφησή του καθώς δεν έχει πρόσβαση στους φακέλους του Υπουργείου Εσωτερικών. Συνεπώς, παραμένει αδιευκρίνιστο κατά πόσο και ο Αιγύπτιος επενδυτής έλαβε υπηκοότητα μέσω του δικηγορικού γραφείου Νίκος Αναστασιάδης & Συνεταίροι.

Οι οκτώ διευθυντές 

Σημειώνεται, συναφώς, ότι μεταξύ των ετών 2018 και 2020 οκτώ πρόσωπα που είναι διευθυντές σε εταιρεία εγγεγραμμένη στην Κύπρο που ανήκει στον Αιγύπτιο επενδυτή και είναι η μητρική (holding) της εταιρείας που κατέχει το 80% του μετοχικού κεφαλαίου της διαχειρίστριας εταιρείας της μαρίνας Αγίας Νάπας, έλαβαν επίσης την κυπριακή υπηκοότητα στο πλαίσιο του ΚΕΠ. Λόγω του ότι η Ελεγκτική Υπηρεσία δεν έχει πρόσβαση στους φακέλους των «χρυσών» διαβατηρίων δεν ελέγχθηκαν οι διαδικασίες πολιτογράφησης. Ωστόσο, από τα στοιχεία που εξασφάλισε η Ελεγκτική Υπηρεσία από το Κτηματολόγιο και το Τμήμα Φορολογίας διαπιστώθηκε ότι τα πρόσωπα αυτά αγόρασαν μεν κατοικία, οι επτά σε υπό ανέγερση οικοδομές στη μαρίνα Αγίας Νάπας και ο όγδοος στη Λάρνακα, πλην όμως δεν πληρούσαν τα υπόλοιπα οικονομικά κριτήρια. Από το Υπουργείο Οικονομικών λέχθηκε στην Ελεγκτική Υπηρεσία ότι για τα πιο πάνω οκτώ πρόσωπα, παρόλο που δεν πληρούσαν τα οικονομικά κριτήρια, ο υπουργός Οικονομικών εισηγήθηκε στον υπουργό Εσωτερικών, δεδομένου του γενικότερου άμεσου οφέλους προς την κυπριακή οικονομία που προκύπτει από το ύψος της επένδυσης της μητρικής εταιρείας στην οποία τα πρόσωπα αυτά είναι διευθυντές, να υποβληθεί εκ μέρους του σχετική πρόταση προς το Υπουργικό Συμβούλιο για κατ’ εξαίρεση πολιτογράφησή τoυς, με την οποία ο ίδιος θα συμφωνούσε. Όπως και έγινε. Οι αιτήσεις υποβλήθηκαν από το δικηγορικό γραφείο Νίκος Αναστασιάδης & Συνεταίροι και κατατέθηκαν στο Υπουργικό Συμβούλιο για έγκριση έχοντας τη θετική εισήγηση και των δύο υπουργών. Σημειώνεται ότι με την ίδια επιχειρηματολογία και χωρίς να ικανοποιούνται τα οικονομικά κριτήρια του ΚΕΠ παραχωρήθηκαν τα 27 «χρυσά» διαβατήρια (18 συν εννέα συγγενείς) στα διευθυντικά στελέχη εταιρειών που συνδέονται με την επένδυση του καζίνου στην Κύπρο και σε 64 στελέχη της Wargaming. Η κυβέρνηση υποστηρίζει ωστόσο ότι πρόκειται για πολιτικές αποφάσεις που δεν εμπίπτουν στη σφαίρα ελέγχου του γενικού ελεγκτή.

Ακατανόητο

Κληθείς να σχολιάσει χθες τα ευρήματα της Ελεγκτικής Υπηρεσίας, ο υφυπουργός Τουρισμού Σάββας Περδίος δήλωσε ότι δεν είναι σε θέση να κατανοήσει τους λόγους για τους οποίους η Ελεγκτική Υπηρεσία περιέλαβε στην έκθεσή της για το υφυπουργείο θέματα που δεν έχουν σχέση, παραπέμποντας σαφώς στις αναφορές για τα «χρυσά» διαβατήρια και στην εμπλοκή προσώπων του περιβάλλοντος του Προέδρου.

Εξυπηρετήσεις και ανταλλάγματα

Η έκθεση έδωσε έναυσμα για νέες επικρίσεις από κόμματα εναντίον του Προέδρου Αναστασιάδη. «Για πρώτη φορά διαπιστώνεται η άμεση και απευθείας εμπλοκή του δικηγορικού γραφείου Νίκος Χρ. Αναστασιάδης σε παράνομη πολιτογράφηση, αναφέρει σε δήλωσή του το ΔΗΚΟ, επισημαίνοντας πως με βάση την έκθεση της Ελεγκτικής Υπηρεσίας, το Υπουργικό Συμβούλιο ενέκρινε την πολιτογράφηση οκτώ προσώπων της κοινοπραξίας της μαρίνας της Αγίας Νάπας χωρίς να πληρούν τα κριτήρια. Ενέκρινε, δηλαδή, τις αιτήσεις που υπέβαλε το δικηγορικό γραφείο Νίκος Χρ. Αναστασιάδης κατά παράβαση των ισχυόντων κριτηρίων».

Από την πλευρά του ο εκπρόσωπος Τύπου του ΑΚΕΛ Στέφανος Στεφάνου αναφέρθηκε στην κραυγαλέα σύγκρουση συμφέροντος του Προέδρου και μελών της κυβέρνησης στην υπόθεση των «χρυσών» διαβατηρίων. Αν προσθέσει κανείς και τις προσπάθειες που καταβάλλει η κυβέρνηση για να αποφευχθεί ο έλεγχος από την Ελεγκτική Υπηρεσία, τότε φανερώνεται, όπως είπε, «το μέγεθος αλλά και ο ιθύνων νους της βιομηχανίας των ‘χρυσών’ διαβατηρίων που διέσυρε τη χώρα μας».

Σύμφωνα με το Κίνημα Οικολόγων «είναι βουτηγμένο στη διαφθορά, τη διαπλοκή και το βόλεμα ημετέρων το λεγόμενο ‘Success Story’ της κυβέρνησης Αναστασιάδη. […] Η έκθεση της Ελεγκτικής Υπηρεσίας αποκαλύπτει την ευνοϊκή μεταχείριση που απολαμβάνει η εταιρεία της μαρίνας Άγιας Νάπας όπου κατέχουν διευθυντικές θέσεις συγγενικά πρόσωπα του Προέδρου Αναστασιάδη».

Η απάντηση του Υφυπουργείου Τουρισμού στην έκθεση της Ελεγκτικής Υπηρεσίας: Δεν σχετίζονται με τις αρμοδιότητες μας

 

Έτσι γινόταν το κόλπο γκρόσο στα χρυσά διαβατήρια – Τι δήλωσε ενώπιον της Επιτροπής Νικολάτου ο διοικητής της ΚΤ

 

Αποκαλύψεις Χάρη για χρυσά διαβατήρια: Παραθυράκια, διάτρητοι έλεγχοι

 

Κωνσταντίνος Πετρίδης για χρυσά διαβατήρια: Ουδέποτε ήμουν υπέρ – Δέχτηκα πιέσεις από ευρωβουλευτή και βουλευτή

 

Σωφρόνης Κληρίδης/Χρυσά διαβατήρια: «Από το this is Cyprus και το εγώ εν τζιαι… στο τικ τικ τζιαι επέρναν» (ηχητικό)

 

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν.