Ξεσκονίζουν πολιτικές παρεμβάσεις για τα χρυσά διαβατήρια

Ζητήθηκε επίσης κατάλογος με τα δικηγορικά ή ελεγκτικά γραφεία, ανεξαρτήτως εάν σχετίζονται με ΠΕΠ, τα οποία έχουν καταθέσει τον μεγαλύτερο αριθμό αιτήσεων για πολιτογραφήσεις στο πλαίσιο του ΚΕΠ