POWERED BY

Φόρμα αναζήτησης

Ξεκίνησε η λειτουργία κατοικιών υποστηριζόμενης διαβίωσης για άτομα με αναπηρίες 

Συνολικά 32 άτομα με νοητική, ψυχική και οπτική αναπηρία χωρίς υποστηρικτικό περιβάλλον που διαβιούσαν εξ ανάγκης σε μονάδες κλειστής φροντίδας είναι οι πρώτοι ένοικοι των επτά κατοικιών που λειτούργησαν στο πλαίσιο των προγραμμάτων υποστηριζόμενης διαβίωσης με στόχο την αποϊδρυματοποίησή τους, την απόκτηση καλύτερης ποιότητας ζωής και μεγαλύτερο έλεγχο των επιλογών τους.

Μόνιμη έγνοια των γονιών είναι το πώς θα αναθρέψουν σωστά τα παιδιά τους, οι σπουδές τους, ύστερα η επαγγελματική αποκατάστασή τους και πάει λέγοντας. Το γονεϊκό ένστικτο δεν σταματά σε κάποια ηλικία. Αυτή η μόνιμη έγνοια μετατρέπεται σε εφιάλτη για τους γονείς που βρίσκονται σε προχωρημένη ηλικία με παιδιά με διάφορες αναπηρίες όπως νοητική, οπτική αναπηρία κ.ά. τα οποία δεν μπορούν να αυτοεξυπηρετηθούν. Ποιος θα αναλάβει τη φροντίδα αυτών των παιδιών όταν οι γονείς τους φύγουν από τη ζωή και αυτόν τον ρόλο δεν μπορούν να αναλάβουν στενοί συγγενείς; Ποιος θα μεριμνά για την καθημερινή φροντίδα των ανάπηρων παιδιών τους και ποιος θα διασφαλίζει τα συμφέροντα και τα δικαιώματά τους; Οι εποχές στις οποίες αυτά τα παιδιά, οι συμπολίτες μας με σοβαρές αναπηρίες και χωρίς υποστηρικτικό περιβάλλον, κλείνονταν σε ιδρύματα, γηροκομεία και σε άλλες μονάδες κλειστής φροντίδας έχουν παρέλθει ανεπιστρεπτί. Η διεθνής σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρίες κατοχυρώνει το δικαίωμά τους να ζουν ανεξάρτητα, να κάνουν τις δικές τους επιλογές και να έχουν τον έλεγχο των όρων διαβίωσής τους, της δυνατότητας πρόσβασης στις υπηρεσίες που παρέχονται στον ευρύτερο πληθυσμό και, εάν χρειάζεται, της δυνατότητας εξατομικευμένης υποστήριξης. Αυτό το δικαίωμα της ανεξάρτητης διαβίωσης, το να μπορούν δηλαδή να επιλέγουν και να αποφασίζουν για το πού θα ζήσουν, με ποιον θα ζήσουν και πώς, αφορά όλα τα άτομα με αναπηρίες, ανεξάρτητα από το φύλο, την ηλικία και το επίπεδο των αναγκών υποστήριξής τους. Η επιτυχία ή όχι της ανεξάρτητης διαβίωσης των ατόμων με αναπηρίες συνδέεται άμεσα με τα μέτρα που λαμβάνονται από τις αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες. Πριν από έναν χρόνο το Τμήμα Κοινωνικής Ενσωμάτωσης Ατόμων με Αναπηρίες του Υπουργείου Εργασίας έθεσε σε εφαρμογή ένα πολύ υποσχόμενο έργο με εξαιρετικά ενθαρρυντικά αποτελέσματα μέχρι στιγμής. Τη λειτουργία κατοικιών υποστηριζόμενης διαβίωσης όπου διαμένουν άτομα με αναπηρία εκ γενετής ή επίκτητη που αδυνατούν να διαβιώσουν αυτόνομα χωρίς κατάλληλη υποστήριξη. Διαβιούν με ασφάλεια και όσο το δυνατόν πιο αυτόνομα και ενεργά στο κοινωνικό περιβάλλον με στόχο την κοινωνική τους ένταξη, συμπεριλαμβανόμενης της δυνατότητας πρόσβασης στην εκπαίδευση και την εργασία.

Το σχέδιο

Το Υπουργικό Συμβούλιο ενέκρινε για πρώτη φορά στις 27/9/2017 την εφαρμογή του σχεδίου ένταξης ατόμων με αναπηρίες σε προγράμματα υποστηριζόμενης διαβίωσης και παράλληλα την υλοποίηση του έργου για τη δημιουργία κατοικιών υποστηριζόμενης διαβίωσης ως συγχρηματοδοτούμενο έργο από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο. Με δεύτερη απόφασή του στις 29/4/2020 το Υπουργικό Συμβούλιο αναβάθμισε το σχέδιο προκειμένου να ικανοποιεί εξειδικευμένες πρόσθετες ανάγκες των ατόμων με αναπηρίες για να μπορούν να διαβιούν ενσωματωμένα μέσα στην κοινότητα με ασφάλεια, αξιοπρέπεια, ποιότητα ζωής, ανάπτυξη δεξιοτήτων και μέγιστη αυτονομία. Τα προγράμματα υποστηριζόμενης διαβίωσης που διατίθενται για τη μόνιμη διαβίωση των ατόμων με αναπηρία τους διασφαλίζουν συνθήκες κατάλληλες για ύπνο, σωματική υγιεινή, καθαριότητα και αξιοπρεπή καθημερινή διαβίωση. Την εφαρμογή των προγραμμάτων ανέλαβαν ανάδοχοι φορείς (ιδιώτες) κατόπιν δημόσιων προσφορών με αναθέτουσα αρχή το Τμήμα Κοινωνικής Ενσωμάτωσης Ατόμων με Αναπηρίες και με παρακολούθηση της ποιότητας υπηρεσιών τους από διεπιστημονικές και διυπηρεσιακές ομάδες. Τα προγράμματα υποστηριζόμενης διαβίωσης λειτουργούν σε κατοικίες μέσα στην κοινότητα, είναι οικογενειακού τύπου, μικρού μεγέθους και μπορούν να φιλοξενήσουν έως οκτώ άτομα ανάλογα με τις εξειδικευμένες ανάγκες και προτιμήσεις τους. Κατόπιν πρότασης του Τμήματος Κοινωνικής Ενσωμάτωσης Ατόμων με Αναπηρίες το Υπουργικό Συμβούλιο ενέκρινε τον περασμένο Ιανουάριο την επέκταση του σχεδίου στη νέα προγραμματική περίοδο 2021- 2027.

Οι πρώτες επτά κατοικίες

Το Τμήμα Κοινωνικής Ενσωμάτωσης Ατόμων με Αναπηρίες προέβη τον Μάιο του 2019 σε προκήρυξη δημόσιου διαγωνισμού για εξεύρεση αναδόχων για τη δημιουργία και λειτουργία κατοικιών υποστηριζόμενης διαβίωσης στις επαρχίες Λευκωσίας, Λεμεσού, Λάρνακας, Αμμοχώστου και Πάφου για άτομα με νοητική και ψυχική αναπηρία, αυτισμό και οπτική αναπηρία. Αποτέλεσμα του διαγωνισμού ήταν η σύναψη, τον Δεκέμβριο του 2019, επτά συμβάσεων με έξι οικονομικούς φορείς. Οι επτά κατοικίες ξεκίνησαν τη λειτουργία τους εντός Μαρτίου και Απριλίου του 2020 φιλοξενώντας 28 άτομα με νοητική και ψυχική αναπηρία και τέσσερα άτομα με οπτική αναπηρία. Οι ανάδοχοι φορείς και οι ημερομηνίες έναρξης λειτουργίας των κατοικιών έχουν ως εξής:

  • *Κατοικία 1 στη Λευκωσία λειτούργησε στις 3/3/2020 και διαμένουν άτομα με νοητική και ψυχική αναπηρία. Ανάδοχος φορέας είναι το Ινστιτούτο Ψυχοθεραπείας, Επαγγελματικής και Προσωπικής Ανάπτυξης.
  • *Κατοικία 2 στη Λευκωσία λειτούργησε στις 9/3/2020 και διαμένουν άτομα με νοητική αναπηρία. Ανάδοχος φορέας είναι ο Νίκος Νικολάου.
  • * Κατοικία 3 στη Λευκωσία λειτούργησε στις 3/3/2020 και διαμένουν άτομα με νοητική και ψυχική αναπηρία. Ανάδοχος φορέας είναι το Ινστιτούτο Ψυχοθεραπείας, Επαγγελματικής και Προσωπικής Ανάπτυξης.
  • *Κατοικία 4 στη Λευκωσία λειτούργησε στις 2/4/2020 και διαμένουν άτομα με οπτική αναπηρία. Ανάδοχος φορέας είναι η Παγκύπρια Οργάνωση Τυφλών.
  • * Κατοικία 5 στη Λεμεσό λειτούργησε στις 16/3/2020 και διαμένουν άτομα με νοητική αναπηρία. Ανάδοχος φορέας είναι ο Σύνδεσμος Γονέων Ενήλικων Ατόμων με Νοητική Αναπηρία «Απόστολος Λουκάς».
  • *Κατοικία 6 στη Λάρνακα λειτούργησε στις 24/3/2020 και διαμένουν άτομα με νοητική αναπηρία. Ανάδοχος φορέας είναι η LC Educational ltd.
  • *Kατοικία 7 στην Πάφο λειτούργησε στις 3/3/2020 και διαμένουν άτομα με νοητική αναπηρία. Ανάδοχος φορέας είναι το Ίδρυμα Μαργαρίτας Λιασίδου.

Ο συνολικός αριθμός ατόμων που εντάχθηκαν στις επτά κατοικίες είναι 32, 18 άνδρες και 14 γυναίκες από όλες τις επαρχίες της Κύπρου, με μέσο όρο ηλικίας τα 48 έτη. Τα 11 από τα 32 άτομα διαβιούσαν σε στέγες ηλικιωμένων και αναπήρων ή σε άλλες κλειστές δομές που δεν ήταν ενταγμένες στην κοινότητα. Και για τα 32 άτομα υπήρχε έντονα η ανάγκη διευθέτησης των συνθηκών διαβίωσής τους είτε λόγω της προχωρημένης ηλικίας των γονέων τους που αδυνατούσαν να συνεχίσουν τη φροντίδα τους είτε λόγω του γεγονότος ότι απεβίωσαν οι γονείς τους και οι στενοί συγγενείς δεν μπορούσαν να αναλάβουν τη φροντίδα τους.

Στο πλαίσιο του εν λόγω έργου συγχρηματοδοτήθηκε και η λειτουργία της κατοικίας υποστηριζόμενης διαβίωσης «Λήδρα» που σκοπό έχει την αποϊδρυματοποίηση ατόμων από το Νοσοκομείο Ψυχικής Υγείας στην Αθαλάσσα.

Οι υπηρεσίες

Οι υπηρεσίες και τα προγράμματα της κάθε κατοικίας διαμορφώθηκαν ανάλογα με τις ανάγκες και τις προτιμήσεις των συγκεκριμένων ενοίκων και με βάση τα εξατομικευμένα τους προγράμματα αποκατάστασης, με μεσοπρόθεσμους και μακροπρόθεσμους στόχους, όπως αυτά εκπονήθηκαν με την ένταξη των ατόμων στις κατοικίες σε συνεργασία με τους ανάδοχους φορείς και το Τμήμα Κοινωνικής Ενσωμάτωσης Ατόμων με Αναπηρίες. Στις κατοικίες, ανάμεσα σε άλλα, προσφέρονται προγράμματα εκπαίδευσης, απασχόλησης, ψυχαγωγίας, κοινωνικοποίησης και αποκατάστασης με λογοθεραπεία, θεραπεία μέσω τέχνης, μουσικής, γυμναστικής, εργοθεραπείας, ειδικής εκπαίδευσης, ψυχολογικής στήριξης, κηπουρικής, μαγειρικής και σταθερές και τακτικές κοινωνικές έξοδοι και εκδρομές. Στόχοι είναι η διαρκής εξέλιξη και πρόοδος των ενοίκων – ατόμων με αναπηρίες, η ενίσχυση των κοινωνικών και άλλων τους δεξιοτήτων, η περαιτέρω εκπαίδευση και ανάπτυξή τους με βάση τα ταλέντα και τις προτιμήσεις τους, η διατήρηση της ψυχικής τους ευεξίας και υγείας και κατ’ επέκταση η βελτίωση και η διατήρηση ενός υψηλού επίπεδου ποιότητας της ζωής τους. Στις κατοικίες δίδεται ιδιαίτερη έμφαση και στη διατήρηση, ανάπτυξη αλλά και εμβάθυνση όλων των οικογενειακών σχέσεων που έχουν οι ένοικοι με τα οικεία τους πρόσωπα. Η ανατροφοδότηση που λαμβάνεται από τις οικογένειες των ενοίκων είναι πολύ θετική και ενθαρρυντική για τη συνέχιση και επέκταση των προγραμμάτων.

Συν τέσσερις κατοικίες

Τον περασμένο Φεβρουάριο υπογράφηκαν τέσσερις νέες δημόσιες συμβάσεις με δύο αναδόχους που επιλέχθηκαν κατόπιν δημόσιου διαγωνισμού με σκοπό τη λειτουργία επιπλέον τεσσάρων κατοικιών που θα εξυπηρετούν συνολικά ακόμη 13 άτομα με αναπηρίες. Δύο κατοικίες θα λειτουργήσουν στη Λεμεσό και θα φιλοξενούν από δύο άτομα με αυτισμό, μια τρίτη κατοικία που θα λειτουργήσει στη Λεμεσό θα φιλοξενεί τέσσερα άτομα με αυτισμό και, τέλος, θα λειτουργήσει μία κατοικία για πέντε άτομα με νοητική αναπηρία στην Αμμόχωστο.

 

Ο απερχόμενος πρόεδρος της Βουλής Αδάμος Αδάμου στον «Π»: Ο κόσμος σου δίνει πίσω ό,τι του δίνεις

 

Εξ αποστάσεως υιοθεσία σκύλων: Εφτά μαθητές έφτιαξαν διαδικτυακή πύλη στήριξης ηλικιωμένων σκύλων

 

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν.