Φόρμα αναζήτησης

Ξεκίνησαν οι εργασίες των Συμβουλίων των Υπ. Δικαιοσύνης και Μεταφορών στο Λουξεμβούργο

Ξεκίνησαν σήμερα το πρωί οι παράλληλες εργασίες των Συμβουλίων των Υπουργών Δικαιοσύνης και Μεταφορών στο Λουξεμβούργο, οι οποίες θα συνεχιστούν και αύριο με τους Υπουργούς Εσωτερικών  και Τηλεπικοινωνιών.

Συγκεκριμένα, το Συμβούλιο των Υπουργών Δικαιοσύνης προεδρεύεται σήμερα από την Ana Birchall, Αντιπρόεδρο της Ρουμανίας, Υπουργό Δικαιοσύνης, και την Παρασκευή (σε σύνθεση εσωτερικών) από την Carmen Daniela Dan, Υπουργό Εσωτερικών της Ρουμανίας.

Την Πέμπτη, οι υπουργοί δικαιοσύνης θα συζητήσουν τις διαπραγματευτικές εντολές για συμφωνίες για την πρόσβαση σε ηλεκτρονικές αποδείξεις με τις ΗΠΑ και στο Συμβούλιο της Ευρώπης, οι οποίες αναμένεται να εγκριθούν με την ευκαιρία αυτή. Οι Υπουργοί θα εγκρίνουν επίσης συμπεράσματα σχετικά με τη διατήρηση δεδομένων για την καταπολέμηση του εγκλήματος. Το θέμα αυτό συζητήθηκε αρκετές φορές στο παρελθόν με βάση τις ανάγκες των αρχών επιβολής του νόμου και των δικαστικών αρχών και την αναπτυσσόμενη νομολογία του Δικαστηρίου.

Οι υπουργοί Δικαιοσύνης θα προβούν σε συζήτηση σχετικά με την ψηφιοποίηση της δικαστικής συνεργασίας σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις, στο πλαίσιο της αναθεώρησης του κανονισμού για την επίδοση εγγράφων, καθώς και του κανονισμού για τη διεξαγωγή αποδείξεων. Θα ενημερωθούν επίσης για την πορεία των συζητήσεων σε τεχνικό επίπεδο σχετικά με τον κανονισμό σχετικά με το εφαρμοστέο δίκαιο στις επιπτώσεις των εκχωρήσεων αξιώσεων από τρίτους.

Το Συμβούλιο θα συζητήσει επίσης την πορεία προς τα ζητήματα που σχετίζονται με το ποινικό δίκαιο, συμπεριλαμβανομένου του ουσιαστικού ποινικού δικαίου και της αμοιβαίας αναγνώρισης σε ποινικές υποθέσεις. Στο ίδιο πλαίσιο, το Συμβούλιο αναμένεται να εγκρίνει συμπεράσματα σχετικά με τις συνέργειες μεταξύ της Eurojust και των δικτύων που θεσπίζει το Συμβούλιο για τη δικαστική συνεργασία σε ποινικές υποθέσεις.

Επιπλέον, οι υπουργοί δικαιοσύνης θα ενημερωθούν από την Κομισιόν σχετικά με την εφαρμογή του κανονισμού σχετικά με το γραφείο του Ευρωπαϊκού Εισαγγελέα (EPPO) και κατά τη διάρκεια του γεύματος, οι υπουργοί θα συζητήσουν τη δικαστική κατάρτιση ως τρόπο ενίσχυσης της αμοιβαίας εμπιστοσύνης.

Την Παρασκευή, οι υπουργοί θα ξεκινήσουν συζητήσεις για το μέλλον της πολιτικής επιβολής του νόμου της ΕΕ, οι οποίες αναμένεται να συνεχιστούν με περισσότερη λεπτομέρεια τους επόμενους μήνες. Θα ενημερωθούν επίσης για τη συνεργασία μεταξύ των αρμόδιων αρχών που ασχολούνται με την καταπολέμηση της τρομοκρατίας. Κάτω από κάθε άλλη υπόθεση, οι υπουργοί θα ενημερωθούν σχετικά με τις επιπτώσεις του 5G στον τομέα της εσωτερικής ασφάλειας.

Το Συμβούλιο θα επιδιώξει να επιτύχει μερικές γενικές προσεγγίσεις για τα τομεακά ταμεία εσωτερικών υποθέσεων στο πλαίσιο του επόμενου πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου (ΠΔΠ). Θα επιδιώξει επίσης να επιτύχει μια μερική γενική προσέγγιση σχετικά με μια πρόταση για τη μεταρρύθμιση της οδηγίας για την επιστροφή. Στόχος της παρούσας πρότασης είναι να βελτιωθεί ο ρυθμός απόδοσης των ατόμων που δεν έχουν το δικαίωμα διαμονής στην Ευρώπη.

Τέλος, οι υπουργοί θα διεξαγάγουν μια πρώτη συζήτηση σχετικά με τις μελλοντικές προκλήσεις όσον αφορά τη μετανάστευση και το άσυλο, οι οποίες θα συνεχιστούν αργότερα φέτος. Κατά τη διάρκεια του γεύματος, οι Υπουργοί θα ανταλλάξουν απόψεις για το θέμα αυτό με την παρουσία του Ύπατου Αρμοστή των Ηνωμένων Εθνών για τους Πρόσφυγες και του Γενικού Διευθυντή του Διεθνούς Οργανισμού Μετανάστευσης (ΔΟM).

Στο περιθώριο του Συμβουλίου, η Μικτή Επιτροπή (η ΕΕ και η Ισλανδία, το Λιχτενστάιν, η Νορβηγία και η Ελβετία) θα συζητήσουν την πρόταση για την αναθεωρημένη οδηγία για την επιστροφή και την πρόταση του ΠΔΠ για το μέσο διαχείρισης και διαχείρισης των συνόρων. Κατ `εξαίρεση, τα συνδεδεμένα κράτη Σένγκεν θα είναι παρόντα για την ενημέρωση σχετικά με τη συνεργασία μεταξύ αρμόδιων αρχών που ασχολούνται με την καταπολέμηση της τρομοκρατίας.

Αντίστοιχα, οι υπουργοί μεταφορών θα κληθούν να συμφωνήσουν σε μια θέση του Συμβουλίου («γενική προσέγγιση») σχετικά με πρόταση για την αύξηση της αποτελεσματικότητας του τομέα των μεταφορών με τη θέσπιση ομοιόμορφου νομικού πλαισίου για τη διαβίβαση πληροφοριών για τις ηλεκτρονικές εμπορευματικές μεταφορές.

Το Συμβούλιο θα λάβει υπόψη την πρόοδο που έχει σημειωθεί σε μια πρόταση για τον εξορθολογισμό των μέτρων χορήγησης αδειών προκειμένου να διευκολυνθεί η ολοκλήρωση του διευρωπαϊκού δικτύου μεταφορών (ΔΕΔ-Μ).

Ακολούθως το Συμβούλιο θα αξιολογήσει την πρόοδο της πρότασης για τη θέσπιση σαφούς ρυθμιστικού πλαισίου για την αγορά μισθωμένων οχημάτων και για την ελάφρυνση των περιορισμών στη χρήση μισθωμένων οχημάτων στις διεθνείς μεταφορές και οι υπουργοί θα προβούν σε απολογισμό της προόδου που έχει επιτευχθεί σε σχέση με την πρόταση αναθεώρησης των κανόνων επιβολής τελών (Eurovignette) της ΕΕ για την αντιμετώπιση ζητημάτων που σχετίζονται με τη χρηματοδότηση της οδικής υποδομής, την κυκλοφοριακή συμφόρηση και τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου.

Αμέσως μετά το Συμβούλιο θα αξιολογήσει την πρόοδο σε ένα σχέδιο κανονισμού για την αναθεώρηση των δικαιωμάτων των επιβατών των σιδηροδρόμων.

Τέλος, η φινλανδική προεδρία θα παρουσιάσει το πρόγραμμα εργασιών της. Μια υπουργική σύνοδος για τις μεταφορές στην Ανατολική Εταιρική Σχέση θα πραγματοποιηθεί στο περιθώριο της συνόδου του Συμβουλίου, ξεκινώντας με κοινό γεύμα περίπου στις 13.30 και συνεχίζοντας με κοινή υπουργική σύνοδο μέχρι τις 16.30. Οι υπουργοί της ΕΕ θα συναντηθούν μαζί με τους ομολόγους τους από έξι χώρες εταίρους της Ανατολικής Ευρώπης (Αρμενία, Αζερμπαϊτζάν, Λευκορωσία, Γεωργία, Δημοκρατία της Μολδαβίας και Ουκρανία), με κύρια θέματα συζήτησης να αποτελούν η συνεργασία στον τομέα της οδικής ασφάλειας και της υποδομής. Η συνάντηση στοχεύει επίσης στην υιοθέτηση κοινής δήλωσης για την περιφερειακή συνεργασία στον τομέα των μεταφορών στο πλαίσιο της Ανατολικής Εταιρικής Σχέσης στο πλαίσιο της 10ης επετείου της Ανατολικής Εταιρικής Σχέσης.

Η κοινή δήλωση αναμένεται να καταγράψει τα κύρια επιτεύγματα στις σχέσεις μεταφορών μεταξύ της ΕΕ και των χωρών εταίρων τα τελευταία 10 χρόνια σε τομείς όπως το διευρυμένο διευρωπαϊκό δίκτυο μεταφορών (ΔΕΔ-Μ), η οδική ασφάλεια και η αεροπορία, αλλά και να επιβεβαιώσει επίσης την πρόθεση της ΕΕ να συνεχίσει την περιφερειακή συνεργασία στο πλαίσιο της ανατολικής εταιρικής σχέσης στον τομέα των μεταφορών.

Σε ό,τι αφορά την αυριανή διάσκεψη των υπουργών τηλεπικοινωνιών, υπό Alexandru Petrescu, Υπουργό Επικοινωνιών και Κοινωνίας της Πληροφορίας της Ρουμανίας, η συνεδρίαση θα αρχίσει στις 10.00 και το Συμβούλιο θα διεξαγάγει συζήτηση προσανατολισμού και θα εγκρίνει συμπεράσματα σχετικά με το μέλλον μιας υψηλής ψηφιοποίησης Ευρώπης μετά το 2020: «Βελτίωση της ψηφιακής και οικονομικής ανταγωνιστικότητας σε ολόκληρη την Ένωση και της ψηφιακής συνοχής».

Το Συμβούλιο θα εκδώσει απόφαση σχετικά με τη θέση που θα λάβει εξ ονόματος της ΕΕ στην Παγκόσμια Διάσκεψη Ραδιοεπικοινωνιών της Διεθνούς Ένωσης Τηλεπικοινωνιών (ITU) 2019 (WRC-19) και οι Υπουργοί θα λάβουν γνώση της έκθεσης προόδου σχετικά με πρόταση για την επικαιροποίηση των κανόνων προστασίας της ιδιωτικής ζωής στις ηλεκτρονικές επικοινωνίες (ePrivacy). Ακολούθως η Προεδρία θα ενημερώσει τους υπουργούς σχετικά με τους τρέχοντες νομοθετικούς φακέλους: το πρόγραμμα Digital Europe και το Ευρωπαϊκό Κέντρο Επίλυσης Ηλεκτρονικών Υπολογιστών (Cybersecurity Competence Centre) και το Δίκτυο Συντονιστικών Κέντρων και θα δώσει μια επισκόπηση των σημαντικότερων εκδηλώσεων της Προεδρίας που πραγματοποιήθηκαν στη Ρουμανία. Η τσεχική αντιπροσωπεία θα ενημερώσει τους υπουργούς για τη διάσκεψη ασφάλειας της Πράγας 5G και τέλος, η φινλανδική προεδρία θα παρουσιάσει το πρόγραμμα εργασιών της.

ΚΥΠΕ

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν.