Ξέχασε το χειρόφρενο και το αυτοκίνητο κατέληξε στη θάλασσα

Οι εξετάσεις για το συμβάν συνεχίζονται, ενώ όπως διαφάνηκε, η πτώση του οχήματος έγινε εξ υπαιτιότητας του οδηγού.