Φόρμα αναζήτησης

Βρετανικές Βάσεις: Δεν έχουμε πρόβλημα με το καζίνο

Οι Βρετανικές Βάσεις δεν έχουν οποιανδήποτε αντίρρηση στην ανάπτυξη του καζίνου – θερέτρου στο Ζακάκι, είτε για περιβαλλοντικούς, είτε για άλλους λόγους “καθώς δεν έχουν δικαιοδοσία σε περιοχές της Κυπριακής Δημοκρατίας”.

Αυτό αναφέρει σημερινή ανακοίνωση των Βάσεων, μετά από δημοσιεύματα περί εμπλοκής τους στο θέμα των περιβαλλοντικών επιπτώσεων από το υπό ανάπτυξη έργο, ενώ σημειώνεται  πως οι Βρετανικές Βάσεις πάντα συνεργάζονται στενά με την Κυπριακή Δημοκρατία για να διασφαλίσουν την προστασία του περιβάλλοντος στο νησί.

“Πραγματοποιήσαμε συζητήσεις με το Τμήμα Περιβάλλοντος και το Ταμείο Θήρας της Κυπριακής Δημοκρατίας για το θέμα αυτό στα τέλη Μαρτίου”, συνεχίζει η ανακοίνωση και υποδεικνύει ότι ήταν το Τμήμα Περιβάλλοντος που ζήτησε από τις Βρετανικές Βάσεις να σχολιάσουν τις επιπτώσεις που θα έχει το έργο πάνω στο περιβάλλον, “κάτι το οποίο πράξαμε, λαμβάνοντας υπόψη τις Ειδικές Περιοχές Διατήρησης και Προστασίας της άγριας βλάστησης και ζωής”.

Αυτά, προσθέτουν οι ΒΒ,  ορίστηκαν στη δικαιοδοσία των Βρετανικών Βάσεων μετά από μια αυστηρή διαδικασία διαβουλεύσεων, βασισμένη στην επιστημονική μελέτη απ` όλα τα ενδιαφερόμενα μέλη.

” Όπως ζητήθηκε, οι Βάσεις υπέβαλαν τα σχόλιά τους τον Απρίλιο, αποκλειστικά για τους επιπλέον τομείς που μπορεί η περιβαλλοντική μελέτη να εξετάσει”, καταλήγει η ανακοίνωση.