Βρείτε εδώ τα σημεία για rapid test που θα λειτουργήσουν σήμερα Παρασκευή, 16 Απριλίου

Διευκρινίζεται ότι οι πολίτες οφείλουν απαραίτητα να προσκομίζουν αποδεικτικό ταυτότητας (π.χ. Ταυτότητα, Άδεια Οδήγησης, Διαβατήριο, κτλ), για σκοπούς ταυτοποίησης.