Φόρμα αναζήτησης

Βέτο στον προϋπολογισμό της ΑΗΚ

Ένσταση στην προώθηση του προϋπολογισμού της ΑΗΚ για το 2019 στο Υπουργικό Συμβούλιο υπέβαλε το τμήμα δημόσιας διοίκησης και προσωπικού (ΤΔΔΠ), διαφωνώντας με τη μετονομασία και αναβάθμιση δεκάδων θέσεων εργασίας, την καταβολή εισφορών στο ταμείο προνοίας για νεοεισερχόμενο προσωπικό και την επαναφορά επιδομάτων που είχαν καταργηθεί ή ανασταλεί το 2013. Η διαφωνία του ΤΔΔΠ εκφράστηκε στο πλαίσιο αλληλογραφίας του Υπουργείου Οικονομικών και του Υπουργείου Ενέργειας. Ο «Πολίτης» πληροφορείται μάλιστα ότι το Υπουργείο Ενέργειας αποδέχθηκε τις ενστάσεις του τμήματος δημόσιας διοίκησης και προσωπικού και ζήτησε από την ΑΗΚ να προβεί στις αναγκαίες τροποποιήσεις επί του κειμένου του προϋπολογισμού, ώστε να συμμορφωθεί με τις συγκεκριμένες υποδείξεις. Ωστόσο, η ΑΗΚ, μέσω επιστολής του γενικού της διευθυντή Παναγιώτη Ολύμπιου προς τον γενικό διευθυντή του Υπουργείου Ενέργειας Στέλιο Χειμώνα αρνήθηκε να τροποποιήσει τον προϋπολογισμό στο σημαντικότερο από τα σημεία επί των οποίων διαφώνησε το ΤΔΔΠ. Για την εμμονή της ΑΗΚ στις θέσεις της, ο κ. Ολύμπιος επικαλέστηκε μεταξύ άλλων συμφωνία που σύμφωνα με τον ίδιο επιτεύχθηκε μεταξύ του Προέδρου της Δημοκρατίας, του δ.σ. της ΑΗΚ και των συντεχνιών του οργανισμού τον Νοέμβριο του 2017, παρουσία του υπουργού Ενέργειας.

Πού διαφώνησε το ΤΔΔΠ

Όπως προκύπτει από την επιστολή του ΤΔΔΠ στον γ.δ. του Υπουργείου Οικονομικών, το εν λόγω τμήμα:

Διαφωνεί με τη δημιουργία του άρθρου 1131 «εισφορές στο Ταμείο Προνοίας» για το νεοεισερχόμενο προσωπικό. Περιλήφθηκε πρόνοια για 198.997 ευρώ. Το ΤΔΔΠ ζητά όπως σημειωθεί με σταυρό (+) το συγκεκριμένο άρθρο, έτσι ώστε για τη διενέργεια δαπάνης να είναι απαραίτητη η έκκριση από τον υπουργό Οικονομικών. Σε άλλο σημείο αναφέρεται πως δεν είναι ορθολογική η δημιουργία ταμείου προνοίας για κάθε οργανισμό ξεχωριστά και πως το θέμα πρέπει να αφεθεί να ρυθμιστεί στη βάση των γενικότερων ρυθμίσεων και των επιμέρους παραμέτρων , όπως αυτές θα οριστικοποιηθούν.

Διαφωνεί με τη μετονομασία και αναβάθμιση 297 θέσεων εργάτη/βοηθού τεχνίτη δικτύου κλ. Α1-2, σε εργάτη δικτύου και βοηθό τεχνίτη δικτύου κλ. Α1-2-5. Διαφωνεί επίσης με τη μετονομασία και αναβάθμιση 59 θέσεων εργάτη/βοηθού τεχνίτη σταθμού κλ. Α 1-2 σε εργάτη σταθμού και βοηθό τεχνίτη σταθμού κλ. Α 1-2-5 και 49 θέσεων εργάτη κλ. Α 1-2 σε εργάτη και εργάτη Α’ κλ. Α 1-2-5. Το ΤΔΔΠ επισημαίνει μεταξύ άλλων ότι η αναβάθμιση θέσεων έρχεται σε αντίθεση με τις πρόνοιες εγκυκλίου του 2007.

Διαφωνεί με την επαναφορά του επιδόματος κλήσεως και του επιδόματος διανυχτέρευσης, με την επαναφορά του επιδόματος βάρδιας επί υπερωριών, του μεταφορικού επιδόματος από ή προς ηλεκτροπαραγωγούς σταθμούς, καθώς και με την επέκταση των δικαιούχων του επιδόματος οδήγησης, με την περίληψη του προσωπικού συνεργείων επιφυλακής. Το ΤΔΔΠ σημειώνει πως «εναπόκειται στο Υπουργείο Οικονομικών να αποφασίσει κατά πόσο θα γίνουν αποδεκτές οι προτεινόμενες ρυθμίσεις».

Η απάντηση της ΑΗΚ

 

Όπως προαναφέραμε, ο γ.δ. της ΑΗΚ έστειλε νέο κείμενο του προϋπολογισμού, στον οποίο ενσωματώθηκαν κάποιες από τις παρατηρήσεις του ΤΔΔΠ, όχι όμως και οι πιο σημαντικές από τις παρατηρήσεις, αυτές της παραγράφου 5 που αναλύουμε στην προηγούμενη παράγραφο. Για συγκεκριμένες ρυθμίσεις που περιέλαβε η ΑΗΚ στον προϋπολογισμό (για αναβαθμίσεις θέσεων και επαναφορά επιδομάτων), ο γ.δ. σημειώνει σε επιστολή του στον γ.δ. του Υπ. Ενέργειας ότι «αποτελούν μέρος συμφωνίας που έγινε κατά τη σύσκεψη στο Προεδρικό στις 14/11/2017 υπό τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας» (φωτογραφία). Σύμφωνα με τον ίδιο «τα συμφωνηθέντα αποσκοπούσαν στην ικανοποίηση ορισμένων εκ των αιτημάτων των συντεχνιών, με απώτερο σκοπό την εύρυθμη λειτουργία του οργανισμού μέσα στο πλαίσιο του λειτουργικού διαχωρισμού». Για τις εισφορές στο ταμείο προνοίας, ο γ.δ. της ΑΗΚ αναφέρει πως αποτελεί συμβατική υποχρέωση της ΑΗΚ στο πλαίσιο ανανέωσης των συλλογικών συμβάσεων για την τριετία 2015-18.