POWERED BY

Φόρμα αναζήτησης

Αυτόνομη η Πυροσβεστική Υπηρεσία – Τριμελής Επιτροπή για τον Αρχηγό τηςΣε εφαρμογή τέθηκε από την περασμένη Παρασκευή, με τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Δημοκρατίας, η νομοθεσία που καθιστά αυτόνομη και ανεξάρτητη την Πυροσβεστική Υπηρεσία υπό τις οδηγίες και τις διαταγές του αρχιπύραρχου, ο οποίος θα αναλάβει τη διοίκηση και τη διεύθυνση της Πυροσβεστικής και θα είναι υπόλογος μόνο στον εκάστοτε υπουργό Δικαιοσύνης.

Μετά και τη δημοσίευση του νόμου, η υπουργός Δικαιοσύνης Έμιλυ Γιολίτη θα πρέπει να δρομολογήσει τις διαδικασίες για την πλήρωση της θέσης του επικεφαλής της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας. Σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, η θέση του αρχιπύραρχου είναι θέση προαγωγής, η οποία διενεργείται από τον εκάστοτε υπουργό Δικαιοσύνης κατόπιν σύστασης τριμελούς επιτροπής, η οποία απαρτίζεται από τον γενικό διευθυντή του Υπουργείου Δικαιοσύνης ως πρόεδρο, έναν βοηθό αρχηγό Αστυνομίας που θα διορίσει η κ. Γιολίτη μετά από συνεννόηση με τον αρχηγό Αστυνομίας και έναν εισαγγελέα της Δημοκρατίας που θα επιλεγεί από την υπουργό κατόπιν συνεννόησης με τον γενικό εισαγγελέα.

Οι υποψήφιοι

Για προαγωγή στον βαθμό του αρχιπύραρχου οι υποψήφιοι, κατά την ημερομηνία σύγκλησης της τριμελούς επιτροπής, θα πρέπει να κατέχουν τα ακόλουθα προσόντα:

  • Να έχουν συμπληρώσει δύο έτη υπηρεσίας στον βαθμό του πύραρχου. Για την πρώτη πλήρωση της θέσης ο νόμος απαιτεί οι υποψήφιοι να κατέχουν ένα έτος υπηρεσίας στον βαθμό του αστυνόμου Α’.
  • Να μην τους έχει επιβληθεί ποινή για πειθαρχικό αδίκημα.

Η τριμελής επιτροπή θα συντάξει έκθεση αξιολόγησης για έκαστο υποψήφιο για προαγωγή αφού λάβει υπόψη την αξία του υποψηφίου όπως αυτή προκύπτει από τις ετήσιες εκθέσεις αξιολόγησης και από το περιεχόμενο των προσωπικών φακέλων, τα προσόντα του και την αρχαιότητά του καθώς και τη γενική εντύπωση που η ίδια αποκόμισε για τον υποψήφιο κατά την προφορική εξέταση. Στη συνέχεια, η επιτροπή θα αποστείλει δεόντως αιτιολογημένη έκθεση για έκαστο υποψήφιο για προαγωγή στην υπουργό Δικαιοσύνης, η οποία θα περιέχει κατά αλφαβητική σειρά τα ονόματα των προσώπων που συστήνονται για τη θέση του αρχιπύραρχου. Όπως ορίζει ο νόμος, για τη θέση του αρχιπύραρχου συστήνονται, τουλάχιστον, δύο υποψήφιοι εφόσον υπάρχουν κατάλληλοι υποψήφιοι για τέτοια σύσταση.

Η επιλογή

Κατά την προαγωγή στη θέση του αρχιπύραρχου, η κ. Γιολίτη είναι υποχρεωμένη διά του σχετικού νόμου να λάβει δεόντως υπόψη τις ετήσιες εκθέσεις αξιολόγησης των υποψηφίων με έμφαση στις εκθέσεις των τελευταίων τεσσάρων ετών, το περιεχόμενο των προσωπικών φακέλων όλων των υποψηφίων, την έκθεση αξιολόγησης και τις συστάσεις της επιτροπής για έκαστο υποψήφιο για προαγωγή και να επιλέξει τον καταλληλότερο για προαγωγή με βάση την αξία, τα προσόντα και την αρχαιότητα.

Νέα ηγετική πυραμίδα 

Ο αρχιπύραρχος, οι πύραρχοι και οι αντιπύραρχοι αποτελούν την ανώτατη ηγεσία της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, η οποία πλέον ως αυτόνομη κρατική υπηρεσία θα αποτελείται από τις ακόλουθες οργανικές θέσεις: αρχιπύραρχο, πύραρχο, αντιπύραρχο, πυραγό, υποπυραγό, πυρονόμο και πυροσβέστη. Ο αρχιπύραρχος δύναται να διορίσει αναπληρωτή για χρονική περίοδο που δεν υπερβαίνει τα τέσσερα έτη, νοουμένου ότι κατέχει τα προσόντα για προαγωγή στη θέση στην οποία διορίζεται για να ενεργεί αναπληρωματικά. Ο αναπληρωματικός διορισμός ή η παράταση αναπληρωματικού διορισμού ή ο αναπληρωματικός επαναδιορισμός σε θέση βαθμού πύραρχου και άνω θα διενεργείται μετά από έγκριση του εκάστοτε υπουργού Δικαιοσύνης.

Τα μέλη της Πυροσβεστικής μέχρι και τον βαθμό του πυραγού διορίζονται, προάγονται και απολύονται από τον αρχιπύραρχο με την έγκριση του εκάστοτε υπουργού Δικαιοσύνης. Πριν από κάθε προαγωγή στη θέση πυρονόμου, υποπυραγού ή πυραγού ο αρχιπύραρχος θα ζητά τη συμβουλή του Συμβουλίου Κρίσης που θα συστήνεται για τον σκοπό αυτό και μετά από έγκριση του υπουργού δύναται να αποφασίζει τη διεξαγωγή γραπτής εξέτασης και σε τέτοια περίπτωση το Συμβούλιο Κρίσης αναθέτει τη διενέργειά της σε ανεξάρτητη επιτροπή που συστήνεται για τον σκοπό αυτό. Το Συμβούλιο Κρίσης θα καταρτίζει κατ’ έτος πίνακα, ο οποίος θα περιλαμβάνει τα ονόματα όσων συστήνονται για προαγωγή κατά σειρά επιτυχίας και σε περίπτωση που ο πίνακας των συστημένων για προαγωγή εξαντληθεί και υπάρχουν ακόμα κενές θέσεις η διαδικασία καταρτισμού του πίνακα θα επαναλαμβάνεται. Ο αρχιπύραρχος θα προβαίνει σε προαγωγές με βάση τον πίνακα που θα καταρτίζεται από το Συμβούλιο Κρίσης. Σε περίπτωση μη τήρησης της κατάταξης κατά σειρά επιτυχίας των υποψηφίων στον πίνακα θα απαιτείται ειδική αιτιολογία από τον αρχιπύραρχο.

Πυροσβεστική Ακαδημία

Στα πρότυπα της Αστυνομικής Ακαδημίας προβλέπεται να λειτουργήσει και Πυροσβεστική Ακαδημία. Η απόφαση επαφίεται στο Υπουργικό Συμβούλιο, το οποίο δύναται με απόφασή του να ιδρύσει Πυροσβεστική Ακαδημία και με κανονισμούς να ρυθμίσει τη λειτουργία της. Μέχρι την ίδρυση και λειτουργία Πυροσβεστικής Ακαδημίας, τα μέλη της Πυροσβεστικής θα συνεχίσουν να εκπαιδεύονται στην υφιστάμενη Πυροσβεστική Σχολή στην Αστυνομική Ακαδημία Κύπρου με βάση μνημόνιο συνεργασίας το οποίο θα συνάψουν για τον σκοπό αυτό ο αρχηγός Αστυνομίας και ο αρχιπύραρχος.

Ψευδείς κλήσεις

Σύμφωνα με τη νέα νομοθεσία που διέπει τη λειτουργία της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, πρόσωπο το οποίο εν γνώσει του δίνει ή φροντίζει να δοθεί ψευδής κλήση για πυρκαγιά, έρευνα ή διάσωση στην Αστυνομία ή στην Πυροσβεστική ή σε οποιοδήποτε μέλος αυτών είναι ένοχο αδικήματος και σε περίπτωση καταδίκης του υπόκειται σε ποινή φυλάκισης που δεν υπερβαίνει τους τρεις μήνες ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις τρεις χιλιάδες ευρώ ή και στις δύο αυτές ποινές.

Υποχρέωση για βοήθεια

Άξια αναφοράς και η πρόνοια του νόμου για υποχρέωση παροχής βοήθειας σε μέλος της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας. Συναφώς αναφέρεται πως είναι νόμιμο για μέλος της Πυροσβεστικής το οποίο ενώ εκτελεί το καθήκον του υφίσταται επίθεση ή αντιμετωπίζει αντίσταση ή κινδυνεύει να υποστεί επίθεση ή να αντιμετωπίσει αντίσταση να καλεί πρόσωπο να το βοηθήσει. Πρόσωπο που καλείται με τον τρόπο αυτό και το οποίο, χωρίς εύλογη δικαιολογία, αρνείται ή αμελεί να παράσχει τέτοια βοήθεια στο μέτρο των ικανοτήτων του είναι ένοχο αδικήματος και, σε περίπτωση καταδίκης του, θα υπόκειται σε ποινή φυλάκισης που δεν υπερβαίνει το ένα έτος ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις τρεις χιλιάδες ευρώ ή και στις δύο αυτές ποινές. Πρόσθετα, πρόσωπο που παρακούει οποιαδήποτε νόμιμη διαταγή που δίνεται από μέλος της Πυροσβεστικής κατά την εκτέλεση του καθήκοντός του δύναται να συλληφθεί για διάπραξη αυτόφωρου αδικήματος.

Ιδιωτική απασχόληση

Στη νέα νομοθεσία περιλαμβάνεται και πρόνοια για ιδιωτική απασχόληση από μέλη της Πυροσβεστικής. Συγκεκριμένα, προβλέπεται σε εξαιρετικές περιπτώσεις και με τη σύσταση του αρχιπύραρχου ο εκάστοτε υπουργός Δικαιοσύνης δύναται να χορηγήσει άδεια σε μέλος της Δύναμης για μερική ιδιωτική απασχόληση ή πρόσληψη εφόσον:

  • Κρίνεται ότι αυτή δεν επηρεάζει την άρτια εκτέλεση των καθηκόντων του.
  • Εξασφαλίζεται προς τούτο η σύμφωνη γνώμη του υπουργού Εργασίας.
  • Χορηγείται σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που καθορίζονται από το Υπουργικό Συμβούλιο για την παραχώρηση άδειας μερικής ιδιωτικής απασχόλησης στους δημόσιους υπαλλήλους.

Διευκρινίσεις Αστυνομίας για την υπόθεση της Άντρης Ελευθερίου – Αποτέλεσε το έναυσμα για άλλες καταγγελίες

 

Στο λιμάνι Λεμεσού το γαλλικό αεροπλανοφόρο Charles de Gaulle

 

Υπό έλεγχο πυρκαγιά που ξέσπασε μετά το μεσημέρι στον Μαθιάτη

 

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν.