Φόρμα αναζήτησης

Τουριστική αστυνομία ετοιμάζει ο Περδίος

Πρόταση για δημιουργία τουριστικής αστυνομίας ετοίμασε το Υφυπουργείο Τουρισμού, εκτιμώντας πως αυτή θα υποβοηθήσει σημαντικά και στην αντιμετώπιση του προβλήματος της ηχορύπανσης από κέντρα αναψυχής. Η πρόταση, σύμφωνα με επιστολή του υφυπουργού Τουρισμού Σάββα Περδίου προς την Επιτροπή Εσωτερικών της Βουλής, στάλθηκε ήδη και σε άλλα υπουργεία για απόψεις πριν αυτή προωθηθεί και ενώπιον του Υπουργικού Συμβουλίου.
Η επιστολή Περδίου στη Βουλή ακολουθεί την προχθεσινή συζήτηση του προβλήματος της ηχορύπανσης αλλά και της διαχείρισης των παραλιών, με τον υφυπουργού να καταθέτει τις δικές τους απόψεις.

Για το πρόβλημα της ηχορύπανσης ο Σάββας Περδίος συναινεί ώστε σε προσωρινή βάση το ζήτημα να αντιμετωπιστεί μέσω της εφαρμογής του ποινικού κώδικα και ουσιαστικά μέσω της Αστυνομίας, λόγω των δυσκολιών στην εφαρμογή του νόμου του 2016.

Ακολούθως σημειώνει πως για μόνιμη διευθέτηση του θέματος το Υφυπουργείο Τουρισμού θεωρεί ότι η δημιουργία τουριστικής αστυνομίας θα υποβοηθήσει σημαντικά στη δραστική αντιμετώπιση του ζητήματος, αφού με αυτό τον τρόπο θα καταστεί δυνατή η επιβολή της νομοθεσίας.

Το Υφυπουργείο Τουρισμού, συνεχίζει ο κ. Περδίος, «φρονεί ότι η δημιουργία τουριστικής αστυνομίας θα αποτελέσει θεμελιώδη παράγοντα για αντιμετώπιση διαφόρων ή ακόμα και όλων των θεμάτων που σχετίζονται με την ασφάλεια, την υγεία και την ποιότητα του προσφερόμενου προϊόντος που απολαμβάνουν οι εγχώριοι και ξένοι επισκέπτες στην Κύπρο», αναφέροντας ενδεικτικά τα προβλήματα του καπνίσματος σε κλειστούς χώρους, των παραλιών, της ηχορύπανσης κ.ά.

Ενημερώνει δε πως το Υφυπουργείο Τουρισμού έχει ετοιμάσει πρόταση προς το Υπουργικό Συμβούλιο, η οποία στάλθηκε για απόψεις στα υπουργεία πριν κατατεθεί στο Υπουργικό Συμβούλιο. Καταλήγοντας, ο υφυπουργός διαβεβαιώνει την επιτροπή «ότι είναι σύμφωνο να αναλάβει θέματα που επηρεάζουν την ασφάλεια και την υγεία των επισκεπτών και κατ’ επέκταση την ποιότητα του τουριστικού προϊόντος, νοουμένου όμως ότι θα διασφαλιστούν το κατάλληλο νομοθετικό πλαίσιο για τη διαχείρισή τους, καθώς και οι αναγκαίοι μηχανισμοί (προσωπικό, εξουσίες και εξοπλισμός) για την εφαρμογή τους».