Φόρμα αναζήτησης

Το ΥΠΑΜ χαλαρώνει περιορισμούς για μόνιμα στελέχη

Η μέχρι σήμερα, «διά ροπάλου» απαγόρευση στα μόνιμα στελέχη της ΕΦ να ασκούν ιδιωτική εργασία, χαλαρώνει και με τροποποιητικό νομοσχέδιο που κατατέθηκε στη Βουλή δίνεται η δυνατότητα, κάτω από όρους και προϋποθέσεις, να ασκούν επάγγελμα όταν δεν βρίσκονται σε υπηρεσία. Παράλληλα διατηρείται το δικαίωμά τους να μετέχουν σε ιδιωτικές εταιρείες, είτε ως μέλη δ.σ. είτε ως μέτοχοι. Οι σχετικές τροποποιήσεις έγιναν μετά από αιτήματα αξιωματικών και υπαξιωματικών της ΕΦ και αφού λήφθηκαν υπόψη παρόμοιες πρόνοιες που ισχύουν για μέλη της δημόσιας και της εκπαιδευτικής υπηρεσίας.

Ιδιωτική εργασία

Οι μόνιμοι αξιωματικοί και υπαξιωματικοί της ΕΦ με την τροποποίηση που κατατέθηκε στη Βουλή, μετά από έγκριση του Υπουργικού Συμβουλίου, θα μπορούν με έγκριση του υπουργού Άμυνας να εργάζονται στον ιδιωτικό τομέα με μερική απασχόληση. Όπως αναφέρεται στο νομοσχέδιο, «ο υπουργός Άμυνας να δύναται, σε εξαιρετικές περιπτώσεις και αφού λάβει υπόψη τις απόψεις του αρχηγού, να χορηγεί άδεια σε μέλος του στρατού για μερική απασχόληση, υπό όρους και προϋποθέσεις που ήθελε καθορίσει υπό τις περιστάσεις και εφόσον η συγκεκριμένη απασχόληση δεν θα επηρεάσει άμεσα ή έμμεσα την άρτια εκτέλεση των καθηκόντων του ως μέλους του στρατού». Σε καμία περίπτωση η συγκεκριμένη πρόνοια δεν αναιρεί την υποχρέωση του μόνιμου στελέχους της ΕΦ να βρίσκεται στη διάθεση του στρατού 24 ώρες το 24ωρο, επτά μέρες την εβδομάδα για 365 μέρες τον χρόνο.

Παρατράγουδα

Η παροχή δυνατότητας σε μόνιμα στελέχη της ΕΦ βάζει τέλος σε τραγελαφικές καταστάσεις κυνηγητού κάποιων ανθρώπων που για να ζήσουν τις οικογένειές τους αναγκάζονταν τις ελεύθερες ώρες τους να εργάζονται συμπληρώνοντας το εισόδημά τους. Το κυνηγητό αυτό απασχολούσε στρατιωτικό προσωπικό για ελέγχους και πειθαρχικές διαδικασίες.

Υπό τας διαταγάς του αρχηγού Αστυνομίας

Με  τροποποίηση της νομοθεσίας για την ΕΦ ρυθμίζεται και το θέμα των συμβασιούχων οπλιτών που αποσπώνται στην Αστυνομία για σκοπούς μέτρων αντιμετώπισης της τρομοκρατίας. Μέχρι τώρα υπάρχει σύγχυση ως προς το καθεστώς υπηρεσίας αυτών των ανθρώπων, αφού πρόκειται για στελέχη της ΕΦ αλλά εκτελούν υπηρεσία που αφορά την Αστυνομία. Η νομοθεσία προβλέπει πως «απόσπαση στελέχους (της ΕΦ) σ’ οποιαδήποτε μονάδα ή υπηρεσία της δύναμης, καθώς και απόσπαση ή διάθεση στελέχους στο Υπουργείο άμυνας ή σε οποιαδήποτε άλλη κρατική υπηρεσία, αποφασίζεται σε περίπτωση έκτακτων υπηρεσιακών αναγκών ή για εκτέλεση ειδικών καθηκόντων, ανάλογα με την περίπτωση». Ο νόμος καθορίζει ότι «η απόσπαση ή διάθεση στελέχους είναι για χρονική περίοδο μέχρι τρεις (3) μήνες, η οποία μπορεί να ανανεωθεί μόνο για άλλους τρεις (3) μήνες». Τα στελέχη της ΕΦ που έχουν διατεθεί στην Αστυνομία αντιμετώπιζαν πρόβλημα για το καθεστώς τους, αφού συνυπηρετούν με αστυνομικούς οι οποίοι είναι υπόλογοι στον αρχηγό Αστυνομίας ενώ οι ίδιοι στον αρχηγό της ΕΦ. Με την τροποποίηση ξεκαθαρίζει πως οι συμβασιούχοι οπλίτες που έχουν αποσπαστεί στην Αστυνομία είναι υπόλογοι στον αρχηγό Αστυνομίας ως προς την εκτέλεση των καθηκόντων τους. Οι αποσπάσεις γίνονται μετά από συνεννόηση του υπουργού Άμυνας με τον υπουργό Δικαιοσύνης, ως προς τον αριθμό των συμβασιούχων οπλιτών που θα διατεθούν και αφού ληφθούν υπόψη οι απόψεις τους αρχηγού ΓΕΕΦ.

Απαλλαγές λόγω υγείας

Τέλος, σε ό,τι αφορά όσους έχουν απαλλαγεί από τη στράτευση για λόγους υγείας τερματίζεται η υποχρεωτική επανεξέταση της κατάστασής τους κάθε χρόνο ώς την ηλικία των 40 ετών. Θα επανεξετάζονται όταν κρίνεται σκόπιμο, αλλά όχι σε μεγαλύτερο χρονικό διάστημα πέραν των τριών χρόνων από την προηγούμενη εξέταση. Επίσης, όσοι παίρνουν αναβολή για λόγους σπουδών θα καταβάλλουν εγγύηση 10.000 ευρώ, τα οποία θα μπορούν να πάρουν πίσω όταν καταταχθούν. Σε διαφορετική περίπτωση θα κατάσχονται από το κράτος.