Το Stelios Philanthropic Foundation προσφέρει 100.000 ευρώ στους Κύπριους νοσηλευτές

Διευκρινίζεται ότι τα βιβλιάρια διατακτικών επιταγών θα διατεθούν μέσω του Παγκύπριου Συνδέσμου Νοσηλευτών και Μαιών (https://cyna.org). Οι νοσηλευτές και νοσηλεύτριες θα πρέπει να απευθύνονται στους Διευθυντές των Δημόσιων Νοσοκομείων όπου εργάζονται για την εξασφάλιση των δωροεπιταγών.