POWERED BY

Φόρμα αναζήτησης

Το λευκό ποινικό μητρώο δεν ήταν και τόσο λευκό – Τριμελής ερευνητική επιτροπή για την υπόθεση του σφαγείουΠαραλείποντας να αποκαλύψει τις δύο ποινικές καταδίκες που μετρούσε μέχρι τότε ως ιδιοκτήτης και διευθυντής της εταιρείας Cypra, ο σύζυγος της γενικής λογίστριας κ. Γιώργος Γεωργίου κέρδισε το 2015 προσφορά του Δημοσίου με τη θυγατρική εταιρεία Cypra Bioenergy, δηλώνοντας λευκό ποινικό μητρώο. Η επίμαχη σύμβαση συνομολογήθηκε στις 31/12/2015 με τις Κτηνιατρικές  Υπηρεσίες και αφορούσε τη διαχείριση ζωικών αποβλήτων. Η αστυνομική έρευνα που διενεργήθηκε εναντίον του μετά από καταγγελία του βουλευτή Γιώργου Περδίκη δεν κατέληξε στην ποινική δίωξή του λόγω κενών στη νομοθεσία, όπως επισημαίνεται σε απαντητική επιστολή του γενικού εισαγγελέα Γιώργου Σαββίδη. Το κωμικοτραγικό της υπόθεσης είναι ότι μετά τη διαπίστωση αυτών των νομοθετικών κενών, η σύζυγος του κ. Γεωργίου και αρμόδια για τις δημόσιες συμβάσεις, γενική λογίστρια της Δημοκρατίας κ. Ρέα Γεωργίου κατέθεσε μέσω του Υπουργείου Οικονομικών τροποποιητικό νομοσχέδιο στη Βουλή με το οποίο ποινικοποιείται η υποβολή ψευδούς δήλωσης στο πλαίσιο διεκδίκησης δημόσιας σύμβασης με τρόπο σαφή ώστε να μην αφήνονται αμφιβολίες για τα συστατικά στοιχεία του εν λόγω αδικήματος. Αξίζει να αναφερθεί ότι τη δημόσια σύμβαση που κέρδισε ο κ. Γεωργίου τελικά την έχασε, διότι δεν κατάφερε να εξασφαλίσει τις απαιτούμενες άδειες για την εκτέλεση του αντικειμένου του διαγωνισμού. Η συγκεκριμένη δημόσια σύμβαση αποτέλεσε και την αιτία για την έναρξη, προ ημερών, έρευνας εναντίον της γενικής λογίστριας. Η κ. Ρέα Γεωργίου ελέγχεται πειθαρχικά για την εμπλοκή της στην υπόθεση της κατάσχεσης της εγγυητικής της εταιρείας Cypra Bioenergy, ύψους €54.000, η οποία αποσύρθηκε από λογαριασμό της Δημοκρατίας προς όφελος του συζύγου της. Η κατάσχεση της εγγυητικής έγινε μετά την αποτυχία του κ. Γεωργίου να εξασφαλίσει τις απαιτούμενες άδειες, παρά το ότι του δόθηκαν τρεις διαδοχικές παρατάσεις.

Άξιο αναφοράς και το γεγονός ότι η συγκεκριμένη καταγγελία περιήλθε εις γνώσιν της Νομικής Υπηρεσίας μετά από επιστολή  του βουλευτή Γιώργου Περδίκη, ο οποίος κοινοποίησε στον τότε γενικό εισαγγελέα Κώστα Κληρίδη την απάντηση που έδωσε γραπτώς στη Βουλή ο τέως υπουργός Γεωργίας Νίκος Κουγιάλης. H ερευνητική επιτροπή που διορίστηκε χθες για να διερευνήσει τα κακώς κείμενα που αποκαλύφθηκαν το τελευταίο διάστημα για την εταιρεία Cypra και τις θυγατρικές της αναμένεται να θέσει κάτω από το μικροσκόπιό της και τη συγκεκριμένη υπόθεση, προκειμένου να διαπιστωθεί κατά πόσον δημόσιοι λειτουργοί γνώριζαν για τις καταδίκες του Γιώργου Γεωργίου και το απέκρυψαν με σκοπό να κερδίσει τη σύμβαση με τις Κτηνιατρικές Υπηρεσίες. Οι καταδίκες αφορούσαν παράνομες κατασκευές στο σφαγείο Cypra για τις οποίες μάλιστα εκδόθηκαν διατάγματα κατεδάφισης από το δικαστήριο στις 27/2/2013 και 15/5/2013.

Απέκρυψε καταδίκες

Ο Γιώργος Περδίκης με επιστολή του στις 19/9/2016 προς τον γενικό εισαγγελέα ζήτησε τη διενέργεια ποινικής έρευνας εναντίον του κ. Γιώργου Γεωργίου για κατάθεση ψευδούς δήλωσης σε δημόσιο διαγωνισμό. Ειδικότερα, στην επιστολή του προς τον τέως γενικό εισαγγελέα Κώστα Κληρίδη αναφέρει τα εξής: «Σύμφωνα με την απάντηση του υπουργού Γεωργίας Νίκου Κουγιάλη σε κοινοβουλευτική μου ερώτηση, ημερομηνίας 2/9/2016 που επισυνάπτω, ο διευθυντής της εταιρείας Cypra Bioenergy Ltd κ. Γεωργίου υπέβαλε ψευδή δήλωση πιστοποίησης προσωπικής κατάστασης της εταιρείας στην αναθέτουσα αρχή δημόσιου διαγωνισμού που αφορά τη διαχείριση ζωικών αποβλήτων. Συγκεκριμένα, ο κ. Γεωργίου φέρεται να δήλωσε γραπτά και ενυπόγραφα ότι «δεν έχω καταδικαστεί για αδίκημα σχετικό με την επαγγελματική μου διαγωγή βάσει αποφάσεως η οποία έχει ισχύ δεδικασμένου» και πως «δεν έχω διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα». Ο κ. Κουγιάλης εξηγεί στην επιστολή του ότι η αναθέτουσα αρχή παραπλανήθηκε και ως εκ τούτου δεν μπόρεσε να αποκλείσει από τον διαγωνισμό την περί ου ο λόγος εταιρεία, αφού δεν είχε καταχωρισθεί σε λίστα αναδόχων, οι οποίοι εκ προοιμίου αποκλείονται από την υποβολή προσφορών στο Δημόσιο. Το ερώτημα είναι κατά πόσον τώρα που έγινε γνωστό ότι ο κ. Γεωργίου ως διευθυντής άλλης εταιρείας, της Cypra Ltd, έχει καταδικαστεί δύο φορές από το δικαστήριο για ανέγερση παράνομων εγκαταστάσεων στην Κάτω Μονή και εναντίον του βρίσκονται σε εξέλιξη υποθέσεις για παρακοή δύο δικαστικών διαταγμάτων, και δεδομένου ότι η Cypra Ltd συμμετέχει στη διαχείριση της ανάληψης του έργου, πώς το Δημόσιο αντιλαμβάνεται ότι θα προχωρήσει στην υπόθεση αυτή; Στη δική μου λογική είναι υποχρέωση του Δημοσίου, τουλάχιστον, να καταγγείλει για ψευδή δήλωση τον κ. Γεωργίου και γι’ αυτό να τον διώξει ποινικά. Για την ιστορία και μόνο υπενθυμίζω ότι ο κ. Γεωργίου είναι σύζυγος της γενικής λογίστριας κ. Ρέας Γεωργίου».

Σύμφωνα με τα έγγραφα που έχουμε στην κατοχή μας, ο τέως γενικός εισαγγελέας Κώστας Κληρίδης με επιστολή του προς τον αρχηγό Αστυνομίας στις 6/12/2016 ζήτησε τη διενέργεια ποινικής έρευνας με σκοπό να διαπιστωθεί η τυχόν διάπραξη ποινικών αδικημάτων.

Κενά στον νόμο

Στις 30/11/2020 ο κ. Περδίκης ζήτησε ενημέρωση από τη Νομική Υπηρεσία για την κατάληξη της εν λόγω έρευνας. Ο γενικός εισαγγελέας Γιώργος Σαββίδης, με επιστολή του στις 9/12/2020 (βλέπε φωτοαντίγραφο), πληροφόρησε τον Γιώργο Περδίκη τα ακόλουθα: «[…] Μετά την ολοκλήρωση της έρευνας η Αστυνομία προώθησε τον φάκελο στη Νομική Υπηρεσία. Η εν λόγω υπόθεση δεν οδηγήθηκε σε ποινική δίωξη λόγω της μη στοιχειοθέτησης όλων των συστατικών στοιχείων των διερευνώμενων αδικημάτων. Δόθηκαν, όμως, οδηγίες για να ενημερωθεί άμεσα η αρμόδια αρχή για τα ευρήματα της Αστυνομίας αναφορικά με τη δήλωση που είχε γίνει στα πλαίσια υποβολής της προσφοράς και να λάβει τα μέτρα που της επιτρέπει η σχετική νομοθεσία. Δέον να σημειωθεί ότι με αφορμή τη συγκεκριμένη υπόθεση και τη διαπίστωση κενού στη νομοθεσία στην ποινικοποίηση παρόμοιων συμπεριφορών, έγινε εισήγηση στην αρμόδια αρχή για θέσπιση στην περί δημοσίων συμβάσεων νομοθεσία σχετικού ειδικού αδικήματος με το οποίο να ποινικοποιείται η υποβολή ψευδούς δήλωσης στα πλαίσια υποβολής προσφοράς σε δημόσιο διαγωνισμό, με σαφή και συγκεκριμένο τρόπο, ώστε να μην αφήνονται αμφιβολίες για τα συστατικά στοιχεία του εν λόγω αδικήματος. Προς τούτου συντάχθηκε σχετικό τροποποιητικό νομοσχέδιο το οποίο κατατέθηκε στη Βουλή και έχουμε πληροφορηθεί ότι πρόσφατα παραπέμφθηκε στην ολομέλεια για ψήφιση».

Τον προωθούσαν στα μουλωχτά

Είναι σημαντικό να αναφερθεί ότι τόσο οι κρατικές υπηρεσίες όσο και η Ελεγκτική Υπηρεσία ήθελαν την κατακύρωση της προσφοράς στις εταιρείες του συζύγου της γενικής λογίστριας, διότι θα μπορούσε να «σπάσει» το μονοπώλιο στη διαχείριση ζωικών αποβλήτων. Τα προηγούμενα χρόνια το κράτος υποχρεωνόταν να καταβάλλει ποσά σχεδόν €2 εκατ. τον χρόνο για την επεξεργασία των ζωικών αποβλήτων, όπως λέχθηκε πρόσφατα στη Βουλή. Ο σύζυγος της γενικής λογίστριας κ. Γ. Γεωργίου κέρδισε την προσφορά με συμβατική αξία €540.000 ανά έτος, πλέον ΦΠΑ, και του δόθηκε προθεσμία έξι μηνών για να εξασφαλίσει τις απαιτούμενες άδειες. Ενδεικτικό του γεγονότος ότι οι κρατικές υπηρεσίες και η Ελεγκτική Υπηρεσία προωθούσαν τις εταιρείες του κ. Γεωργίου, θεωρώντας ότι έτσι θα «σπάσει» το μονοπώλιο, αποτελεί και το ότι η Κεντρική Επιτροπή Αλλαγών και Απαιτήσεων με διαδοχικές αποφάσεις της στις 27/7/2016, 18/1/2017 και 8/2/2017 παραχώρησε παράταση στις 31/12/2016, 17/2/2017 και 10/3/2017 αντίστοιχα για να εξασφαλίσει τις απαιτούμενες άδειες που θα επέτρεπαν την ενεργοποίηση της σύμβασης. Παρ’ όλα αυτά, δεν κατάφερε να εξασφαλίσει τις άδειες και έχασε την προσφορά. Αρκετοί υποστηρίζουν ότι δεν θα έπρεπε καν να του επιτρέψουν να συμμετάσχει στον εν λόγω διαγωνισμό εφόσον δεν διέθετε τις απαιτούμενες άδειες.

Καλωσορίζει τον διορισμό ερευνητικής επιτροπής η εταιρεία Cypra

Ο Γενικός Εισαγγελέας διόρισε Ερευνητική Επιτροπή για το Σφαγείο Cypra

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν.