Φόρμα αναζήτησης

Το καζίνο απειλεί την Αλυκή Ακρωτηρίου;

Έντονη ανησυχία επικρατεί στο Τμήμα Περιβάλλοντος αναφορικά με τις επιπτώσεις που ενδέχεται να υπάρξουν στην Αλυκή Ακρωτηρίου από το Καζίνο [...]

Read More...

ΓΡΑΦΕΙ 

ΜΑΡΙΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ

Έντονη ανησυχία επικρατεί στο Τμήμα Περιβάλλοντος αναφορικά με τις επιπτώσεις που ενδέχεται να υπάρξουν στην Αλυκή Ακρωτηρίου από τη λειτουργία του καζίνου και τις άλλες παρεμφερείς αναπτύξεις που προτείνεται να ανεγερθούν στο Ζακάκι. Μια ανησυχία που δεν συμμερίζονται οι μελετητές του έργου, οι οποίοι μάλιστα διαφωνούν έντονα με το γεγονός οι Βρετανικές Βάσεις θα διεξάγουν Μελέτη Δέουσας Εκτίμησης για το υπό αναφορά έργο. Μια ενέργεια την οποία και χαρακτηρίζουν «ολίγον ατυχή».

Ζητούν στοιχεία

Το Τμήμα Περιβάλλοντος απέστειλε στις 20 Μαρτίου επιστολή στα γραφεία PROPLAN & ENVI SERVICES Ltd., που διενήργησαν την περιβαλλοντική μελέτη για το καζίνο, ζητώντας επιπλέον στοιχεία αναφορικά με επιπτώσεις που ενδέχεται να υπάρξουν στο περιβάλλον, αφού όπως αναφέρει το αρμόδιο τμήμα η ανάπτυξη προτείνεται να υλοποιηθεί κοντά σε περιοχή προστασίας της φύσης που εμπίπτει εντός Βρετανικών Βάσεων. Η επιστολή φαίνεται να ενόχλησε τους μελετητές, οι οποίοι σε απάντησή τους στις 4 Απριλίου αναφέρουν πως στις 7 Μαρτίου έγινε συνάντηση στο Τμήμα Περιβάλλοντος με λειτουργούς που χειρίζονται το θέμα αλλά και εκπροσώπους της κοινοπραξίας MELCO/CNS, όπου μετά από μια σύντομη παρουσίαση του θέματος ζητήθηκε η κατά το δυνατό επίσπευση της εξέτασης της ΜΕΕΠ από την αρμόδια Τεχνική Επιτροπή Αξιολόγησης των Περιβαλλοντικών Μελετών. Συμφωνήθηκε μάλιστα στη συνέχεια, όπως αναφέρει η εταιρεία, όπως αποσταλεί από το Τμήμα Περιβάλλοντος στα μέλη της Τεχνικής Επιτροπής επιστολή στην οποία ζητούνται τυχόν σχόλια ή επεξηγήσεις που χρειάζονται και να ξανασυναντηθούν σε μια βδομάδα για να δοθούν εξηγήσεις και απαντήσεις από την εταιρεία. Τέτοια συνάντηση δεν έγινε και τελικά, σημειώνεται στην επιστολή των μελετητών, και το Τμήμα Περιβάλλοντος απέστειλε προς τους μελετητές επιστολή στην οποία ζητούνται εξηγήσεις αναφορικά με τις επιπτώσεις στην Αλυκή Ακρωτηρίου.

Προκαλεί σύγχυση η λέξη κοντά…

Αναφερόμενοι οι μελετητές στην επισήμανση του τμήματος ότι το έργο θα ανεγερθεί κοντά σε περιοχή προστασίας της φύσης που εμπίπτει στα όρια εντός των Βρετανικών Βάσεων, αναφέρουν πως η λέξη κοντά… είναι δύσκολο να ερμηνευτεί. Μπορεί μάλιστα να προκαλέσει σύγχυση και λανθασμένες εντυπώσεις. «Ενδεικτικά η κάθετη απόσταση των νότιων ορίων του τεμαχίου που προορίζεται η ανάπτυξη μέχρι την αλυκή είναι πέραν των 400 μέτρων, χωρίς να σημαίνει μάλιστα ότι αμέσως μέσα στα όρια αυτά του εν λόγω τεμαχίου θα γίνει κτηριακή ανάπτυξη. Εάν μιλάμε για την απόσταση της προτεινόμενης ανάπτυξης μέχρι τον υγροβιότοπο του Ακρωτηρίου αυτή υπερβαίνει τα 5 χιλιόμετρα», απαντούν οι μελετητές, οι οποίοι και διαφωνούν με το γεγονός ότι ζητήθηκε από τις αρχές των Αγγλικών Βάσεων όπως υποβληθεί Δέουσα Εκτίμηση για το υπό αναφορά έργο. Στη Δέουσα Εκτίμηση θα δοθεί έμφαση στις επιπτώσεις που θα έχει το έργο στα είδη και τους οικοτόπους της Αλυκής Ακρωτηρίου που είναι ο κυριότερος υγροβιότοπος του νησιού και  περιοχή Ramsar και βρίσκεται 300 περίπου μέτρα μακριά από το προτεινόμενο έργο. Συγκεκριμένα οι μελετητές χαρακτηρίζουν «ολίγον ατυχή» την επίκληση από το Τμήμα Περιβάλλοντος της βρετανικής νομοθεσίας και το γεγονός ότι ειδικά ζητήθηκε από τις αρχές των Βρετανικών Βάσεων η εκπόνηση «Δέουσας Εκτίμησης» για έργο που ανήκει σε έδαφος της Κυπριακής Δημοκρατίας αλλά προπαντός το γεγονός ότι ανήκει σε πολεοδομική οικιστική ζώνη της Δημοκρατίας. «Οι οικολογικές αξίες της Κύπρου ανήκουν πρώτα απ’ όλα σε όλους τους κατοίκους και θα μπορούσαν οι αρχές της Δημοκρατίας, αν το θεωρούσαν αναγκαίο, να το έθεταν ως όρο σε όλες τις αναπτύξεις της ευρύτερης περιοχής (Βρετανικών Βάσεων και της Δημοκρατίας), συμπεριλαμβανομένων βεβαίως των δραστηριοτήτων εντός των Βρετανικών Βάσεων όπως αεροδρόμια και κεραίες», αναφέρουν οι μελετητές και τονίζουν πως θεωρούν επιλήψιμη και πρωτοφανή στην επιστολή του Τμήμα Περιβάλλοντος την αναφορά ότι πρέπει να δοθεί έμφαση στις επιπτώσεις που θα έχει το έργο στα είδη και οικοτόπους της Αλυκής Ακρωτηρίου. «Δηλαδή, το Τμήμα Περιβάλλοντος θεωρεί εκ των προτέρων ότι θα υπάρχουν επιπτώσεις και το ζητούμενο είναι αυτές να αναφερθούν και ποσοτικοποιηθούν», επισημαίνουν με έντονο ύφος. Σημειώνουν δε πως το τεμάχιο της προτεινόμενης ανάπτυξης δεν ανήκει ούτε σε περιοχή Ramsar, ούτε σε «προστατευόμενη περιοχή» οποιουδήποτε τύπου και ειδικότερα δεν ανήκει μέσα στις Βρετανικές Βάσεις. Θεωρούν σωστό, λοιπόν, ως σύμβουλοι μελετητές του έργου να διαβουλεύονται μόνο με τις αρχές της Δημοκρατίας. Μάλιστα έχουν την ισχυρή πεποίθηση ότι η εκπόνηση της μελέτης Δέουσας Εκτίμησης είναι αχρείαστη μεν, δημιουργεί προηγούμενο σε έργα που έχουν πολεοδομική οικιστική ζώνη αλλά και διαχειριστικά αδύνατον να υλοποιηθεί λόγω του νομικού καθεστώτος των Βρετανικών Βάσεων.

Επιμένουν με την Αλυκή

Το Τμήμα Περιβάλλοντος ζητά ξεκάθαρα από τους μελετητές να αξιολογηθεί ο πιθανός επηρεασμός του υδροβιότοπου της Αλυκής Ακρωτηρίου και των ειδών που επισκέπτονται, ο οποίος είναι κτήμα του κυπριακού λαού και κανενός άλλου. Οι μελετητές τονίζουν πως το προτεινόμενο έργο βρίσκεται τέσσερα χιλιόμετρα από τον υγροβιότοπο και πέραν των 400 μέτρων από την αλυκή. Πρόκειται για «κλειστό σύστημα» δηλαδή δεν υπάρχει καμία απολύτως σχέση με υγρά, στερεά ή αέρια απόβλητα πέραν των ορίων του τεμαχίου ανάπτυξης. Οι δε περιπτώσεις φωτισμού και ηχορρύπανσης είναι πλήρως ελεγχόμενες λόγω χωροταξικής διάταξης των δραστηριοτήτων και κτηρίων του έργου αλλά και δυνατότητα λήψης τεχνικών μέτρων και της απόστασης του έργου από ευαίσθητες περιοχές. Πέραν βέβαια ότι στα νοτιοδυτικά όρια του τεμαχίου θα φυτευτούν σειρές δέντρων ώστε να δημιουργηθεί φυσική νησίδα αναχώματος. Εν τέλει δύο μόνο είναι οι περιβαλλοντικές πτυχές που θα μπορούσαν πιθανώς να επηρεάσουν αρνητικά τον υγροβιότοπο της αλυκής, ο θόρυβος και ο φωτισμός, αναφέρουν οι μελετητές. Το Τμήμα Περιβάλλοντος ζήτησε επιπρόσθετα στοιχεία για αυτά τα δύο θέματα με τους συμβούλους μελετητές να αναφέρουν πως οι σχεδιαστές του έργου έχουν κάνει τις ακόλουθες ενέργειες:

– Έχουν τοποθετήσει την είσοδο-πρόσοψη του έργου στα βόρεια ώστε ο όποιος φωτισμός να μην έχει κατευθείαν επίδραση στην αλυκή και τον υγροβιότοπο Ακρωτηρίου.

– Όλοι οι χώροι στάθμευσης είναι βόρεια ώστε φώτα οχήματα και φώτα του χώρου (ήπια και χαμηλής έντασης) να μην έχουν κατευθείαν επίδραση στην αλυκή και τον υγροβιότοπο Ακρωτηρίου. Στο επίπεδο του εδάφους θα χρησιμοποιηθούν χαμηλής έντασης φωτιστικά και θα φυτευτούν περιμετρικά σειρές με ψηλά δέντρα ώστε να μην υπάρχει καθαρή γραμμή φωτός με χώρο προς τον νότο.

Απόβλητα και όμβρια ύδατα

Ανάμεσα στα πολλά για τα οποία ζητά επιπλέον στοιχεία το Τμήμα Περιβάλλοντος είναι:

– Ο βιολογικός τρόπος διαχείρισης των κουνουπιών, δεδομένου του σοβαρού προβλήματος που υπάρχει στην ευρύτερη περιοχή, έτσι ώστε να μην υπάρχει αρνητικός επηρεασμός στην ευρύτερη περιοχή.

– Να γίνει ανάλυση και αξιολόγηση της χρήσης γης που θα επέλθει από την ανέγερση του έργου και πώς αυτή θα επηρεάσει το γύρω οικοσύστημα των αλυκών.

– Το προτεινόμενο έργο έχει το μέγεθος ενός αστικού δήμου. Δεν φαίνεται να γίνεται οποιαδήποτε αναφορά για ανέγερση βιολογικού σταθμού, κάτι που θεωρείται αναγκαίο και θα πρέπει να αναλυθεί στη ΜΕΕΠ. Σημειώνεται ότι ανάπτυξη πρέπει να διαθέτει λιποπαγίδες μετά τα εστιατόρια και πριν την είσοδο στον σταθμό επεξεργασίας.

– Να γίνει αναφορά στη ΜΕΕΠ αναφορικά για τη διαχείριση των αποβλήτων και των όμβριων υδάτων.

– Εκπόνηση κυκλοφοριακής μελέτης σε συνεννόηση με το Τμήμα Δημοσίων Έργων.

– Καταγραφή των ειδών πανίδας που συναντούμε στην περιοχή και πώς αυτά ενδεχομένως να επηρεαστούν από την προτεινόμενη ανάπτυξη. Θα πρέπει να αναφερθούν συγκεκριμένα είδη «άγριας ζωής των πόλεων» τα οποία αναφέρονται στη μελέτη.

 

Send this to a friend