POWERED BY

Φόρμα αναζήτησης

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στηρίζει την Ευρωπαϊκή Πράσινη ΣυμφωνίαΤου Παντελή Σοφοκλέους*

Τον Νοέμβριο του 2019 το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο (ΕΚ) κήρυξε τον κόσμο και την Ευρώπη σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης για το κλίμα. Η σοβαρότητα της κατάστασης καταδεικνύεται και από τον όρο «κλιματική κρίση» που πλέον χρησιμοποιεί το ΕΚ. Σε απάντηση, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε την «Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία» – έναν χάρτη πορείας για τη μετάβαση σε μια κλιματικά ουδέτερη Ευρώπη έως το 2050. Ο στόχος να καταστεί η Ευρωπαϊκή Ένωση κλιματικά ουδέτερη μέχρι το 2050 είναι το πιο σημαντικό μήνυμα! Αυτός ο στόχος είναι πολύ φιλόδοξος αλλά δεν έχουμε άλλη επιλογή παρά να τον πετύχουμε.

Γι’ αυτό μετατρέπεται ο στόχος της «κλιματικής ουδετερότητας» σε νόμο, όπως «ο ευρωπαϊκός νόμος για το κλίμα». Προβλέπεται να ολοκληρωθεί εντός του 2021 και το τελικό κείμενο θα πρέπει να λάβει έγκριση από το ΕΚ. Επίσης, το ΕΚ θέλει η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία να βρίσκεται στον πυρήνα του πακέτου ανάκαμψης της Ευρωπαϊκής Ένωσης από τις συνέπειες της COVID-19. Και οι οδηγίες είναι σαφείς: το 37% των χρημάτων πρέπει να επενδυθεί σε μέτρα προστασίας του κλίματος!

Ο πρόεδρος της Επιτροπής Περιβάλλοντος Pascal Canfin δήλωσε: «Το Κοινοβούλιο υποστήριξε με συντριπτική πλειοψηφία την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την εφαρμογή της πράσινης συμφωνίας. Η γεωργία, το εμπόριο, η οικονομική διακυβέρνηση και άλλοι τομείς πολιτικής πρέπει τώρα να αναθεωρηθούν στο πλαίσιο της Πράσινης Συμφωνίας».

 

Σε όλη την Κύπρο

Η πατρίδα μας βρίσκεται περίπου εδώ και μισό αιώνα διαιρεμένη, στη βόρεια περιοχή, τα κατεχόμενα, όπου εφαρμόζεται το τουρκικό δίκαιο, και στη νότια, στις ελεύθερες περιοχές, όπου εφαρμόζεται το ευρωπαϊκό δίκαιο.

Ο συνολικός πληθυσμός της Κύπρου αποτελεί ένα ποσοστό 0,30% και η συνολική έκταση ένα ποσοστό 0,20% της ΕΕ. Ενώ οι ελεύθερες περιοχές, όπου εφαρμόζεται το ευρωπαϊκό δίκαιο, αποτελούν ένα ποσοστό 0,20% του πληθυσμού και ένα ποσοστό 0,12% της έκτασης της ΕΕ.

Η εφαρμογή της «Πράσινης Συμφωνίας» σε ολόκληρη την Κύπρο (ακόμη και πριν τη λύση) θα πρέπει να απασχολήσει πρωτίστως την κυπριακή κυβέρνηση, τα πολιτικά κόμματα (τ/κ και ε/κ), την κοινωνία των πολιτών (Τ/Κ και Ε/Κ) και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Απαιτούνται προτάσεις για την ενσωμάτωση του νέου πυλώνα με την ονομασία «επανένωση οικοσυστήματος τώρα» στην εφαρμογή της αειφόρου ανάπτυξης και στην αποτελεσματική μεταπήδηση από τη γραμμική στην κυκλική οικονομία, όπου θα μπορούν τα κυπριακά (τ/κ και ε/κ) να ανταγωνίζονται τα ευρωπαϊκά προϊόντα σε ολόκληρη την ΕΕ.

 

Παραδείγματα εφαρμογής

Η Κύπρος θα πρέπει να παρουσιάσει επίσημα μέχρι το τέλος Απριλίου το Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (National Recovery and Resilience Plan) για να αντλήσει τα χρήματα από το Ταμείο Ανάκαμψης…

Παραδείγματα όπως η ενεργειακή αναβάθμιση σχολικών κτηρίων (ήδη άρχισε η εφαρμογή φωτοβολταϊκών συστημάτων σε 400 σχολεία παγκύπρια) και άλλων δημόσιων κτηρίων. Η εγκατάσταση φωτοβολταϊκών πάρκων στην ύπαιθρο και σε κτήρια κοινοτικών συμβουλίων με τη μέθοδο του «Net Metering» προσφέρει προοπτική στην αυτάρκη παροχή ηλεκτρικής ενέργειας στις κοινότητες.

Προτείνεται η εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων στο σκέπαστρο ποδηλατόδρομων, που θα μπορούσαν να κατασκευαστούν με διπλή προσφορά… για προετοιμασία πρωταθλητών – επαγγελματιών ποδηλατιστών και για τους κάτοικους της πατρίδας μας, έτσι ώστε να προσφέρεται μια ζωντανή και δυναμική αναζωογόνηση των ορεινών μας περιοχών!

Με την πολύχρονη πλέον τεχνογνωσία και την εφαρμογή μιας υδατικής πολιτικής του Τμήματος Αναπτύξεως Υδάτων (ΤΑΥ), η οποία βασίζεται στη φιλοσοφία της αειφόρου ανάπτυξης, θα μπορούσε το Ευρωκοινοβούλιο να στηρίξει άμεσα και οικονομικά την κατασκευή μονάδων αφαλάτωσης, κεντρικών αποχετευτικών και βιολογικών σταθμών στα κατεχόμενα.

Η κατασκευή και η λειτουργία του δικοινοτικού βιολογικού σταθμού «Μιας Μηλιάς» θα προσφέρουν μια αμφίδρομη σχέση αλληλεξάρτησης μεταξύ Τ/Κ και Ε/Κ.

Ενιαία διαχείριση αποβλήτων

Λόγω του κλεισίματος της ασιατικής αγοράς στην παραλαβή των ανακυκλώσιμων υλικών αναγκάστηκε η Ευρωπαϊκή Ένωση να τροποποιήσει την οδηγία 2008/98/ΕΚ στην οδηγία ΕΕ 2018/851 για τα απόβλητα και να απαιτήσει μια μείωση ποσοτήτων υγειονομικής ταφής μέχρι το 2035 σε ένα επιτρεπόμενο ποσοστό μικρότερο του 10%.

Αρκετές ευρωπαϊκές χώρες έχουν προχωρήσει από το έτος 1995 σε εγκατάσταση εργοστασίων καύσης οικιακών αποβλήτων με προοπτική παραγωγής ενέργειας, αφού αποδείχθηκε ότι η χωριστή διαλογή στην πηγή είναι οικονομικά ασύμφορη και περιβαλλοντικά επιζήμια, αφού το μεγαλύτερο ποσοστό των συλλεχθέντων ανακυκλώσιμων υλικών δεν μπορεί ούτε να επεξεργαστεί και κατ’ επέκταση να ενσωματωθεί στην κυκλική τοπική οικονομία. Επισημαίνεται δε ότι το 50% της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από τα εργοστάσια καύσης οικιακών απορριμμάτων ταξινομείται ως ΑΠΕ, όπως τα φωτοβολταϊκά συστήματα και τα αιολικά πάρκα.

Το παράδειγμα του CopenHill στη Δανία, που ίσως είναι το πιο σύγχρονο εργοστάσιο καύσης απορριμμάτων στον κόσμο (waste to energy), διαχειρίζεται τα απορρίμματα περίπου 550.000 κατοίκων και 45.000 επιχειρήσεων, από τους οποίους περίπου 400.000 τόνοι απορρίμματα ετησίως καταλήγουν σε καύση και παράγει ρεύμα και θέρμανση για 150.000 νοικοκυριά.

Η εφαρμογή μιας ενιαίας ορθολογιστικής διαχείρισης οικιακών στερεών αποβλήτων σε ολόκληρη την Κύπρο θα μπορούσε να αποτελείται τα ακόλουθα στάδια:

  1. Πρόληψη παραγωγής αποβλήτων.
  2. Εφαρμογή επιστρεφόμενης γυάλινης μπουκάλας.
  3. Εφαρμογή εγγυοδοτικού αντιτίμου «μίας χρήσης συσκευασίας».
  4. Κατασκευή δικοινοτικού κλιβάνου υψηλών προδιαγραφών (waste to energy).

 

Η οποία προσφέρει άμεσα πλεονεκτήματα στην πατρίδα μας, όπως:

  • Την έμμεση προτίμηση σε τ/κ και ε/κ προϊόντα.
  • Την αύξηση διαλογής ποιοτικών ανακυκλώσιμων υλικών και αποτροπή παράλληλης οικονομίας.
  • Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας με ανταπόδοση στα κατεχόμενα και στις ελεύθερες περιοχές.
  • Οριστική επίλυση του προβλήματος για τη διαχείριση των αποβλήτων.

 

Προτάσεις χρηματοδότησης δικοινοτικών έργων

 

Ο βαθμός επιτυχίας εφαρμογής της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας στα κράτη μέλη της ΕΕ είναι το πότε επιτυγχάνεται «ο ευρωπαϊκός νόμος για το κλίμα» στα κράτη μέλη της.

Με την «ιδιαιτερότητα» της ημικατοχής της πατρίδας μας προτείνεται τα χρήματα τα οποία οφείλει η Κυπριακή Δημοκρατία στην ΕΕ ως πέναλτι, οι χρεώσεις από την παραγωγή (CO2), τα δωρεάν δικαιώματα (CO2), να επενδύονται υπό την εποπτεία της ΕΕ σε δικοινοτικά έργα και σε περιβαλλοντικά έργα (αφαλατώσεις, αποχετευτικά συστήματα, βιολογικούς σταθμούς) στα κατεχόμενα, ακόμη και χωρίς λύση του κυπριακού προβλήματος.

 

*Μηχανικού περιβάλλοντος

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν.