Τις μεταναστευτικές ροές συζήτησαν Αρχηγός Αστυνομίας και Περιφερειακός Διευθυντής FRONTEX

Ο Οργανισμός FRONTEX συντονίζει την επιχειρησιακή συνεργασία των κρατών μελών για τη φύλαξη των εξωτερικών συνόρων της ΕΕ.