Φόρμα αναζήτησης

Τιμές διάλυσης στα ΚΨΜ της ΕΦ

Τα Κέντρα Ψυχαγωγίας Μονάδας (ΚΨΜ) της ΕΦ περνούν πλέον σε άλλη εποχή καθώς αλλάζει ο τρόπος διαχείρισης τους. Στόχος είναι να απελευθερωθεί στρατιωτικό προσωπικό και να περιοριστούν φαινόμενα κακοδιαχείρισης τα οποία έχουν καταγραφεί σε πολλές περιπτώσεις.
Χθες το Υπουργικό Συμβούλιο ενέκρινε πρόταση του Υπουργείου Άμυνας για κατάθεση κανονισμών στη Βουλή με τίτλο «Οι περί Συγκροτήσεως,
Λειτουργίας και Διαχειρίσεως των Κέντρων Ψυχαγωγίας Μονάδων (ΚΨΜ) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί της Εθνικής Φρουράς του 2019».

Κάτω του κόστους

Με τους κανονισμούς παρέχεται η δυνατότητα να καθοριστεί τιμή των εναπομεινάντων εμπορευμάτων ΚΨΜ που διαλύεται κάτω του κόστους αγοράς τους κατόπιν διαταγής του αρχηγού ΓΕΕΦ και η δυνατότητα να διατεθούν τα εναπομείναντα εμπορεύματα ΚΨΜ που διαλύεται υπό μορφή δώρου σε εθνοφρουρούς στο πλαίσιο εορτών, αθλητικών εκδηλώσεων και άλλων δραστηριοτήτων της κάθε μονάδας καθώς και σε ευαγή – μη κερδοσκοπικά ιδρύματα ή σωματεία.

Νέο μοντέλο

Οι κανονισμοί επίσης προβλέπουν ότι οι διαγωνισμοί για την προμήθεια ειδών ΚΨΜ θα διενεργούνται συγκεντρωτικά για όλες τις μονάδες της ΕΦ από το ΓΕΕΦ ή το Υπ. Άμυνας και όχι από τον σχηματισμό στον οποίο ανήκει η κάθε μονάδα όπως ισχύει σήμερα. Με τον τρόπο αυτό θα επιτυγχάνονται καλύτερες τιμές αγοράς και αυτό θα αντανακλά σε φτηνότερες τιμές πώλησης προς τους εθνοφρουρούς, αλλά και ικανοποιητικό κέρδος για τις ανάγκες βελτίωσης του επιπέδου διαβίωσης στα στρατόπεδα.