Μείζον θέμα τάξης για τη γενική λογίστρια

Η κ. Ρέα Γεωργίου εποπτεύει, διά νόμου, τον ελεγκτή αδελφός της, ο οποίος με τη σειρά του ελέγχει οικονομικά τις επιχειρήσεις του συζύγου και των παιδιών της.