Τα σημεία που θα γίνονται σήμερα, 7 Μαρτίου, τα rapid tests (πίνακας)

Οι πολίτες οφείλουν απαραίτητα να προσκομίζουν αποδεικτικό ταυτότητας (π.χ. Ταυτότητα, Άδεια Οδήγησης, Διαβατήριο, κτλ), για σκοπούς ταυτοποίησης.