Φόρμα αναζήτησης

Τα 20 μεγάλα έργα e-διακυβέρνησης: Πού στοχεύουν, πού βρίσκονται, ποιο το κόστος

Τα 20 κυριότερα έργα ηλεκτρονικής διακυβέρνησης που βρίσκονται σε πορεία εξέλιξης ή προωθούνται –εκτός από τα 20, τρέχουν και κάποια άλλα μικρότερα έργα– είναι τα ακόλουθα (πηγή πληροφόρησης το Τμήμα Υπηρεσιών Πληροφορικής):

 • 1. Επέκταση της κυβερνητικής αποθήκης πληροφοριών ΚΑΠ, μέσω της οποίας ενοποιούνται, συνδέονται, συγκεντρώνονται και αναλύονται οι πληροφορίες από διάφορους κυβερνητικούς οργανισμούς. Το κόστος του έργου είναι 5,6 εκατ. ευρώ. Έχει προωθηθεί η πρόταση για επέκταση της ΚΑΠ και αναμένονται σχετικές εγκρίσεις.
 • 2. Επέκταση του κέντρου τηλεφωνικής εξυπηρέτησης της κυβερνητικής διαδικτυακής πύλης της «Αριάδνη», με στόχο τη βελτίωση του επιπέδου του πολίτη. Κόστος 1,4 εκατ.
 • 3. Σύστημα διαχείρισης επιχειρησιακών πόρων (ERP) του κυπριακού Δημοσίου του Γενικού Λογιστηρίου. Η απόκτηση του ERP θα καλύψει τις λειτουργικές περιοχές της λογιστικής, του προϋπολογισμού, των μισθολογίων, των συντάξεων και της διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού και θα λειτουργεί υποστηρικτικά προς τις μεταρρυθμίσεις που προωθούνται σχετικά με τη διαχείριση της δημόσιας υπηρεσίας και των δημόσιων οικονομικών. Η σχετική σύμβαση για την υλοποίηση του έργου υπογράφηκε τον Νοέμβριο του 2018 και βρίσκεται σε εξέλιξη.
 • 4. Ηλεκτρονική δικαιοσύνη: Το σύστημα θα παρέχει ηλεκτρονικές υπηρεσίες προς τα δικαστήρια και το κοινό θα έχει τη δυνατότητα σύνδεσης με τη Νομική Υπηρεσία, την Αστυνομία, τα δικηγορικά γραφεία, τους δικηγορικούς συλλόγους κ.λπ. Τέτοιες ηλεκτρονικές υπηρεσίες είναι η καταχώριση υποθέσεων, η παρακολούθηση προόδου υποθέσεων, η κατάθεση εγγράφων, η ταχεία ενημέρωση για τις υποθέσεις και η λήψη των αναγκαίων μέτρων εκτέλεσης. Το έργο είναι κόστους περίπου 11 εκατ. ευρώ και εκκρεμεί η απόφαση από την Αναθεωρητική Αρχή Αδειών.
 • 5. Κυβερνητικό ενοποιημένο δίκτυο φωνής και δεδομένων. Αφορά την υλοποίηση ενός νέου, μοντέρνου και αρχιτεκτονικά ευέλικτου κυβερνητικού ενοποιημένου δικτύου το οποίο θα υποστηρίζει τη μεταφορά φωνής και βίντεο. Το δίκτυο θα έχει τη δυνατότητα να συνδέσει 18 χιλιάδες λειτουργούς της δημόσιας υπηρεσίας σε περίπου 400 κτήρια με αποτελεσματικό και ασφαλές τρόπο. Το έργο είναι σε εξέλιξη και έχει κόστος κοντά στα 10 εκατ. ευρώ.
 • 6. Αναβάθμιση του συστήματος πληροφοριών γης για το Τμήμα Κτηματολογίου ώστε να γίνει ευέλικτο και σύγχρονο, με στόχο την καλύτερη εξυπηρέτηση τόσο των επιχειρησιακών διεργασιών του Κτηματολογίου όσο και την καλύτερη παροχή υπηρεσιών προς άλλους φορείς και τους πολίτες. Σε εξέλιξη η υλοποίηση της πρώτης φάσης κόστους 19,4 εκατ. ευρώ.
 • 7. Εφαρμογή ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος υγείας σε όλα τα κρατικά νοσοκομεία και τα κέντρα υγείας. Σε εξέλιξη η αξιολόγηση των προσφορών που υποβλήθηκαν τον Σεπτέμβριο του 2019. Το κόστος ανέρχεται στα 48 εκατ. ευρώ.
 • 8. Ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα διαχείρισης σειράς προτεραιότητας και εξυπηρέτησης στα Κέντρα Εξυπηρέτησης του Πολίτη. Σκοπός είναι η βελτίωση της εμπειρίας εξυπηρέτησης του πολίτη και η αναβάθμιση της διοίκησης και της εσωτερικής λειτουργίας όλων των ΚΕΠ και ΚΕΠΟ. Κόστος 673 χιλιάδες. Σε εξέλιξη η αξιολόγηση των προσφορών.
 • 9. Ενοποιημένο πληροφοριακό σύστημα για το Τμήμα Φορολογίας. Μετά την ενοποίηση των φορολογικών τμημάτων προωθείται νέο ολοκληρωμένο σύστημα πληροφορικής. Θα βοηθήσει στην έγκαιρη φορολόγηση και στην έγκαιρη είσπραξη φόρων. Σε εξέλιξη η αξιολόγηση των προσφορών. Κόστος 30 εκατ. ευρώ.
 • 10. Ολοκληρωμένη λύση για τη δημιουργία ενιαίας μηχανογράφησης των δήμων της Κύπρου και την παροχή υπηρεσιών e-διακυβέρνησης. Στόχος ο ψηφιακός μετασχηματισμός του πληροφοριακού περιβάλλοντος των δήμων για να καταστεί δυνατή η προώθηση καινοτόμων λύσεων που θα επιτρέπουν στις δημοτικές αρχές, τις επιχειρήσεις και τους πολίτες να διαμορφώνουν το μέλλον των πόλεών τους αλλά και να διασφαλίζουν την παροχή καλύτερων και πιο ευέλικτων υπηρεσιών. Σε εξέλιξη η αξιολόγηση των προσφορών. Κόστος 2,4 εκατ. ευρώ.
 • 11. Ηλεκτρονικό τελωνειακό σύστημα για ενιαίο τελωνειακό περιβάλλον στην ΕΕ. Σε εξέλιξη η διαδικασία προκήρυξης. Κόστος 16 εκατ. ευρώ.
 • 12. Ανάπτυξη ολοκληρωμένης πλατφόρμας διαχείρισης μητρώων στον Έφορο Εταιρειών. Στόχος η αυτοματοποίηση που θα δώσει ηλεκτρονικές υπηρεσίες υψηλής ποιότητας στους πολίτες. Σε εξέλιξη η αξιολόγηση των προσφορών. Κόστος 14 εκατ. ευρώ.
 • 13. Επέκταση του συστήματος αυτοματοποίησης γραφείου σε όλη τη δημόσια υπηρεσία. Σε εξέλιξη, κόστος 6,4 εκατ. ευρώ.
 • 14. Αναβάθμιση συστήματος «Αριάδνη» -Κεντρική πύλη μέσω της οποίας οι πολίτες εξυπηρετούνται από το Δημόσιο- για επέκταση των υπηρεσιών που προσφέρονται. Σήμερα παρέχονται 60 υπηρεσίες. Κόστος 1,5 εκατ. ευρώ.
 • 15. Αυτοματοποίηση των διαδικασιών τήρησης πρακτικών δικαστηρίων. Κόστος 22 εκατ. ευρώ.
 • 16. Αυτοματοποίηση όλων των λειτουργιών του Τμήματος Πολεοδομίας μέσω ενός νέου ολοκληρωμένου συστήματος από το οποίο θα γίνεται διαχείριση των αδειών οικοδομής από τις επαρχιακές διοικήσεις. Ο κύριος σκοπός του έργου είναι η βελτίωση της εξυπηρέτησης του πολίτη και της εσωτερικής οργάνωσης του τμήματος. Αναμένεται να βοηθήσει στην επιτάχυνση της διαδικασίας έκδοσης πολεοδομικών αδειών και στη μείωση της γραφειοκρατίας. Είναι σε εξέλιξη. Κόστος 6,6 εκατ. ευρώ.
 • 17. Δημιουργία κέντρου δεδομένων στο Υπουργείο Εργασίας. Έχουν γίνει η εγκατάσταση μηχανογραφικού εξοπλισμού και η μεταφορά όλων των πληροφοριακών συστημάτων των Υπηρεσιών Κοινωνικών Ασφαλίσεων σε ένα ενιαίο κέντρο δεδομένων, με σκοπό την καλύτερη διαχείριση των συστημάτων, επιτυγχάνοντας ταυτόχρονα σε καλύτερη αξιοποίηση των απαιτούμενων πόρων. Μέχρι τέλη του 2020 αυτό θα γίνει για όλα τα τμήματα του Υπουργείου Εργασίας. Κόστος 2 εκατ. ευρώ.
 • 18. Ψηφιοποίηση των φακέλων ασθενών στα κρατικά νοσοκομεία. Έχει προκηρυχθεί ο διαγωνισμός και αναμένονται οι διευκρινίσεις επί των εγγράφων. Κόστος 9,5 εκατ. ευρώ.
 • 19. Μελέτη για ενοποίηση των μηχανογραφικών κέντρων της δημόσιας υπηρεσίας και υλοποίηση κυβερνητικού υπολογιστικού συννέφου. Απώτερος στόχος η δημιουργία ενός σύγχρονου κυβερνητικού μηχανογραφικού κέντρου δεδομένων. Σε εξέλιξη η μελέτη κόστους 62 χιλ. ευρώ.
 • 20. Ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης αλιείας. Αναμενόταν να προκηρυχθεί τέλη του 2019 με κόστος 6 εκατ. ευρώ.

Πατάμε γκάζι με έργα 250 εκατ.

Η «Αριάδνη» και άλλες ήδη διαθέσιμες e-υπηρεσίες

Σύμφωνα με την αναπληρώτρια διευθύντρια του ΤΥΠ κ. Κουππά, οι πολίτες και οι επιχειρήσεις ήδη απολαμβάνουν τα οφέλη της e-διακυβέρνησης «νοουμένου ότι επιλέγουν να εξυπηρετηθούν μέσω των διαθέσιμων e-υπηρεσιών που παρέχει ήδη το κράτος και να απολαμβάνουν ταυτόχρονα τα οφέλη τους, όπως ταχύτερη εξυπηρέτηση, παροχή υπηρεσιών σε 24ωρη βάση, αποφυγή της ταλαιπωρίας, ενίσχυση της διαφάνειας κ.ά.».
Μερικά από τα έργα e-διακυβέρνησης τα οποία βρίσκονται σε λειτουργία και απέδωσαν τα πιο πάνω οφέλη είναι:

 • Κυβερνητική Πύλη «Αριάδνη»
 • Σύστημα Τελωνείων «Θησέας»
 • Σύστημα Υποβολής Δηλώσεων (ΤΑΧISnet)
 • Ηλεκτρονικές υπηρεσίες Τμήματος Οδικών Μεταφορών
 • Ηλεκτρονικό Σύστημα Σύναψης Δημοσίων (e-Procurement)
 • Ηλεκτρονικές υπηρεσίες Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων
 • Κέντρα Εξυπηρέτησης του Πολίτη.

Να υπενθυμίσουμε ότι αρκετές κρατικές υπηρεσίες, μεταξύ αυτών και ημικρατικοί οργανισμοί και δήμοι, παρέχουν επίσης τη δυνατότητα πληρωμών και μέσω διαδικτύου, είτε φόρων, είτε προστίμων, είτε λογαριασμών. Μαζεμένες τις πληροφορίες αυτές μπορεί κανείς να τις βρει και στην πύλη του jccsmart.

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν.