Φόρμα αναζήτησης

Σύντομα αχρείαστα τα ΧΥΤΥ-ΧΥΤΑ

Μέχρι το 2016, σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Οδηγία 1999/31/ΕΚ, η Κύπρος όφειλε να περιορίσει τα βιοαποδομήσιμα απόβλητα (δηλαδή τα αστικά-οικιακά) που θάβονται υγειονομικά σε χώρους ταφής στους 95.000 τόνους (ή 35% επί της συνολικής παραγωγής οικιακών αποβλήτων του έτους 1995). Με νέα απόφασή του την περασμένη Τετάρτη, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο (ΕΚ) θέτει ακόμα πιο φιλόδοξους στόχους, ώστε μέχρι το 2035, τα αστικά απόβλητα που οδηγούνται σε χώρους υγειονομικής ταφής να περιοριστούν στο 10% επί του συνόλου. Το σχέδιο που είχε συμφωνηθεί ανεπίσημα στο Συμβούλιο των Υπουργών της ΕΕ και εγκρίθηκε από το ΕΚ προβλέπει ακόμα μέχρι το 2025, τουλάχιστον το 55% των αστικών αποβλήτων να ανακυκλώνεται έναντι 44% που ισχύει σήμερα.

Στα στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα το ΕΚ φαίνεται η Κύπρος να οδηγεί το 2016 σε χώρους υγειονομικής ταφής το 81% των αποβλήτων της. Το ποσοστό αυτό πρέπει να μειωθεί κατά περίπου 70% στα επόμενα 15 χρόνια, τη στιγμή που η Κύπρος ακόμα αναζητεί τι πήγε λάθος στη διαχείριση αποβλήτων από το 2004 μέχρι σήμερα. Επιπλέον, με δεδομένο ότι μόλις πριν δύο εβδομάδες δρομολογήθηκε το κλείσιμο της χωματερής του Κοτσιάτη, περίπου 150.000 τόνοι οικιακών αποβλήτων της Κύπρου (περίπου 33%) δεν θάβονταν ούτε καν υγειονομικά την υπό αναφορά περίοδο.

Ακόμα, το 2016 στον Χώρο Υγεινομικής Ταφής Απορριμάτων (ΧΥΤΑ) της Πάφου θάφτηκαν περίπου 70.000 τόνοι (ή 15%) οικιακών αποβλήτων (σύμφωνα με στοιχεία του Τμήματος Αναπτύξεως Υδάτων), ενώ τα οικιακά απόβλητα των επαρχιών Λεμεσού, Λάρνακας και Αμμοχώστου οδηγούνται στα εργοστάσια σκουπιδιών (με χώρους υγειονομικής ταφής υπολειμμάτων-ΧΥΤΥ), τα οποία διαχειρίζονται τους περίπου 140.000 τόνους οικιακών αποβλήτων ετησίως της Λεμεσού και τους 120.000 τόνους των επαρχιών Λάρνακας και Αμμοχώστου.

Όπως είναι γνωστό, στη μονάδα ολοκληρωμένης εγκατάστασης και διαχείρισης αποβλήτων (ΟΕΔΑ) του Πεντακώμου, που διαχειρίζεται 140.000 τόνους ετησίως (και σύντομα επιπλέον 30.000 τόνους από τη Λευκωσία) οδηγούνται στην ταφή όλες οι ποσότητες που τυγχάνουν διαχείρισης, αφού το παραγόμενο προϊόν από το εργοστάσιο δεν μπορεί να τύχει αξιοποίησης για ανάκτηση ενέργειας λόγω κόστους. Κάτι ανάλογο δεν ισχύει και στην ΟΕΔΑ Κόσης, όπου ακολουθείται διαδικασία διαλογής των απορριμμάτων, όμως και πάλι ποσότητες θάβονται στο ΧΥΤΥ του εργοστασίου, το οποίο παραλαμβάνει 120.000 τόνους από Λάρνακα και Αμμόχωστο και από αυτό τον μήνα επιπλέον 120.000 τόνους από τη Λευκωσία. Το 2014, τα οικιακά απόβλητα της Κύπρου φαίνεται, σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΕ, να ανέρχονται σε 424.200 τόνους.

Όπως προκύπτει, η κατάσταση στην Κύπρο είναι ακόμα χειρότερη από αυτήν που περιγράφει η ανακοίνωση του ΕΚ της περασμένης Τετάρτης. Σημειώνεται ότι ο στόχος της ΕΕ για ανακύκλωση 55% των αστικών αποβλήτων μέχρι το 2025 καθιστά αχρείαστη την ΟΕΔΑ Πεντακώμου, η αρχή λειτουργίας της οποίας είναι η παραγωγή καυσίμου από τα σκουπίδια. Αν στην ΟΕΔΑ Πεντακώμου θα καταλήγουν 170.000 τόνοι αποβλήτων (δηλαδή περίπου το 40% των σκουπιδιών) τότε ο στόχος της ανακύκλωσης τίθεται ήδη πολύ μακριά για την Κύπρο.