Συνεχίζεται σήμερα η διαδικασία διευθέτησης ραντεβού για εμβολιασμό

Σημειώνεται ότι μέχρι το τέλος της εβδομάδας αναμένονται στην Κύπρο άλλες εννέα χιλιάδες πεντακόσιες δόσεις του εμβολίου των Pfizer/ΒioNTech και άλλες χίλιες διακόσιες της Moderna.