Φόρμα αναζήτησης

Συνεχίζεται ο αχταρμάς με ωφελήματα, επιδόματα, φρουρές πρώην-νυν αξιωματούχων

Η δημοσιοποίηση τις προηγούμενες μέρες από το Γενικό Λογιστήριο της Δημοκρατίας όλων των πληρωμών πέραν των πέντε χιλιάδων ευρώ, προς φυσικά ή νομικά πρόσωπα, για το έτος 2018 και δη αυτών από το Υπουργείο Οικονομικών ανοίγει εκ νέου το μεγάλο κεφάλαιο των διαφόρων επιδομάτων και ωφελημάτων ακόμα και για τις πολυπληθείς φρουρές νυν και πρώην αξιωματούχων που προκύπτουν είτε από νομοθεσίες, είτε από Κανονισμούς, είτε από αποφάσεις Υπουργικού, αλλά και από το… πουθενά, δημιουργώντας προηγούμενα και κοστίζοντας στο κράτος κάποια εκατομμύρια, τα πλείστα χωρίς αποδείξεις, για τα οποία ωστόσο ουδείς ασχολείται καθώς όλα τα κόμματα έχουν το λαβείν τους.

 

Για πρώην Προέδρους και όχι μόνο

Συγκεκριμένα, όπως πληροφορεί το Γενικό Λογιστήριο, το 2018 έξι πρώην Πρόεδροι της Δημοκρατίας και της Βουλής (Γιώργος Βασιλείου, Βάσος Λυσσαρίδης, Γιαννάκης Ομήρου, Μάριος Καρογιάν και οι αποβιώσαντες Δημήτρης Χριστόφιας και Αλέξης Γαλανός) έλαβαν από 36.228 ευρώ και συνολικά 217.368 ευρώ για επίδομα γραμματέα, το οποίο πηγάζει από τον περί της Παροχής Ορισμένων Ωφελημάτων σε Καθορισμένους Δικαιούχους του Κρατικού Τομέα και του Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα (Όροι και Διαδικασία) Νόμο του 2014 (Ν.3(Ι)/2014), ο οποίος έχει καταργήσει τον περί Ωφελημάτων (Πρόεδρος και Αντιπρόεδρος της Δημοκρατίας, πρόεδρος και αντιπρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων) Νόμο του 1988 (Ν.131/1988). Σύμφωνα με τον εν λόγω νόμο «σε πρώην ή τέως Πρόεδρο της Δημοκρατίας και πρώην ή τέως πρόεδρο της Βουλής… παρέχεται επίδομα για την απασχόληση ιδιαιτέρας γραμματέως, το οποίο ισούται με την εκάστοτε μισθοδοτική κλίμακα Στενογράφου 1ης Τάξεως και με το εκάστοτε παραχωρούμενο τιμαριθμικό επίδομα: Το ως άνω προβλεπόμενο επίδομα δεν καταβάλλεται για όσο χρονικό διάστημα πρώην ή τέως Πρόεδρος της Δημοκρατίας και πρώην ή τέως πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων επιλέγει αντί ιδιαιτέρας γραμματέως να χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες δημοσίου υπαλλήλου για τους ίδιους σκοπούς δυνάμει ειδικών διευθετήσεων». Στον καταργηθέντα Νόμο Ν.131/1988 υπήρχε ανάλογη πρόνοια για παραχώρηση σε πρώην Προέδρους της Δημοκρατίας και της Βουλής επιδόματος ιδιαιτέρας γραμματέως και επιπρόσθετα υπήρχε πρόνοια για παραχώρηση οδηγού (μαζί με υπηρεσιακό αυτοκίνητο που χρησιμοποιούν σε 24ωρη βάση με καλυμμένα από το κράτος όλα τα έξοδα συντήρησης και καυσίμων). Από το ίδιο κονδύλι, δηλαδή ωφελήματα σε ορισμένους αξιωματούχους της Δημοκρατίας, σύμφωνα με το Γενικό Λογιστήριο, το 2018 έλαβαν 12.240 ευρώ για επίδομα οδηγού η σύζυγος του πρώην Προέδρου Σπύρου Κυπριανού, Μιμή, ο τέως πρόεδρος της Βουλής Γ. Ομήρου και το Κίνημα Οικολόγων, ενώ ο αποβιώσασας πρώην πρόεδρος της Βουλής Αλ. Γαλανός έλαβε 20.400 ευρώ. Μαζί με τις 12.997 ευρώ που καταβλήθηκαν στην Petrolina για καύσιμα και άλλα σχετικά για τα υπηρεσιακά οχήματα των πιο πάνω, όπως και 14.102 στη Unicars πέρσι, καταβλήθηκε συνολικό κονδύλι 301.588 ευρώ.

 

Τη στιγμή που ένα επίδομα δίνεται για έναν συγκεκριμένο σκοπό θα πρέπει να υπάρχει διασφάλιση ότι καταλήγει στον σκοπό για τον οποίο δίνεται με την προσκόμιση των απαραίτητων αποδεικτικών στοιχείων», δηλώνει στον «Π» ο γενικός ελεγκτής Οδυσσέας Μιχαηλίδης.

 

Παρέμβαση Οδ. Μιχαηλίδη

«Τη στιγμή που ένα επίδομα δίνεται για έναν συγκεκριμένο σκοπό θα πρέπει να υπάρχει διασφάλιση ότι καταλήγει στον σκοπό για τον οποίο δίνεται με την προσκόμιση των απαραίτητων αποδεικτικών στοιχείων», δηλώνει στον «Π» ο γενικός ελεγκτής Οδυσσέας Μιχαηλίδης αναφερόμενος, πέρα από το επίδομα γραμματέα και οδηγού για ορισμένους αξιωματούχους, και στο επίδομα για γραμματειακές υπηρεσίες και παραστάσεως, αλλά και στα οδοιπορικά που λαμβάνουν οι βουλευτές. Σημειώνεται πως, σύμφωνα με το Γεν. Λογιστήριο, πέρσι οι 54 βουλευτές (ο πρόεδρος της Βουλής έχει υπηρεσιακό όχημα αποκλειστικής χρήσης, ενώ η 56η έδρα παραμένει κενή) και οι τρεις εκπρόσωποι των θρησκευτικών ομάδων έλαβαν από 6.971 ευρώ για επίδομα οδοιπορικών (580,92 ευρώ τον μήνα). Στο μεταξύ, στην τελευταία του έκθεση για τη Βουλή ο κ. Μιχαηλίδης αφού σημείωνε πώς προέκυψαν τα επιδόματα γραμματειακών υπηρεσιών, παραστάσεως και οδοιπορικών των βουλευτών, σύστηνε τα εξής: Εφόσον το επίδομα για γραμματειακές υπηρεσίες (1.025 ευρώ μηνιαίως) και το επίδομα παραστάσεως (1.751,18 ευρώ) φορολογούνται και είναι συντάξιμα, θα πρέπει για σκοπούς διαφάνειας να ενσωματωθούν στην αποζημίωση των βουλευτών. «Το επίδομα οδοιπορικών προφανώς δεν μπορεί να θεωρείται ότι σχετίζεται με το πραγματικό κόστος οδοιπορικών για τη συμμετοχή των βουλευτών στις συνεδρίες, αλλά και σε άλλες εργασίες του σώματος. Εισηγηθήκαμε το ποσό αυτό να συσχετιστεί με τα πραγματικά οδοιπορικά έξοδα των βουλευτών. Αν θα παραμείνει υπό τη μορφή κατ’ αποκοπή ποσού, θα πρέπει να περιοριστεί σημαντικά. Η νομοθεσία που διέπει την αποζημίωση των βουλευτών θα πρέπει να τροποποιηθεί / να εκσυγχρονιστεί», υπογράμμιζε.

Πώς προέκυψε ωστόσο το επίδομα οδοιπορικών των βουλευτών; Με απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου, ημερ. 13.7.2005, αρ. 62.358, καθορίστηκε ενιαίο κατ’ αποκοπή ποσό αποζημίωσης ύψους 580,92 ευρώ (683,44 μειωμένο κατά 15%) τον μήνα έναντι οδοιπορικών εξόδων για όλα τα μέλη της Βουλής, ανεξαρτήτως του τόπου διαμονής, για τη συμμετοχή τους στις συνεδρίες αλλά και σε άλλες εργασίες του σώματος. Σημειώνεται επίσης ότι, σύμφωνα με προηγούμενη απόφαση, του Υπουργικού Συμβουλίου, ημερ. 9.1.2002, αρ. 54.875, καταβάλλονταν οδοιπορικά έξοδα μόνο για τα μέλη της Βουλής που διέμεναν εκτός Λευκωσίας:

  • Για όσα μέλη διέμεναν στην Πάφο 384,43 ευρώ τον μήνα.
  • Για όσα μέλη διέμεναν στη Λεμεσό ή στο Παραλίμνι 213,57 ευρώ τον μήνα.
  • Για όσα μέλη διέμεναν στη Λάρνακα 128,15 ευρώ τον μήνα.

Τονίζεται πως το κατ’ αποκοπή επίδομα καταβάλλεται και την καλοκαιρινή περίοδο που η Βουλή δεν συνεδριάζει ή λειτουργεί σε μειωμένους ρυθμούς, ενώ καταβάλλεται εξ ολοκλήρου ανεξαρτήτως της παρουσίας ή όχι των μελών στις κοινοβουλευτικές επιτροπές και στην ολομέλεια της Βουλής.

 

Η περίπτωση της συζύγου

Όσον αφορά την περίπτωση της χήρας του πρώην Προέδρου Σπύρου Κυπριανού, Μιμής Κυπριανού, στην οποία, σύμφωνα με παλαιότερη έκθεση της Ελεγκτικής Υπηρεσίας από 11.10.2006 μέχρι 28.2.2017, καταβλήθηκε ποσό συνολικού ύψους 141.471 ευρώ, δεν έχει εντοπιστεί σχετική απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου πώς προέκυψε το επίδομα οδηγού, παρά μόνο εγκρίσεις από το Υπουργείο Οικονομικών. Σύμφωνα με επιστολή του υπ. Οικονομικών, ημερ. 22.9.2006, στο υπό αναφορά πρόσωπο άρχισε να καταβάλλεται μηνιαίο επίδομα οδηγού ύψους 600 λιρώνx13 από 11.10.2006, λόγω επικείμενης αφυπηρέτησης ενός εκ των δύο αστυνομικών που εκτελούσαν χρέη οδηγού και ασφάλειας για αγορά υπηρεσιών από τον ιδιωτικό τομέα. Σύμφωνα με νέο σημείωμα προς τον ΥΠΟΙΚ, τον Απρίλιο του 2016 εγκρίθηκε από τον υπουργό η συνέχιση της παραχώρησης «επιδόματος συνοδού/οδηγού» ύψους 1.020 μηνιαίως. Σημειώνεται ότι η κ. Κυπριανού απολάμβανε μετά από σχετική έγκριση του Υπουργικού Συμβουλίου του 2012 (αφορούσε χήρες πρώην Προέδρων ΚΔ) υπηρεσιακό όχημα το οποίο επέστρεψε στις 8/3/2016 με την ισχύ της νέας νομοθεσίας που καθορίζει ποιοι δικαιούνται όχημα αποκλειστικής χρήσης. Ο γεν. ελεγκτής καταλήγει, όσον αφορά την περίπτωση της κ. Κυπριανού, ότι για την ασφάλειά της διατίθεται ένας αστυνομικός που υπηρετεί στην Ειδική Υπηρεσία Προστασίας Προσωπικοτήτων (ΕΥΠΠ). Σημειώνεται ότι αστυνομικό δικαιούτο και η κ. Φωτεινή Παπαδοπούλου, η οποία ωστόσο αποποιήθηκε το δικαίωμά της.

 

Αποποιήθηκε ο Περδίκης και περιμένει

Όσον αφορά ειδικότερα το θέμα του επιδόματος οδηγού για τους Οικολόγους, ο κ. Μιχαηλίδης σε ειδική έκθεση που συνέταξε το 2017 μετά από καταγγελία του βουλευτή του ΔΗΣΥ Γ. Γεωργίου, επικαλείται την απόφαση του Υπουργικού το 2005 για σχετική έγκριση αντί της παροχής αστυνομικής φρουράς στον Γ. Περδίκη. Από 1.5.2005 μέχρι 28.2.2017, σύμφωνα με στοιχεία από το FIMAS, καταβλήθηκαν στο Κίνημα ως «επίδομα οδηγού» 160.009 ευρώ. Στο μεταξύ, όπως έγραψε ήδη ο «Π», από φέτος το Κίνημα Οικολόγων έχει αποποιηθεί το πιο πάνω επίδομα. Διά επιστολής του ο κ. Περδίκης γνωστοποίησε προς τον νέο υπουργό Δικαιοσύνης ότι από 1/1/2019 η καταβολή του επιδόματος οδηγού τερματίζεται. Η αποποίηση του επιδόματος από το Κίνημα έγινε με επιστολή του κ. Περδίκη προς τον προκάτοχο του κ. Σαββίδη, Ιωνά Νικολάου, με την οποία του ζητούσε να προωθήσει πρόταση στο Υπουργικό Συμβούλιο για τερματισμό του, όπερ και εγένετο. Ο σκοπός της ενημέρωσης του νέου υπουργού για το θέμα, ωστόσο, αφορούσε κυρίως το δεύτερο σκέλος της επιστολής που ο κ. Περδίκης είχε απευθύνει στον κ. Νικολάου, το οποίο όμως ουδέποτε απαντήθηκε. «Παράλληλα, ζητούσα να προχωρήσει το θέμα της κατάργησης των αστυνομικών φρουρών / οδηγών των πολιτικών προσώπων (αρχηγών κομμάτων ή βουλευτών ή συζύγων ή πρώην αξιωματούχων), σύμφωνα και με τη σχετική εισήγηση του γενικού ελεγκτή», αναφέρει στον κ. Σαββίδη ο κ. Περδίκης, πληροφορώντας τον περαιτέρω πως «ενώ έχει ανασταλεί η πληρωμή επιδόματος οδηγού στο Κίνημα, τίποτα δεν έχει γίνει για τον τερματισμό της απαράδεκτης σπατάλης που συνιστά η παροχή ενισχυμένης φρουράς από αστυνομικούς / οδηγούς σε πολιτικά πρόσωπα». Θέση του κ. Περδίκη, όπως προκύπτει από αλληλογραφία του με τον τέως υπουργό Δικαιοσύνης και επικαλούμενος την Ελεγκτική Υπηρεσία, είναι πως «αντί φρουρών, οι πολιτικοί αρχηγοί να αναλάβουν με έξοδά τους ή με έξοδα από τα ίδια τα κόμματά τους τη φρούρηση των αρχηγών, των στελεχών ή των γραφείων τους μέσω ιδιωτικών γραφείων ασφάλειας, όπως συμβαίνει με τόσους άλλους οργανισμούς, όπως π.χ. τράπεζες. Γιατί να φρουρεί η Αστυνομία τους πολιτικούς αρχηγούς και να πληρώνει τους οδηγούς τους που είναι και οι ίδιοι αστυνομικοί, οι οποίοι έχουν εκπαιδευτεί ως αστυνομικοί και όχι ως φρουροί ασφαλείας ή οδηγοί;» διερωτάται ο κ. Περδίκης, χωρίς να έχει λάβει μέχρι σήμερα αρμοδίως απάντηση. Καταληκτικά, ο κ. Περδίκης καλούσε τον νέο υπουργό «εσείς τουλάχιστον που δεν προέρχεστε από την οικογένεια των πολιτικών να δράσετε αναλόγως και να καταργήσετε αυτό το αναχρονιστικό προνόμιο των πολιτικών (νυν και τέως) αρχηγών κομμάτων και των συζύγων»…

Γιατί να φρουρεί η Αστυνομία τους πολιτικούς αρχηγούς και να πληρώνει τους οδηγούς τους που είναι και οι ίδιοι αστυνομικοί, οι οποίοι έχουν εκπαιδευτεί ως αστυνομικοί και όχι ως φρουροί ασφαλείας ή οδηγοί;» διερωτάται ο κ. Περδίκης.

 

Περί φρουρών και κινδύνου

Προ μηνών ο «Π» αποκάλυπτε απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου σύμφωνα με την οποία προέκυπτε αύξηση, κατά έναν, των αστυνομικών που φρουρούν τον πρόεδρο του ΔΗΣΥ και διατήρηση του υφιστάμενου αριθμού μελών της αστυνομικής δύναμης για την ασφάλεια του γ.γ. του ΑΚΕΛ. Σύμφωνα με την πρόταση που αφορά τη φρουρά του προέδρου του ΔΗΣΥ, ο οποίος το 2016 είχε στη διάθεσή του έξι αστυνομικούς (όσους και ο γ.γ. του ΑΚΕΛ και ο πρόεδρος του ΔΗΚΟ τότε), προκύπτει πως αυξημένοι κίνδυνοι που διατρέχει ο κ. Νεοφύτου οδηγούν στην ανάγκη αύξησης των αστυνομικών του από επτά σε οκτώ. Τόσους δηλαδή όσους συμπτωματικά έχει τώρα στη δική του φρουρά ο γ.γ. του ΑΚΕΛ Άντρος Κυπριανού. Όσον αφορά τη φρουρά του κ. Κυπριανού, η απόφαση είναι να παραμείνει οκταμελής και για το επόμενο εξάμηνο, μέχρι δηλαδή τις 30 Σεπτεμβρίου 2019, οπότε και το όλο θέμα θα επαναξιολογηθεί. Τον Σεπτέμβριο θα επαναξιολογηθεί και ο αριθμός φρουράς του κ. Νεοφύτου. Το θέμα φρούρησης πολιτικών προσώπων, και δη των πολιτικών αρχηγών (περιλαμβάνονται και πολλοί πρώην και σύζυγοι αυτών), και κατά πόσο κινδυνεύουν και από ποιον απασχολεί συχνά τη δημοσιότητα. Μιλώντας στον «Π» ο γενικός ελεγκτής που ήγειρε πολλάκις το θέμα των φρουρών πολιτικών τόνισε πως δεν θα διαφωνούσε με την επιλογή του εξωπορισμού (outsource) των υπηρεσιών φρούρησης ενός κρατικού αξιωματούχου ή πολιτικού προσώπου, ώστε αυτή να παρέχεται από ιδιωτική εταιρεία, αν αυτό είναι πιο συμφέρον στο κράτος. Τόνιζε ωστόσο ότι «γενικά η Δημοκρατία δεν παρέχει υπηρεσίες οδηγών, αλλά υπηρεσίες φρούρησης των κρατικών αξιωματούχων και διαφόρων πολιτικών προσώπων. Συνεπώς, αν τέτοια υπηρεσία θα παρέχεται από τον ιδιωτικό τομέα, με έξοδα του κράτους, τούτο θα μπορεί να γίνεται μόνο στη βάση της σχετικής νομοθεσίας, δηλαδή του περί Ιδιωτικών Γραφείων Παροχής Υπηρεσιών Ασφάλειας Νόμου, ο οποίος μεταξύ άλλων ρυθμίζει τα θέματα προστασίας φυσικών προσώπων. Νοείται ότι η ανάληψη από το κράτος της φρούρησης κρατικών αξιωματούχων και πολιτικών προσώπων θα πρέπει, κατά την άποψή μας, να γίνεται στη βάση αξιολόγησης κινδύνου από τις αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες και όχι ως δικαίωμα, αφού τούτο δεν προβλέπεται ως δικαίωμα σε οποιαδήποτε νομοθεσία», υπογράμμιζε ο γεν. ελεγκτής.
«Θεωρώ ότι η σημερινή οικονομική στήριξη που παρέχει η πολιτεία για τη λειτουργία του Κινήματος (ετήσια κρατική χορηγία Κινήματος Οικολόγων – Συνεργασίας Πολιτών) είναι αρκετή για να καλύψουμε τις λογικές ανάγκες μας. Το ίδιο βέβαια πρέπει να ισχύει και για όλα τα κόμματα. Εμείς πάντως θεωρούμε ότι πλέον αν θέλουμε οδηγό ή φρουρό μπορούμε να προσλάβουμε και δεν μας επιτρέπεται να λαμβάνουμε επιπλέον -έστω και ευτελή και άνιση- οικονομική στήριξη γι’ αυτόν τον λόγο από τα δημόσια οικονομικά», σημείωνε στην επιστολή του προς τον τέως υπ. Δικαιοσύνης ο κ. Περδίκης, ο οποίος προσδοκά πλέον σε ανταπόκριση του διαδόχου του. Καταληκτικά, σημειώνεται πως ο αριθμός των αστυνομικών (αριθμούν δεκάδες) που είναι αποσπασμένοι ως φρουροί ή οδηγοί δεν έχει δοθεί ποτέ επίσημα, όπως επίσημα δεν έχει λεχθεί ποια είναι τα ακριβή καθήκοντά τους, που σύμφωνα με κατά καιρούς πληροφορίες και δημοσιεύματα εκτείνονται πέραν της φρούρησης…

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν.