Φόρμα αναζήτησης

Σύμβουλοι επενδύσεων δύο τέως υπουργοίΤο πράσινο φως για να δραστηριοποιηθούν στον ιδιωτικό τομέα έλαβαν τον περασμένο μήνα, από την ανεξάρτητη Επιτροπή Ελέγχου για ανάληψη εργασίας στον ιδιωτικό τομέα, οι δυο πρώην υπουργοί της κυβέρνησης Αναστασιάδη, Χάρης Γεωργιάδης και Γιώργος Λακκοτρύπης. Μάλιστα, ο τελευταίος εξασφάλισε άδεια για τη σύσταση δικής του συμβουλευτικής εταιρείας υπό τον όρο ότι, σε περίπτωση που θα παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες που σχετίζονται με οποιονδήποτε τρόπο με αρμοδιότητα του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας, όπως για παράδειγμα στον τομέα των υδρογονανθράκων, θα πρέπει να ζητείται εκ των προτέρων η έγκριση της Επιτροπής Ελέγχου. Σημειώνεται, ότι οι αποφάσεις της εν λόγω επιτροπής θεωρούνται εμπιστευτικές και δεν δημοσιοποιούνται.

Τρεις αιτήσεις ο Λακκοτρύπης

Ειδικότερα, ενώπιον της Επιτροπής Ελέγχου για ανάληψη εργασίας στον ιδιωτικό τομέα ο τέως υπουργός Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας, Γιώργος Λακκοτρύπης κατέθεσε τρεις διαφορετικές αιτήσεις για απασχόλησή του στον ιδιωτικό τομέα. Η πρώτη αίτηση αφορούσε την εργοδότησή του από την εταιρεία LMA Advisory Limited. Όπως αναφέρει στην αίτησή του ο κ. Λακκοτρύπης «η υπό αναφορά εταιρεία θα συσταθεί στην Κυπριακή Δημοκρατία από τον ίδιο προκειμένου να αποτελέσει το βασικό εταιρικό σχήμα δραστηριοποίησής του στον κλάδο συμβουλευτικών υπηρεσιών σε τρίτους». Η αρμόδια επιτροπή έδωσε την έγκρισή της υπό τον όρο ότι σε κάθε περίπτωση που η εταιρεία αυτή έχει πρόθεση να προχωρήσει και να παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες οι οποίες σχετίζονται με οποιονδήποτε τρόπο με αρμοδιότητα του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας, θα ζητείται εκ των προτέρων έγκριση της επιτροπής. Η εν λόγω εταιρεία συστάθηκε και εδρεύει στην Έγκωμη. Η δεύτερη αίτηση για εργοδότηση στον ιδιωτικό τομέα αφορά τη συμμετοχή του κ. Λακκοτρύπη ως μη εκτελεστικό μέλος στο διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας Ronin Europe ltd. Πρόκειται για εταιρεία που είναι εγγεγραμμένη στην Κύπρο με έδρα τη Λεμεσό και παρέχει επενδυτικές υπηρεσίες. Η τρίτη αίτηση αφορά την εργοδότηση του πρώην υπουργού Ενέργειας στην εταιρεία LIS Primus Audit & Tax Limited, που εδρεύει στη Λεμεσό και παρέχει ελεγκτικές και λογιστικές υπηρεσίες.

Δεν βλέπουν σύγκρουση

Και στις τρεις περιπτώσεις κλήθηκε από την αρμόδια Επιτροπή Ελέγχου για ανάληψη εργασίας στον ιδιωτικό τομέα ο γενικός διευθυντής του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας να καταθέσει τις απόψεις του ως προς το κατά πόσο η προτιθέμενη ενασχόληση του τέως υπουργού Ενέργειας στις παραπάνω εταιρείες συγκρούεται ή έχει σχέση με τα καθήκοντα ή και τις αρμοδιότητές του περιλαμβανομένης της άσκησης πολιτικής που ασκούσε κατά τη διάρκεια της θητείας του ως υπουργός. Και στις τρεις περιπτώσεις η απάντηση που δόθηκε ήταν αρνητική, με την επισήμανση ότι δεν προκύπτει καμία σύγκρουση, ανάβοντας έτσι το πράσινο φως για να δοθούν οι απαιτούμενες άδειες στον κ. Λακκοτρύπη.

Στις επενδύσεις και ο Χάρης

Άδεια για να εργοδοτηθεί στον ιδιωτικό τομέα εξασφάλισε από την αρμόδια Επιτροπή Ελέγχου και ο τέως υπουργός Οικονομικών Χάρης Γεωργιάδης. Ο τελευταίος θα συμμετέχει ως ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος στο διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας GZG ADVISORY LTD. Όπως πληροφόρησε την επιτροπή ο κ. Γεωργιάδης, η εν λόγω εταιρεία είναι νεοσυσταθείσα, με ημερομηνία εγγραφής τις 27/11/2019 και δεν έχει αναπτύξει ακόμη εμπορική δραστηριότητα. Σύμφωνα με τον τέως υπουργό Οικονομικών «σκοπός της εταιρείας είναι η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών με έμφαση τη συμβουλευτική υποστήριξη νέων κυπριακών επιχειρήσεων αλλά και συμβουλευτικών υπηρεσιών προς ξένους επενδυτές και εταιρείες που επιθυμούν να δραστηριοποιηθούν ή να επενδύσουν στην Κύπρο». Ο γενικός διευθυντής του Υπουργείου Οικονομικών, που κλήθηκε από την αρμόδια Επιτροπή Ελέγχου να καταθέσει τις απόψεις του, δεν έφερε καμία ένσταση για την εργοδότηση του κ. Γεωργιάδη στην εν λόγω εταιρεία, υποστηρίζοντας ότι δεν συγκρούεται και δεν έχει σχέση με τα καθήκοντα ή και τις αρμοδιότητές του που ασκούσε κατά τη διάρκεια της θητείας του ως υπουργός Οικονομικών.

Έλεγχος για διαφθορά

Η ανεξάρτητη Επιτροπή Ελέγχου για ανάληψη εργασίας στον ιδιωτικό τομέα συστάθηκε με νόμο με σκοπό:

1. Να προστατεύει το δημόσιο συμφέρον, αποτρέποντας τη χρησιμοποίηση της προνομιακής πληροφόρησης που είχαν πρώην κρατικοί αξιωματούχοι και ανώτεροι  λειτουργοί του δημόσιου και ευρύτερου δημόσιου τομέα προς όφελος του νέου τους εργοδότη και ενάντια στο κράτος.

2. Να αποτρέπει κρατικούς αξιωματούχους και ανώτερους λειτουργούς του δημόσιου και ευρύτερου δημόσιου τομέα από του να ενεργούν για προσωπικό συμφέρον και συνεπώς ενάντια στο δημόσιο συμφέρον κατά τη διάρκεια της εργοδότησής τους στη δηµόσια υπηρεσία ή κατά τη διάρκεια της θητείας τους.

3. Την πρόληψη και καταπολέμηση της διαπλοκής και διαφθοράς στη δημόσια ζωή.

Στην Επιτροπή Ελέγχου για ανάληψη εργασίας στον ιδιωτικό τομέα είναι υποχρεωμένοι να αποτείνονται για εξασφάλιση άδειας ένας μεγάλος αριθμός αξιωματούχων και υπαλλήλων του δημόσιου και ευρύτερου δημόσιου τομέα (κλίμακα Α13 και άνω) στην περίπτωση που αποφασίσουν να εργαστούν στον ιδιωτικό τομέα εντός των πρώτων δύο ετών από την ημερομηνία αποχώρησης από το δημόσιο αξίωμα που κατείχαν ή από την αφυπηρέτησής τους.

Η επιτροπή που αποφασίζει

Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου για ανάληψη εργασίας στον ιδιωτικό τομέα είναι η εισαγγελέας της Δημοκρατίας Έλενα Ζαχαριάδου και μέλη ο διευθυντής Ελέγχου στην Ελεγκτική Υπηρεσία Γιάγκος Παπακυριακού και ο διευθυντής Λογιστικών Υπηρεσιών στο Γενικό Λογιστήριο Ανδρέας Σοφοκλέους.

Αξίζει να σημειωθεί, ότι πρόσφατα η ολομέλεια της Βουλής ψήφισε αυστηρότερο νομοθετικό πλαίσιο αναφορικά με την εργοδότηση στον ιδιωτικό τομέα πρώην κρατικών αξιωματούχων και υψηλόβαθμων λειτουργών του δημόσιου και ευρύτερου δημόσιου τομέα. Δίνοντας, παράλληλα, στην αρμόδια Επιτροπή Ελέγχου την εξουσία να ζητά οποιαδήποτε στοιχεία για την άσκηση των καθηκόντων της από οποιανδήποτε κυβερνητική υπηρεσία και τμήμα και να καλεί αυτεπάγγελτα ή κατόπιν καταγγελίας οποιοδήποτε πρόσωπο ενώπιόν της ώστε να εξετάζει τη συμμόρφωσή του με τις διατάξεις του νόμου.

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν.