Στοιχεία από τον ΥΠΕΣ για τις 18 πολιτογραφήσεις ζητά η Επιτροπή Ελέγχου της Βουλής

Έχει δοθεί στον Υπουργό Εσωτερικών διορία μέχρι τις 9 Δεκεμβρίου, αφού στις 11 του ίδιου μήνα αποφασίστηκε όπως η συζήτηση προχωρήσει σε σχέση με το θέμα.