Στήριξη στις ευάλωτες ομάδες από το Παγκύπριο Συντονιστικό Συμβούλιο Εθελοντισμού

Η γραμμή λειτουργεί στη βάση της ανωνυμίας, της εχεμύθειας και της εμπιστευτικότητας.