Στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας νομοσχέδιο για τη δημιουργία Υφυπουργείου Κοινωνικής Πρόνοιας

Οι σημερινές κοινωνικές ανάγκες απαιτούν την ίδρυση ενός Υφυπουργείου Κοινωνικής Πρόνοιας για την αντιμετώπιση των προβλημάτων που αντιμετωπίζει σήμερα η κοινωνία μας, τόνισε η Υπουργός Εργασίας.