Φόρμα αναζήτησης

Στη Λεμεσό τα Πολεμίδια

Η τεχνοοικονομική μελέτη του Υπουργείου Εσωτερικών για τις συνενώσεις δήμων και κοινοτήτων αναδεικνύει τα Πάνω και Κάτω Πολεμίδια πολύ κρίσιμο παράγοντα για τη δημιουργία τριών ομοιόμορφων, ισχυρών και βιώσιμων δήμων στην ευρύτερη Λεμεσό: Έναν στην ανατολική πλευρά, έναν στη δυτική και έναν -τον πιο μεγάλο- στο κέντρο. Η μελέτη, την οποία υπογράφει ο εξωτερικός σύμβουλος του ΥΠΕΣ Χαράλαμπος Κουταλάκης και πάνω την οποία θα στηριχθούν οι τελικές αποφάσεις για τις συνενώσεις, προκρίνει ξεκάθαρα ως προσφορότερη επιλογή για το συμφέρον όλων των τοπικών αρχών της Λεμεσού τη συνένωση του Δήμου Κάτω Πολεμιδιών και της κοινότητας Πάνω Πολεμιδιών με τους Δήμους Λεμεσού και Μέσα Γειτονιάς, ώστε να δημιουργηθεί ένας μεγάλος μητροπολιτικός δήμος, με τις μεγαλύτερες δυνατές εξοικονομήσεις λειτουργικών εξόδων και τις μεγαλύτερες προοπτικές ανάπτυξης. Είναι σημαντικό να επισημανθεί ότι η μελέτη καταλήγει μεταξύ άλλων στο συμπέρασμα ότι η συνένωση των Πολεμιδιών με τη Λεμεσό και τη Μέσα Γειτονιά είναι ο παράγοντας που θα επιτρέψει τη δημιουργία ενός σχετικά μεγάλου και ισχυρού δήμου στη δυτική Λεμεσό, αποτελούμενου από τον Δήμο Ύψωνα και τις κοινότητες Ασώματου, Ερήμης, Τραχωνίου, Καντού, Ακρωτηρίου, Τσερκέζ Τσιφλίκ και Κολοσσίου. Σημειώνεται στη μελέτη ότι αν τα Πάνω και Κάτω Πολεμίδια ενωθούν τελικά με τον Ύψωνα, τότε ο νέος δήμος θα πρέπει να καλύψει μόνο τη βόρεια Λεμεσό και δεν θα μπορεί (για λειτουργικούς λόγους) να επεκταθεί δυτικότερα, με τη συνένωσή του με τις προαναφερθείσες κοινότητες. Με άλλα λόγια, θέση του μελετητή είναι πως είτε ο Ύψωνας θα ενωθεί με τα Πολεμίδια και θα συναποτελέσουν τον Δήμο Βόρειας Λεμεσού, είτε θα συνενωθεί με τις δυτικές κοινότητες και θα συναποτελέσουν τον Δήμο Δυτικής Λεμεσού (ή Δήμο Κούρη). Ο μελετητής ξεκάθαρα ευνοεί τη δεύτερη επιλογή. Σύμφωνα με τον ίδιο, ένας δήμος από τον Ύψωνα, τα Πολεμίδια και τις 7 κοινότητες θα προκαλούσε πολλές δυσχέρειες στη λειτουργία των οργάνων του δήμου.

Οι εξοικονομήσεις

Σύμφωνα με τη μελέτη, αν τα Πολεμίδια ενωθούν με τον Ύψωνα και η Λεμεσός συνενωθεί μόνο με τη Μέσα Γειτονιά «περιορίζεται η επέκταση της πόλης προς τα δυτικά, περιορίζοντας ταυτόχρονα και την εμβέλεια του Δήμου Λεμεσού ως μητροπολιτικού δήμου». Ταυτόχρονα, θα μειωθούν σημαντικά οι εν δυνάμει εξοικονομήσεις από οικονομίες κλίμακας. Συγκεκριμένα, αν ο Δήμος Λεμεσού ενωθεί τόσο με τη Μέσα Γειτονιά όσο και με τα Π. και Κ. Πολεμίδια, οι ετήσιες εξοικονομήσεις μπορούν να ανέλθουν στα 9,5 εκατ. ευρώ, ενώ οι εξοικονομήσεις στον Δήμο Δυτικής Λεμεσού (Ύψωνας και κοινότητες) θα πλησιάσουν το μισό εκατ. ευρώ. Αν όμως τα Πολεμίδια ενωθούν με τον Ύψωνα, τότε οι εξοικονομήσεις στον νέο Δήμο Λεμεσού θα μειωθούν στα 5,3 εκατ. ευρώ, ενώ οι εξοικονομήσεις στον Δήμο Ύψωνα – Πολεμιδιών θα αυξηθούν στο 1,2 εκατ. ευρώ. Με άλλα λόγια, οι συνολικές ετήσιες εξοικονομήσεις σε περίπτωση που τα Πολεμίδια πάνε στη Λεμεσό και οι κοινότητες στον Ύψωνα θα είναι 10 εκατ. ευρώ και μειώνονται στα 6,4 εκατ. ευρώ αν τα Πολεμίδια πάνε στον Ύψωνα και οι κοινότητες στα δυτικά παραμείνουν κοινότητες.

Τα όρια του Δήμου Ανατολικής Λεμεσού φαίνεται να είναι αδιαπραγμάτευτα μέσα από τη μελέτη. Θα αποτελείται από τους Δήμους Γερμασόγειας και Αγίου Αθανασίου και τις κοινότητες Αγίου Τύχωνα, Μουτταγιάκας, Φοινικαριών και Ακρούντας, ίσως και του Αρμενοχωρίου. Σε τέτοια περίπτωση, οι ετήσιες εξοικονομήσεις που μπορεί να επιτευχθούν ανέρχονται σε 2,6 εκατ. ευρώ.

  • Σε δημοσίευμα του «Πολίτη» το περασμένο Σάββατο αναφέρθηκε ότι ο Δήμος Ύψωνα δεν βλέπει με θετικό μάτι τη συνένωσή του με τα Πάνω και Κάτω Πολεμίδια και ευνοεί τη συνένωσή του με τις κοινότητες δυτικά. Επιπλέον, ο Δήμος Κάτω Πολεμιδιών ευνοεί τη διατήρησή του ως αυτόνομου δήμου (με συνένωση μόνο με την κοινότητα Κάτω Πολεμιδιών) και όχι τη συνένωσή του είτε με τη Λεμεσό – Μέσα Γειτονιά, είτε με τον Ύψωνα. Ωστόσο, σε κανένα σημείο της μελέτης του ΥΠΕΣ για τις συνενώσεις δεν προβλέπεται διατήρηση του Δήμου Κ. Πολεμιδιών ως αυτόνομου δήμου, όπως δεν προβλέπεται για κανέναν άλλο δήμο. Ενδεχόμενη ικανοποίηση του αιτήματος του Δήμου Κ. Πολεμιδιών θα αποτελούσε παραβίαση της βασικότερης αρχής πάνω στην οποία στηρίχθηκε η μελέτη, δηλαδή της ανάγκης συνενώσεων έτσι ώστε να δημιουργηθούν μεγαλύτεροι δήμοι, με τις κρίσιμες πληθυσμιακές μάζες που θα τους επιτρέψουν να καταστούν ισχυρές και βιώσιμες τοπικές αρχές.

 

Γιατί δεν συμφέρει η Λεμεσός χωρίς τα Πολεμίδια 

Στα συμπεράσματα της μελέτης για τις επιλογές συνενώσεων στη Λεμεσό αναφέρεται επί λέξει το εξής: «Οι επιλογές που εξετάστηκαν στο σενάριο Α’ (σ.σ. τα Πολεμίδια στη Λεμεσό, μαζί με Μέσα Γειτονιά και ο Ύψωνας με τις κοινότητες δυτικά) αν συγκριθούν με τις αντίστοιχες του σεναρίου Β’ (τα Πολεμίδια στον Ύψωνα, χωρίς κοινότητες) προκύπτει ότι είναι οι προσφορότερες». Προστίθενται τα εξής: «Η δημιουργία ενός μεγάλου μητροπολιτικού δήμου στη Λεμεσό θα προσφέρει όχι μόνο σημαντικές εξοικονομήσεις αλλά και πολλαπλασιαστικά αποτελέσματα για το σύνολο του μητροπολιτικού συγκροτήματος, αυξάνοντας την ικανότητα διακυβέρνησης των τοπικών υποθέσεων της πόλης». Σύμφωνα με τον μελετητή, «η δημιουργία δύο ισχυρών δήμων ανατολικά και δυτικά της Λεμεσού (σ.σ. με τα Πολεμίδια στον Δήμο Λεμεσού) θα ενοποιήσει περιαστικές περιοχές που παρουσιάζουν σημαντικούς ρυθμούς οικιστικής και τουριστικής ανάπτυξης και θα ομογενοποιήσει τις υπηρεσίες που παρέχονται προς τους πολίτες. Υπό την έννοια αυτή», συνεχίζει ο μελετητής, «οι δύο αυτοί δήμοι (σ.σ. ανατολικής και δυτικής Λεμεσού) θα λειτουργήσουν ως θεσμικοί καταλύτες για την ανάπτυξη της ανατολικής και δυτικής Λεμεσού. Η συγχώνευσή τους θα απελευθερώσει σημαντικούς πόρους για την ανάπτυξη των περιοχών περιμετρικά της πόλης».

Τι θα συμβεί αν δεν υλοποιηθεί το βασικό σενάριο (μεγάλος μητροπολιτικός δήμος και δύο δήμοι ανατολικά και δυτικά); Σύμφωνα με τη μελέτη, «αν με τον Δήμο Λεμεσού συγχωνευθεί μόνο ο Δήμος Μέσα Γειτονιάς, τα αποτελέσματα θα είναι περιορισμένα. Το ίδιο θα συμβεί στην περίπτωση κατά την οποία αντί της συγχώνευσης του Δήμου Ύψωνα με τις 7 γειτονικές κοινότητες επιλεγεί το σενάριο της δημιουργίας ενός δήμου με τη συγχώνευση του Ύψωνα με τα Πάνω και Κάτω Πολεμίδια. Ενώ το σενάριο αυτό παρουσιάζει σημαντικές εξοικονομήσεις από οικονομίες κλίμακας στην παροχή υπηρεσιών, το κέρδος αντισταθμίζεται από τις απώλειες από τη δημιουργία ενός μητροπολιτικού Δήμου Λεμεσού, ο οποίος προσφέρει υψηλές εξοικονομήσεις μόνο εάν σε αυτόν προστεθούν τα Πάνω και τα Κάτω Πολεμίδια. Σε κάθε άλλη περίπτωση», αναφέρεται στη μελέτη, «αποκόπτεται από τον Δήμο Λεμεσού η κρίσιμη πληθυσμιακή, οικιστική και οικονομική μάζα που είναι αναγκαία για την επίτευξη υψηλών οικονομιών κλίμακας».

Στη σύγκριση που γίνεται μεταξύ των δύο σεναρίων, η μελέτη επισημαίνει ότι αν επιλεγεί το δεύτερο σενάριο (συνένωση Ύψωνα – Πολεμιδιών) θα μειωθούν οι οικονομίες κλίμακας και εξοικονομήσεων, θα διατηρηθεί κατακερματισμένη διοίκηση της πόλης και θα προκύψουν τρεις ανομοιόμορφοι δήμοι με πολλές ανισότητες. Στα μειονεκτήματα ενός μεγάλου μητροπολιτικού δήμου καταγράφεται η μεγάλη έκτασή του.

-Σε κάποια σημεία της μελέτης καταγράφεται ως απόλυτα αναγκαία η συνένωση της κοινότητας Αγίου Τύχωνα με τον Δήμο Ανατολικής Λεμεσού.
-Σε περίπτωση που υιοθετηθεί το πρώτο σενάριο, ο Δήμος Ανατολικής Λεμεσού θα έχει πληθυσμό 35 χιλ. (απογραφή 2011), ο μητροπολιτικός Δήμος Λεμεσού (μαζί με τα Πολεμίδια) θα έχει 142 χιλιάδες και ο Δήμος Δυτικής Λεμεσού 26 χιλιάδες. Αν υιοθετηθεί το δεύτερο σενάριο, ο Δήμος Ανατολικής Λεμεσού παραμένει με 35 χιλιάδες, ο Δήμος Λεμεσού (μόνο με τη Μέσα Γειτονιά) θα έχει 116 χιλιάδες και ο Δήμος Βόρειας Λεμεσού (Ύψωνας – Πολεμίδια) 37 χιλιάδες.

 

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν.