POWERED BY

Φόρμα αναζήτησης

Στάδια συγγραφής έκθεσης – Θεματικός κύκλος η καλλιέργεια του ατόμουΣτάδια συγγραφής της έκθεσης

ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΘΕΜΑΤΟΣ

Πρώτο βήμα προς την κατεύθυνση αυτή αποτελεί η προσεκτική ανάγνωση του κειμένου. Στη συνέχεια, απαιτείται να εξετάσουμε και να προσδιορίσουμε τη δομή του θέματος. Ποιες είναι οι κύριες και δευτερεύουσες ιδέες τους; Ποια είναι τα δεδομένα και ποια τα ζητούμενα;

ΑΝΑΛΥΣΗ ΘΕΜΑΤΟΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΛΙΚΟΥ

Κατασκευάζουμε, λοιπόν, ένα προσχέδιο, ένα σχεδιάγραμμα. Εννοούμε, ειδικότερα, ένα είδος σύντομης καταγραφής των σκέψεών μας στο πρόχειρο, ώστε να ελέγχουμε την πορεία ανάπτυξής τους.

– Πρόλογος

Με γενίκευση της έννοιας του θέματος
Με έμφαση στην αξία ή απαξία της προς ανάπτυξη έννοιας
Με ένταξη του φαινομένου στην εποχή μας
Με ανάπτυξη της αντίθετης έννοιας

– Υποστηρικτικό υλικό κύριου μέρους

Το επόμενο τμήμα της παραγωγής λόγου, μετά τον πρόλογο, είναι η επιχειρηματολογία, η τεκμηρίωση δηλαδή των απόψεων μας με τα κατάλληλα επιχειρήματα και τεκμήρια (παραδείγματα, επίκαιρα γεγονότα, στατιστικές κ.α.). Η

– Επίλογος
Με σύνοψη, ανακεφαλαίωση των βασικών σημείων του κυρίου μέρους
Με συμπέρασμα
Με νέα πρόταση – μέτρο
Με αισιόδοξη θέση

ΘΕΜΑΤΙΚΟΙ ΚΥΚΛΟΙ

1. Παιδεία – Εκπαίδευση – Ενεργός και Συνειδητοποιημένος πολίτης

Παιδεία

Γενικά θεωρείται η μόρφωση, η ευρύτερη καλλιέργεια του ανθρώπου αλλά και το σύνολο των διαδικασιών με τις οποίες επιτυγχάνεται η πνευματική, κοινωνική και ηθική ολοκλήρωση του ατόμου. Πρόκειται για «το κληροδοτούμενο από γενεά σε γενεά κεφάλαιο των πνευματικών αγαθών που σχηματίζεται μέσα στην ιστορία με τον ατομικό και συλλογικό μόχθο του ανθρώπου».

Ε. Παπανούτσος

Εκπαίδευση

Είναι η θεσμοθετημένη από το κράτος λειτουργία που έχει ως στόχο την παροχή συγκεκριμένων γνώσεων και την ανάπτυξη των διανοητικών και σωματικών δεξιοτήτων του ατόμου σε ειδικά ιδρύματα (το σχολείο, το Πανεπιστήμιο και άλλους φο-ρείς). Είναι ο δυναμικότερος φορέας της παιδείας και αυτό εξηγεί το γεγονός ότι πολλές φορές η εκπαίδευση ως έννοια εξομοιώνεται με την παιδεία.

Άτομο

1. Εξασφαλίζει τη διεύρυνση των νοητικών δυνατοτήτων του.

2. Ευνοεί τη συνειδητοποίηση και την ανάπτυξη των έμφυτων κλίσεων και δεξιοτήτων του (αυτογνωσία) με στόχο τη διάπλαση δημιουργικής προσωπικότητας.

3. Καθιστά το άτομο ικανό να διακρίνει την ομορφιά στην καθημερινή ζωή, να βιώνει το ωραίο, να αποφεύγει την τυποποίηση της εποχής μας και την κυριαρχία του ψυχρού ορθολογισμού.

4. Καλλιεργεί τα αισθητικά κριτήρια και αυξάνει τη δεκτικότητα του ανθρώπου απέναντι στα ερεθίσματα του περιβάλλοντος.

5. Εξευγενίζει το συναισθηματικό κόσμο του ατόμου παρέχοντας ποιότητα στις πράξεις και τη ζωή του.

6. Συμβάλλει στη συναισθηματική ωρίμανση του νέου μέσα από την ανάπτυξη της ικανότητας του να κατανοεί και να ελέγχει τα συναισθήματα του.

7. Επιδιώκει τη διαμόρφωση ενός σταθερού κώδικα αξιών και συμπεριφοράς στις σχέσεις του ανθρώπου με τους άλλους, ώστε να έχει άξονες αναφοράς στη ζωή του και να προσανατολίζεται προς το ηθικά ανώτερο.

8. Προβάλλει υψηλά ηθικά πρότυπα• διαμορφώνει ηθική συνείδηση και ορθά κριτήρια στο άτομο, ώστε να διακρίνει το δίκαιο από το άδικο και να οδηγείται στην αυτοβελτίωση βιώνοντας τις ανθρωπιστικές αξίες.

Κοινωνία

9. Στοχεύει στην κατανόηση της σημασίας των ηθικών αξιών για την κοινωνική συνοχή και την ανάπτυξη της κοινωνίας.

10. Ασκεί το νέο στην ομαδική ζωή, την υπευθυνότητα και τη συλλογικότητα και προετοιμάζει τη δημιουργική ένταξη του στο σύνολο.

11. Ευνοεί την προσαρμογή του νέου σε ένα σύνολο αρχών και αξιών, που συνδέονται με την κοινωνική ζωή και συγκροτούν ένα σύστημα αναφοράς γι’ αυτόν.

Πολιτεία

12. Ενισχύει την επαφή με τους πολιτικούς θεσμούς και τις αξίες, τις δομές και την οργάνωση του πολιτικού χώρου και μεταδίδει τα στοιχεία του πολιτικού πολιτισμού μιας κοινωνίας.

13. Παρέχει ερεθίσματα πολιτικής σκέψης και προβληματισμού με στόχο τη διαμόρ-φωση προσωπικής κοσμοθεωρίας και την ιδεολογική συγκρότηση του ατόμου.

14. Εκπαιδεύει τους νέους στο δημιουργικό διάλογο, στην αποφυγή του φανατισμού και διαμορφώνει ελεύθερους, υπεύθυνους και ενεργούς πολίτες με δημοκρατικό ήθος.

Διακρατικά

15. Εξοικειώνει τους νέους με τις διάφορες εκφάνσεις του πολιτισμού (παράδοση, μνημεία, τέχνη, γλώσσα, αθλητισμός κ.ά.), ώστε να τις εντάσσουν στη ζωή τους, αναπτύσσοντας τη γόνιμη σκέψη και το δημιουργικό προβληματισμό.

16. Διαφυλάσσει και ενισχύει την εθνική και πολιτιστική ταυτότητα μέσα από την επαφή με τα δημιουργήματα του εθνικού πολιτισμού.

17. Αναπτύσσει το οικουμενικό πνεύμα, με τη γνωριμία της πανανθρώπινης παράδοσης και την κατανόηση της ενότητας του ανθρώπινου πνεύματος και του παγκόσμιου πολιτισμού.

Προβλήματα σύγχρονης εκπαίδευσης

Κύρια προβλήματα είναι:

1. Αδυναμία της εκπαίδευσης να ανταποκριθεί στις αυξημένες απαιτήσεις εποχής μας
• Ανεπαρκής υλικοτεχνική υποδομή, ελλείψεις σε τεχνολογικά μέσα και καθυστέρηση στην αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών.
• Ελλιπής επιμόρφωση και κατάρτιση των εκπαιδευτικών.

2. Αναντιστοιχία της εκπαίδευσης με τις ανάγκες της οικονομίας και της κοινωνίας
• Έλλειψη οργανωμένου επαγγελματικού προσανατολισμού, λεπτομερούς και έγκυρης ενημέρωσης για τις προοπτικές των σχολών -σύμφωνα με τις ανάγκες της εποχής- και τα κορεσμένα επαγγέλματα.
• Μαζικός προσανατολισμός των νέων στα Α.Ε.Ι., με αποτέλεσμα το πλήθος των άνεργων πτυχιούχων και την υποβάθμιση των τεχνικών – χειρωνακτικών επαγγελμάτων.

3. Εξετασιοκεντρικός χαρακτήρας του εκπαιδευτικού συστήματος
• Χρησιμοθηρική αντιμετώπιση της γνώσης και καλλιέργεια του ανταγωνισμού και της βαθμοθηρίας.
• Μηχανική αποστήθιση έτοιμων γνώσεων και παραμέληση της κριτικής ικανότητας και της προσωπικής αναζήτησης της γνώσης.
• Μετατροπή του σχολείου σε διαρκές εξεταστικό κέντρο, με αποτέλεσμα να αδυνατεί να επιτελέσει τους πλατύτερους παιδευτικούς του στόχους.

Προτάσεις για τον εκσυγχρονισμό και την αναβάθμιση του σχολειού

1. Εισαγωγή των νέων τεχνολογιών στο σχολείο
2. Νέος ρόλος του εκπαιδευτικού στο σχολείο της δημιουργικότητας
4. Σύνδεση εκπαίδευσης και οικονομίας
5. Διαμόρφωση πολυπολιτισμικής συνείδησης

 

 

 

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν.