Στα θρανία αντί για ποινή φυλάκισης

Στη σχολή θα παραπέμπονται οδηγοί οι οποίοι θα συμπληρώνουν 12 βαθμούς ποινής ή που θα διατάσσονται από το δικαστήριο