POWERED BY

Φόρμα αναζήτησης

Στα χαρακώματα η αντιπολίτευση για πόρισμα Νικολάτου: Στην Ολομέλεια σχέδιο απόφασης – Για εκτροχιασμό της πολιτικής μιλά ο ΔΗΣΥ 

Ο Πρόεδρος του ΔΗΚΟ Νικόλας Παπαδόπουλος δήλωσε τη Δευτέρα ότι το κόμμα του σε συνεργασία με άλλα κοινοβουλευτικά κόμματα, έχει ετοιμάσει προσχέδιο Απόφασης της Βουλής των Αντιπροσώπων για τα ζητήματα που αφορούν και προκύπτουν από το ασυμβίβαστο του Γενικού και Βοηθού Γενικού Εισαγγελέα σε σχέση με την αξιολόγηση του ενδιάμεσου πορίσματος της Επιτροπής Νικολάτου.

Αφού υπενθύμισε πως ο περί ερευνητικών επιτροπών νόμος απαιτεί την άμεση δημοσιοποίηση όλων των πορισμάτων, ανεξαρτήτως αν αυτά έχουν και υποδείξεις για πιθανές ποινικές ευθύνες, πρόσθεσε πως μετά τις δηλώσεις του Προέδρου της επιτροπής Μύρωνα Νικολάτου, το 51,8% των πολιτογραφήσεων ήταν παράνομες, δηλαδή ήταν περισσότερες οι παράνομες από τις νόμιμες.

Ακολούθως ανέφερε ότι η ερευνητική διαπιστώνει την πιθανή διάπραξη διοικητικών, πειθαρχικών και ποινικών αδικημάτων και άρα προκύπτει εξόφθαλμα, ζήτημα ασυμβίβαστου και σύγκρουση συμφερόντων για τον Γενικό Εισαγγελέα και τον Βοηθό Γενικού Εισαγγελέα οι οποίοι και οι δύο διετέλεσαν μέλη του Υπουργικού Συμβουλίου το οποίο πλέον αποδεδειγμένα εξέδιδε παράνομες πολιτογραφήσεις.

Συνεχίζοντας ο κ. Παπαδόπουλος πρόσθεσε πως οι δύο αυτοί αξιωματούχοι, ενδεχομένως να έχουν συμμετάσχει σε παράνομες ενέργειες και για αυτούς να προκύπτουν πιθανές διοικητικές, πειθαρχικές ή και ποινικές ευθύνες.

Διατύπωσε τη θέση ότι ενόψει αυτού του εξόφθαλμου ασυμβίβαστου κωλύματος ο Γενικός Εισαγγελέας δεν νομιμοποιείται και δεν δικαιούται να αξιολογήσει το πόρισμα, να αποφασίσει κατά πόσον αυτό θα δημοσιοποιηθεί ή όχι, προσθέτοντας ότι πρέπει το πόρισμα να δημοσιοποιηθεί αμέσως στην ολότητα του και για αυτό ακριβώς το λόγο, η Βουλή πρέπει, όπως είπε, κατά την δική μας άποψη να προχωρήσει  στην έκδοση σχετικής απόφασης και να καλεί τόσο τον Γενικό και Βοηθό Γενικού Εισαγγελέα όσο και την διερευνητική επιτροπή να προχωρήσουν στην άμεση δημοσιοποίηση του πορίσματος.

Από την πλευρά του, ο Βουλευτής ΔΗΣΥ Ονούφριος Κουλλά, τοποθετούμενος επί της θέσης του Προέδρου του ΔΗΚΟ δήλωσε ότι ο κ. Παπαδόπουλος δημιουργεί την αίσθηση ότι θέλει να υποκαταστήσει όλους τους θεσμούς του κράτους, στους οποίους  λέει τι πρέπει να κάνουν και τι δεν πρέπει να κάνουν.

Συμπλήρωσε πως «αυτό κι  αν είναι εκτροχιασμός της πολιτικής ζωής του τόπου».

Σχέδιο απόφασης

Σχέδιο απόφασης στην Ολομέλεια της Βουλής πρόκειται να καταθέσουν από κοινού το ΑΚΕΛ, το ΔΗΚΟ, το Κίνημα Οικολόγων – Συνεργασία Πολιτών και το Κίνημα Αλληλεγγύη, με το οποίο θα καλέσουν «τον Γενικό Εισαγγελέα της Δημοκρατίας και τον Βοηθό Γενικό Εισαγγελέα να σεβαστούν τις αρχές δεοντολογίας και να απέχουν από την αξιολόγηση του λεγόμενου ενδιάμεσου και του τελικού Πορίσματος της Ερευνητικής Επιτροπής και να αναθέσουν το έργο αυτό συλλογικά στους Εισαγγελείς της Νομικής Υπηρεσίας».

Θα καλέσουν επίσης «τον Γενικό Εισαγγελέα της Δημοκρατίας και την Ερευνητική Επιτροπή να προχωρήσουν αμέσως στη δημοσιοποίηση του λεγόμενου ενδιάμεσου Πορίσματος», ενώ «σε περίπτωση άρνησης ή παράλειψης του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας και του Βοηθού Γενικού Εισαγγελέα να ενεργήσουν σύμφωνα με τους κανόνες δεοντολογίας που αρμόζουν στο υψηλό αξίωμα της θέσης τους, καλεί το Ανώτατο Δικαστήριο, ως τον ύψιστο θεματοφύλακα του Συντάγματος, να ενεργήσει αυτεπάγγελτα με τον τρόπο και σύμφωνα με τις πρόνοιες του Συντάγματος»

Συγκεκριμένα αναφέρονται τα εξής: «Επειδή κατά την τροποποίηση του περί Ερευνητικών Επιτροπών Νόμου στις 26/11/2011 ήταν σαφής η πρόθεση του νομοθέτη για δημοσιοποίηση κάθε Πορίσματος εκτός των μερών αυτού που θέτουν σε κίνδυνο την εθνική ασφάλεια του κράτους, περίπτωση κατά την οποία το πλήρες κείμενο υποβάλλεται και στον Πρόεδρο της Βουλής των Αντιπροσώπων,

Και επειδή ο Γενικός Εισαγγελέας της Δημοκρατίας κατά το διορισμό της Ερευνητικής Επιτροπής για τη διερεύνηση των πολιτογραφήσεων αποφάσισε να μην περιβάλει την Ερευνητική Επιτροπή με την εξουσία δημοσιοποίησης του Πορίσματος της,

Και επειδή στις 16/4/2021 η Ερευνητική Επιτροπή παρέδωσε στον Γενικό Εισαγγελέα λεγόμενο ενδιάμεσο Πόρισμα (Έκθεση) και, όπως η ίδια ανακοίνωσε, δίνονται στατιστικά στοιχεία αναφορικά με τις παράνομες πολιτογραφήσεις, δηλαδή εκείνες που κατά τη γνώμη της Επιτροπής έγιναν καθ’ υπέρβαση του εξουσιοδοτικού νόμου και αυτές είναι 51,81% του συνόλου, καθώς και για εκείνες που είναι εντός του ορθού νομικού πλαισίου, αλλά δεν πληρούν κάποια κριτήρια και όρους που ίσχυαν κατά τον ουσιώδη χρόνο,

Και επειδή βνστο λεγόμενο ενδιάμεσο Πόρισμα της Ερευνητικής Επιτροπής, όπως η ίδια ανακοίνωσε, σημειώνονται οι ενδεχόμενες ποινικές, πειθαρχικές και διοικητικές ευθύνες, οι οποίες θα πρέπει να διερευνηθούν από τις αρμόδιες αρχές,

Και επειδή ο Γενικός Εισαγγελέας της Δημοκρατίας, όπως και ο Βοηθός Γενικού Εισαγγελέα, διατέλεσαν μέλη του Υπουργικού Συμβουλίου και συμμετείχαν στη λήψη αποφάσεων για τέτοιες παράνομες πολιτογραφήσεις και άρα στερούνται αντικειμενικής αμεροληψίας και ως εκ τούτου κωλύονται να λάβουν αποφάσεις ως προς τον τρόπο διερεύνησης των αναφερόμενων στο Πόρισμα ποινικών πειθαρχικών και διοικητικών ευθυνών,

Και επειδή για τον ίδιο λόγο ο Γενικός Εισαγγελέας της Δημοκρατίας, όπως και ο Βοηθός Γενικού Εισαγγελέα, κωλύονται να λάβουν την απόφαση ως προς το χρόνο και τρόπο δημοσιοποίησης του λεγόμενου ενδιάμεσου Πορίσματος και αργότερα του τελικού Πορίσματος,
Για όλους τους πιο πάνω λόγους,

Η ολομέλεια του σώματος με την παρούσα απόφασή της, η οποία λαμβάνεται δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 78 του Συντάγματος,

  1. Καλεί τον Γενικό Εισαγγελέα της Δημοκρατίας και τον Βοηθό Γενικού Εισαγγελέα να σεβαστούν τις αρχές δεοντολογίας και να απέχουν από την αξιολόγηση του λεγόμενου ενδιάμεσου και του τελικού Πορίσματος της Ερευνητικής Επιτροπής και να αναθέσουν το έργο αυτό συλλογικά στους Εισαγγελείς της Νομικής Υπηρεσίας, νοουμένου ότι θα εξαιρεθεί κατ’ ανάλογο τρόπο και οποιοσδήποτε Εισαγγελέας έχει κώλυμα για οποιοδήποτε λόγο. Κατ’ ανάλογο τρόπο θα πρέπει να τύχουν αξιολόγησης οι δημοσιευθείσες Εκθέσεις της Ελεγκτικής Υπηρεσίας που παραπέμπουν σε ενδεχόμενες ποινικές ευθύνες, μεταξύ άλλων, και των μελών του Υπουργικού Συμβουλίου.
  1. Καλεί τον Γενικό Εισαγγελέα της Δημοκρατίας και την Ερευνητική Επιτροπή να προχωρήσουν αμέσως στη δημοσιοποίηση του λεγόμενου ενδιάμεσου Πορίσματος,
  2.  Σε περίπτωση άρνησης ή παράλειψης του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας και του Βοηθού Γενικού Εισαγγελέα να ενεργήσουν σύμφωνα με τους κανόνες δεοντολογίας που αρμόζουν στο υψηλό αξίωμα της θέσης τους, καλεί το Ανώτατο Δικαστήριο, ως τον ύψιστο θεματοφύλακα του Συντάγματος, να ενεργήσει αυτεπάγγελτα με τον τρόπο και σύμφωνα με τις πρόνοιες του Συντάγματος».

 

Κούσιος για έκθεση Νικολάτου: Αν οι παρανομίες στις πολιτογραφήσεις αφορούν τα τέκνα και τις συζύγους των επενδυτών τότε, ασκείται υπερβολική κριτική

 

1+1 δωρεάν… τα μισά χρυσά διαβατήρια

 

Το colpo grosso των χρυσών διαβατηρίων

 

Επιτροπή Νικολάτου/Χρυσά Διαβατήρια: Λάστιχο τα κριτήρια για να βολεύουν

 

Παράνομες το 51.8% των πολιτογραφήσεων – Παραδόθηκε στον Γενικό Εισαγγελέα το ενδιάμεσο Πόρισμα Νικολάτου για τα χρυσά διαβατήρια

 

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν.