Φόρμα αναζήτησης

Σεξουαλική κακοποίηση παιδιών: Βελτιώσεις στη νομοθεσία μέσω ΕΕ

Την πρόταση της υπουργού Εργασίας για τροποποίηση τού περί της Πρόληψης και της Καταπολέμησης της Σεξουαλικής Κακοποίησης, της Σεξουαλικής Εκμετάλλευσης Παιδιών και της Παιδικής Πορνογραφίας Νόμου, ενέκρινε χθες το Υπουργικό Συμβούλιο. Είχε προηγηθεί επιστολή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με παρατηρήσεις αναφορικά με τη συμμόρφωση της Κυπριακής Δημοκρατίας με ορισμένες διατάξεις της Οδηγίας 2011/93/ΕΕ σχετικά με την καταπολέμηση της σεξουαλικής εκμετάλλευσης παιδιών και της παιδικής πορνογραφίας, η οποία έχει μεταφερθεί στο εθνικό δίκαιο με τον νόμο που ψηφίστηκε το 2014 και τώρα θα τροποποιηθεί.
Συγκεκριμένα, οι παρατηρήσεις που διαβίβασε στο Υπουργείο Εργασίας η Νομική Υπηρεσία αφορούσαν την ορθή μεταφορά των άρθρων 8,17,20,22, 24 και 25 της Οδηγίας, που αφορούν αντίστοιχα τις συναινετικές σεξουαλικές δραστηριότητες, στη δικαιοδοσία και συντονισμό της ποινικής δίωξης, την προστασία των παιδιών Θυμάτων στο πλαίσιο ποινικών ερευνών, προληπτικά προγράμματα/μέτρα παρέμβασης, προγράμματα ή μέτρα παρέμβασης σε εθελοντική βάση κατά τη διάρκεια ή μετά το πέρας ποινικών διαδικασιών και μέτρα κατά ιστότοπων που περιέχουν ή διαδίδουν παιδική πορνογραφία.
Ανάμεσα στις τροποποιήσεις που επιφέρει το σχετικό νομοσχέδιο είναι και η επέκταση της δικαιοδοσίας των κυπριακών δικαστηρίων να εκδικάζουν αδικήματα που διαπράχθηκαν στο εξωτερικό. Ειδικότερα, με την τροποποίηση του άρθρου 17 του βασικού νόμου, «τα δικαστήρια της Δημοκρατίας έχουν δικαιοδοσία να εκδικάζουν αδικήματα που προβλέπονται στον παρόντα νόμο εφόσον αυτά διαπράττονται από πολίτη της Δημοκρατίας σε οποιαδήποτε ξένη χώρα, ανεξάρτητα με το γεγονός ότι αυτά συνιστούν ή όχι ποινικά αδικήματα στον τόπο που τελέστηκαν».

Γάμοι ανηλίκων

Στο μεταξύ, κατά την επεξεργασία του προαναφερόμενου νομοσχέδιου, μετά την παραδοχή εκ μέρους Υπουργείου Εργασίας ότι όντως δεν υπάρχει πλήρης συμμόρφωση της εθνικής νομοθεσίας με τα αναφερόμενα άρθρα της Οδηγίας, κρίθηκε αναγκαία και η τροποποίηση του περί Γάμου Νόμου, αρμοδιότητας του Υπουργείου Εσωτερικών, ώστε να απαγορεύεται ο γάμος μεταξύ ανήλικου που είναι στην ηλικία σεξουαλικής συναίνεσης και ενήλικα κατά πολύ μεγαλύτερού του και να επιτρέπεται ο γάμος μεταξύ προσώπων που έχουν συμπληρώσει και οι δύο το 17ο έτος ηλικίας όταν η διαφορά της ηλικίας μεταξύ των δύο δεν υπερβαίνει τα τρία χρόνια. Ως εκ τούτου, η Νομική Υπηρεσία ετοίμασε νομοσχέδιο που τιτλοφορείται «ο περί Γάμου (Τροποποιητικός) Νόμος του 2019», το οποίο επίσης εγκρίθηκε χθες από το Υπουργικό και θα οδηγηθεί στη Βουλή για εξέταση και ψήφιση.

Φωνή από το Σπίτι

Σε μια άλλη σχετική εξέλιξη, στάλθηκαν χθες στη Βουλή για εξέταση δύο νομοσχέδια τα οποία τροποποιούν τους περί της Προστασίας Μαρτύρων και περί της Βίας στην Οικογένεια (Πρόληψη και Προστασία Θυμάτων) Νόμους, ώστε να παρέχεται η δυνατότητα στο δικαστήριο να λαμβάνει, και σε μάρτυρα που χρήζει βοήθειας να δίδει, μαρτυρία, είτε από άλλη αίθουσα εντός του χώρου του δικαστηρίου, είτε από άλλο κατάλληλο χώρο εκτός του δικαστηρίου.
Η αναγκαιότητα προέκυψε μετά από την καταγγελία της προέδρου του συμβουλίου «Φωνή» Αναστασίας Παπαδοπούλου πως παρότι έχει εγκατασταθεί στο Σπίτι του Παιδιού σύστημα τηλεοπτικής του σύνδεσης με αίθουσα του δικαστηρίου Λευκωσίας, ούτως ώστε να καταστεί εφικτή η μαρτυρία των παιδιών θυμάτων/μαρτύρων κατά την ακροαματική διαδικασία από το Σπίτι του Παιδιού, το σύστημα δεν έχει ακόμη ενεργοποιηθεί. «Η ενεργοποίηση αυτού του συστήματος, μέσω της γενναιόδωρης εισφοράς της ΑΤΗΚ και της συνεργασίας του Ανωτάτου Δικαστηρίου, έχει καταστεί εξαιρετικά επείγουσα, αφού με την πυρκαγιά στο Δικαστήριο Λευκωσίας τον Μάρτιο 2018 έχει καταστραφεί το υφιστάμενο σύστημα του δικαστηρίου, με αποτέλεσμα στις ακροαματικές διαδικασίες από τον Μάρτιο του 2018 τα παιδιά θύματα/μάρτυρες να βρίσκονται στην ίδια αίθουσα με τον θύτη/κατηγορούμενο και να δίνουν μαρτυρία πίσω από παραβάν», επεσήμανε πρόσφατα και στην Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων η κ. Παπαδοπούλου, εξηγώντας πως, ενώ η τεχνική υποδομή είναι έτοιμη, «αναμένεται ακόμη η τροποποίηση της νομοθεσίας για να μπορεί να εφαρμοστεί η δράση αυτή».