Φόρμα αναζήτησης

ΣΕΠΑΗΚ:Έφεση για τα οδοιπορικά

Σεβαστή αλλά όχι αποδεκτή είναι για τη Συντεχνία Επιστημονικού Προσωπικού ΑΗΚ (ΣΕΠΑΗΚ) η απόφαση του μονομελούς Διοικητικού Δικαστηρίου (Φ. Κωμοδρόμος) να απορρίψει, μετά από συνεξέταση, τις προσφυγές 41 μελών του επιστημονικού προσωπικού εναντίον της απόφασης της ΑΗΚ να περικόψει και για τους ίδιους, το 2013, το επίδομα οδοιπορικών.
Πληροφορίες του «Π» αναφέρουν πως η ηγεσία της ΣΕΠΑΗΚ προσανατολίζεται να δώσει εντολή στους νομικούς της συμβούλους να εφεσιβάλουν την απόφαση του Διοικητικού Δικαστηρίου, ώστε να εξεταστούν ξανά οι προσφυγές από το Ανώτατο Δικαστήριο, σε τριμελή σύνθεση. Οριστική απόφαση αναμένεται να ληφθεί την Τρίτη. Υπέρ της υποβολής έφεσης τάσσονται, όπως πληροφορούμαστε, και οι νομικοί σύμβουλοι των εργαζομένων.

Σύμφωνα με την επιχειρηματολογία που κατατέθηκε κατά την εξέταση των προσφυγών, η απόφαση της ΑΗΚ να περικόψει από όλους τους δικαιούχους το οδοιπορικό επίδομα (στο πλαίσιο αναθεώρησης/αναστολής άλλων επιδομάτων) λήφθηκε κατά παράβαση των κανονισμών (και δη του κανονισμού 42), υπό νομική πλάνη και καθ’ υπέρβαση εξουσίας. Συγκεκριμένα, υποστήριξαν ότι η συντεχνία τους, ΣΕΠΑΗΚ, δεν συμφώνησε με την απόφαση της ΑΗΚ και των άλλων τριών συντεχνιών για αναστολή / τροποποίηση αυτού και άλλων επιδομάτων και δεν υπογράφηκε οποιαδήποτε συλλογική σύμβαση μεταξύ της ΑΗΚ και της ΣΕΠΑΗΚ, συνεπώς δεν θα έπρεπε, κατά τους ίδιους, μονομερώς η ΑΗΚ να αναστείλει την παροχή του επιδόματος στα δικαιούχα μέλη τής εν λόγω συντεχνίας.

Ο δικαστής του Διοικητικού Δικαστηρίου απέρριψε τη θέση ότι η ΑΗΚ δεν μπορούσε να αναστείλει το επίδομα και για τα μέλη της ΣΕΠΑΗΚ, αφού η συντεχνία τους δεν υπέγραψε τέτοια συμφωνία. Επικαλέστηκε τον σχετικό κανονισμό της ΑΗΚ, σύμφωνα με τον οποίο τα επιδόματα μπορούν να αναθεωρούνται και να τροποποιούνται μέσω των συλλογικών συμβάσεων που συνομολογούνται «με τη συντεχνία». Και, όπως προσθέτει, ως συντεχνία ορίζεται οποιαδήποτε συντεχνία δεόντως εγγεγραμμένη και αναγνωρισμένη από την ΑΗΚ ως εκπροσωπούσα υπαλλήλους της αρχής!

Μπορεί μια συντεχνία να τις δεσμεύει όλες;

Σε ό,τι αφορά την πρόνοια του κανονισμού που μιλά για υπογραφή συμφωνίας με τη συντεχνία και όχι τις συντεχνίες της ΑΗΚ, αφήνοντας ίσως να νοηθεί πως αρκεί να συναινέσει μία μόνο συντεχνία για να τροποποιηθούν τα επιδόματα, πληροφορούμαστε από την πλευρά των εργαζομένων ότι οι νομικοί τους σύμβουλοι επικαλούνται το άρθρο 2 του περί ερμηνείας νόμου, το οποίο προβλέπει πως «λέξεις στον ενικό περιλαμβάνουν τον πληθυντικό και λέξεις στον πληθυντικό περιλαμβάνουν τον ενικό». Πάντως, το γράμμα του κανονισμού, όπως το ερμήνευσε ο δικαστής, φαίνεται να νομιμοποιεί την ΑΗΚ να αλλάζει ή και να καταργεί επιδόματα αν εξασφαλίσει τη συναίνεση μίας συντεχνίας και όχι όλων όσων εκπροσωπούν τους εργαζόμενους! Πληροφορούμαστε ότι αυτό ακριβώς το σημείο έχει προκαλέσει αναστάτωση στα επηρεαζόμενα μέλη της ΣΕΠΑΗΚ, αλλά και σε άλλα στελέχη της συντεχνίας, τα οποία διερωτούνται αν με την απόφαση του συγκεκριμένου δικαστή θα μπορεί μία από τις συντεχνίες να καταλήγει σε συμφωνία με τη διεύθυνση της ΑΗΚ και να δεσμεύει και τα μέλη των υπόλοιπων τριών συντεχνιών, με διαφορετικά επαγγελματικά και άλλα συμφέροντα, ακόμα και στις περιπτώσεις που οι ηγεσίες των συντεχνιών αυτών δεν συναίνεσαν σε υπογραφή συμφωνίας ή τροποποίηση συλλογικής σύμβασης. Συντεχνιακό στέλεχος ανέφερε στον «Πολίτη» ότι δεν θυμάται να υπάρχει προηγούμενο κατά το οποίο να εφαρμόστηκε από την ΑΗΚ συμφωνία με τους εργαζόμενους την οποία δεν ενέκριναν όλες οι συντεχνίες.

[bsa_pro_ad_space id=2][bsa_pro_ad_space id=1]