Σε εργασιακούς χώρους το 1/3 των rapidtests της εβδομάδας 11-15 Ιανουαρίου

Από τα 14,509 τεστ που έγιναν σε εργαζόμενους, προέκυψαν 27 θετικά περιστατικά από σύνολο 660 θετικών αποτελεσμάτων από rapidtest που καταγράφηκαν την εβδομάδα 11-15 Ιανουαρίου.