Φόρμα αναζήτησης

Σχέδιο δράσης για αντιμετώπιση των θανατώσεων μελισσών λόγω ψεκασμών

Υπενθυμίσεις σε μελισσοκόμους για την υποχρέωση αναγραφής των στοιχείων τους στα μελισσοκομεία, καθώς και της σήμανσης των κυψελών τους. [...]

Read More...

Σχέδιο δράσης για να γλυτώσουν τις μέλισσες από τις δηλητηριάσεις, λόγω της χρήσης φυτοπροστατευτικών προϊόντων σε καλλιέργειες, έχει καταρτίσει το Τμήμα Γεωργίας. Το φαινόμενο της ενδεχόμενης δηλητηρίασης μελισσών μπορεί να παρατηρείται και καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους, σε μικρότερο ή μεγαλύτερο βαθμό, ανάλογα με τη μελισσοκομική δραστηριότητα ή την ύπαρξη αυτοφυούς μελισσοβοσκής. Όμως, σε περιόδους ανομβρίας το πρόβλημα αυτό λαμβάνει μεγαλύτερες διαστάσεις, λόγω της μεταφοράς μελισσιών σε περιοχές με έντονη γεωργική δραστηριότητα και κατ’ επέκταση αυξημένης χρήσης φυτοπροστατευτικών προϊόντων. Τα τελευταία χρόνια το Τμήμα Γεωργίας γίνεται αποδέκτης παραπόνων από μελισσοκόμους για ενδεχόμενες δηλητηριάσεις μελισσών από διενέργεια ψεκασμών σε καλλιέργειες, κυρίως εσπεριδοειδών και άλλων καρποφόρων δέντρων κατά το στάδιο της ανθοφορίας την περίοδο Μαρτίου-Απριλίου. Οι περισσότερες καταγγελίες προέρχονται από την περιοχή Φασουρίου στην επαρχία Λεμεσού, στην οποία βρίσκονται συμπαγείς εσπεριδοκαλλιέργειες.

Οι δράσεις

Ήδη το Τμήμα Γεωργίας έχει αποστείλει ανακοίνωση στους σχετιζόμενους παραγωγούς, ενώ ο Κλάδος Προστασίας Φυτών και Μελισσοκομίας σε συνεργασία με τα Επαρχιακά Γεωργικά Γραφεία θα προωθεί ενημερωτική επιστολή προς τους εμπλεκόμενους παραγωγούς, στην οποία θα τους επισημαίνει ότι αναμένεται μετακίνηση μελισσοκομείων πλησίον συγκεκριμένων καλλιεργειών. Θα τους επισύρεται η προσοχή στο ότι η χρήση μελισσοτοξικών γεωργικών φαρμάκων κατά την ανθοφορία απαγορεύεται και θα ενημερώνονται για αυξημένους ελέγχους τήρησης της σχετικής νομοθεσίας που διέπει τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα. Επιπρόσθετα θα υπενθυμίζεται στους μελισσοκόμους η υποχρέωση αναγραφής των στοιχείων τους στα μελισσοκομεία καθώς και της σήμανσης των κυψελών τους. Ακόμα θα αποστέλλονται sms στους σχετιζόμενους παραγωγούς με το ακόλουθο περιεχόμενο: «Απαγορεύεται η εφαρμογή φυτοπροστατευτικών προϊόντων που είναι μελισσοτοξικά κατά την ανθοφορία. Ακολουθείτε πιστά τις οδηγίες της ετικέτας των σκευασμάτων». Θα πραγματοποιηθούν επίσης διαφωτιστικές διαλέξεις προς τους καλλιεργητές.

Εντατικοποίηση επισκέψεων

Λειτουργοί προστασίας φυτών θα εντατικοποιήσουν τις επισκέψεις τους στις φυτείες και θα προβαίνουν σε κατ’ ιδίαν ενημέρωση και καθοδήγηση των παραγωγών ή του υπεύθυνου προσωπικού για αποφυγή ψεκασμών. Ακόμα, οι αρμόδιοι επιθεωρητές γεωργίας, θα εντατικοποιήσουν τις επισκέψεις τους στα μελισσοκομεία που είναι εγκατεστημένα σε περιοχές αυξημένου κινδύνου. Σε περίπτωση που μελισσοκόμος παρατηρήσει αδικαιολόγητα υψηλούς πληθυσμούς θανάτωσης μελισσών μπροστά από τις κυψέλες και θεωρεί ότι η ζημιά αυτή προκλήθηκε από «παράνομους» ψεκασμούς ή έχει υποψίες ότι διενεργούνται «παράνομοι» ψεκασμοί σε μια φυτεία που γειτνιάζει με το μελισσοκομείο του, τότε θα πρέπει να προβαίνει σε επίσημη και επώνυμη γραπτή καταγγελία, βάσει του εντύπου καταγγελιών. Σε αντίθετη περίπτωση το Τμήμα Γεωργίας δεν δύναται να προβεί σε οποιοδήποτε έλεγχο. Οι επιθεωρητές φυτοπροστατευτικών προϊόντων θα προβαίνουν αυτεπάγγελτα σε έλεγχο, με σκοπό τη διερεύνηση «παράνομης» εφαρμογής ψεκασμών. Κατά τους ελέγχους δύναται να ληφθούν τα απαραίτητα δείγματα. Οι παρανομούντες καταγγέλλονται βάσει της σχετικής νομοθεσίας.

Send this to a friend