Πρ. Αναστασιάδης: Για να επαναρχίσουν οι συνομιλίες χρειάζεται ευνοϊκό περιβάλλον

Ο Πρόεδρος είπε πως δυστυχώς οι παράνομες γεωτρητικές δραστηριότητες της Τουρκίας είναι αντίθετες με την ανάγκη να υπάρχει ένα καλό και θετικό κλίμα που θα καταστήσει δυνατή την επανέναρξη της διαπραγματευτικής διαδικασίας.