Φόρμα αναζήτησης

Προϋπολογισμός 2021 Υπουργείου Δικαιοσύνης – Αυξήσεις μισθών, και μειώσεις σε έργα και εξοπλισμόΜεθαύριο, αναμένεται να παρουσιαστεί στην Επιτροπή Οικονομικών της Βουλής ο προϋπολογισμός του Υπουργείου Δικαιοσύνης για το 2021 από την αρμόδια υπουργό Έμιλυ Γιολίτη. Η αύξηση που παρουσιάζουν οι δαπάνες για την επόμενη χρονιά αφορούν κυρίως τη μισθοδοσία του προσωπικού. Οι δαπάνες για εκπαίδευση, εξοπλισμό κ.λπ. είναι μειωμένες, παρά το ότι υπάρχει σημαντικό πρόβλημα σε διάφορους τομείς. Η κ. Γιολίτη θα παρουσιάσει επίσης το έργο που έχει γίνει σε επίπεδο νομοσχεδίων, τα οποία είχαν ετοιμαστεί είτε επί Ιωνά Νικολάου είτε επί Γιώργου Σαββίδη.

Μισθοί πάνω, ανάπτυξη κάτω

Ο συνολικός προϋπολογισμός του Υπουργείου Δικαιοσύνης για το 2021 (περιλαμβανομένων των τμημάτων και υπηρεσιών) ανέρχεται περίπου στα 340 εκατομμύρια ευρώ. Το 2020 είχε προϋπολογιστεί ποσό 331 εκατομμύρια ευρώ. Η αύξηση είναι 8,41 εκατομμύρια ευρώ (2,54%).

Το 81% του προϋπολογισμού (276 εκατομμύρια ευρώ) είναι η μισθοδοσία του προσωπικού. Το αντίστοιχο ποσό για το 2020 ανέρχεται στα 263 εκατομμύρια ευρώ και για το 2021 παρουσιάζεται αύξηση ύψους 13,14 εκατομμύρια ευρώ ή 5%.

Το υπόλοιπο ποσό δαπανών του προϋπολογισμού του 2021 ύψους 64 εκατομμύρια ευρώ, αφορά τις υπόλοιπες τακτικές και αναπτυξιακές δαπάνες και σε σύγκριση με το αντίστοιχο ποσό του 2020 ύψους 68,60 εκατομμύρια ευρώ παρουσιάζουν μείωση 4,74 εκατομμύρια ευρώ ή 6,91%.

Οι τακτικές δαπάνες -πλην μισθών και επιδομάτων-

ανέρχονται σε 52 εκατομμύρια ευρώ και σε σύγκριση με 50,83 εκατομμύρια ευρώ, για το 2020, παρουσιάζουν αύξηση 1,15 εκατομμύριο ευρώ ή 2,27%.

Οι αναπτυξιακές δαπάνες για το 2021 ανέρχονται σε 11,88 εκατομμύρια ευρώ και σε σύγκριση με 17,77 εκατομμύρια ευρώ για το 2020, παρουσιάζουν μείωση 5,89 εκατομμύρια ευρώ ή 33,15%.

Σταθερά θα αυξάνεται το κονδύλι για μισθούς μέχρι το 2023. Για το 2022 έχει προβλεφθεί ποσό 296 εκατομμύρια ευρώ και για το 2023, ποσό 301,5 εκατομμύρια ευρώ.

Δίκη… στην οθόνη

Λόγω των προβλημάτων που δημιουργήθηκαν από την πανδημία την περίοδο του lockdown, αλλά και της εφαρμογής των περιοριστικών μέτρων, μελετήθηκε η δυνατότητα χρήσης τηλεδιάσκεψης σε ορισμένες διαδικασίες ενώπιον δικαστηρίων και ετοιμάστηκαν από το Υπουργείο Δικαιοσύνης προσχέδια νομοσχεδίων, τα οποία είναι υπό διαβούλευση.

Επίσης για την καλύτερη απονομή της δικαιοσύνης, η αρμόδια υπουργός προτίθεται να αναφέρει στην Επιτροπή Οικονομικών της Βουλής, μια σειρά μέτρων και νομοθετημάτων που προωθούνται:

 • Η εφαρμογή και επέκταση του συστήματος στενοτύπησης για την άμεση καταγραφή των πρακτικών της δικαστικής διαδικασίας.
 • Η οριοθέτηση του δικαιώματος έφεσης επί αποφάσεων σε ενδιάμεσες αιτήσεις.
 • Η κατάθεση στη Βουλή νομοσχεδίου για την τροποποίηση του περί Πολιτικής Δικονομίας Νόμου, με σκοπό την ενίσχυση της εκτέλεσης αποφάσεων, με πρόνοιες που θα διευκολύνουν την εκτέλεση ενταλμάτων κατάσχεσης κινητής περιουσίας και θα καταστήσουν αποτελεσματικότερη τη διαδικασία εκτέλεσης εις χείρας τρίτου.

Λίφτινγκ στο Οικογενειακό Δίκαιο

Προωθείται για κατάθεση στη Βουλή νομοσχέδιο για τροποποίηση του Άρθρου 111 του Συντάγματος, ώστε στην περίπτωση δίκης διαζυγίου, η σύνθεση του Οικογενειακού Δικαστηρίου να είναι μονομελής και όχι τριμελής όπως ισχύει σήμερα. Ταυτόχρονα κατατέθηκαν και συζητούνται 7 νομοσχέδια με σκοπό τον εκσυγχρονισμό του Οικογενειακού Δικαίου.

Η δέσμη των νομοσχεδίων που προωθήθηκε προς ψήφιση διασφαλίζει πλήρως τα δικαιώματα και το καλώς νοούμενο συμφέρον των παιδιών, ως ορίζουν ευρωπαϊκές και διεθνείς συμβάσεις. Ειδικότερα, τα νομοσχέδια που έχουν προωθηθεί αναμένεται να επιφέρουν σειρά βελτιωτικών αλλαγών, όπως είναι για παράδειγμα:

 1. Η εισαγωγή του συναινετικού διαζυγίου.
 2. Η καθιέρωση της υποχρέωσης των γονέων να διασφαλίζουν το δικαίωμα του παιδιού να επικοινωνεί και με τους δύο γονείς.
 3. Η ρύθμιση της επιμέλειας του παιδιού να ασκείται από κοινού από τους δύο γονείς.
 4. Η ενδυνάμωση και προστασία της οικογενειακής στέγης.
 5. Η υποχρέωση κατάθεσης στο δικαστήριο όλων των πληροφοριών που σχετίζονται με την περιουσιακή κατάσταση του υπόχρεου για καταβολή της διατροφής, με στόχο τον καλύτερο υπολογισμό της διατροφής.
 6. Η κατανομή της περιουσίας που αποκτήθηκε κατά τη διάρκεια του γάμου να γίνεται εξ ημισείας μεταξύ των συζύγων, μετά την έκδοση διαζυγίου.
 7. Η υποχρεωτική συμμετοχή των γονέων σε εκπαιδευτικά ή/και θεραπευτικά προγράμματα κατόπιν αυτεπάγγελτης απόφασης του δικαστηρίου.
 8. Η ρύθμιση έκδοσης διαζυγίου από ένα αντί από τρεις δικαστές, για σκοπούς ταχύτερης εκδίκασης των υποθέσεων.
 9. Η ρύθμιση της δυνατότητας όλες οι υποθέσεις μεταξύ των εν διαστάσει συζύγων να εκδικάζονται από έναν δικαστή.

Φρένο στη βία κατά γυναικών

Το 2019 το Υπουργείο Δικαιοσύνης είχε παρουσιάσει το νομοσχέδιο για ποινικοποίηση όλων των μορφών βίας κατά των γυναικών, οι οποίες περιλαμβάνονται στη Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης.

Το νομοσχέδιο βρίσκεται στη Νομική Υπηρεσία για νομοτεχνικό έλεγχο. Έχουν γίνει υποδείξεις της Νομικής Υπηρεσίας για ορισμένα σημεία του νομοσχεδίου που ενδεχόμενα χρήζουν τροποποιήσεων, και το Υπουργείο Δικαιοσύνης βρίσκεται σε στενή επικοινωνία με το Συμβούλιο της Ευρώπης και εξετάζει τρόπους λύσης των προβλημάτων.

Το νομοσχέδιο, αναμένεται να επιφέρει σημαντικές τομές, και πλήρη συμμόρφωση της Κύπρου με τις Αρχές της Σύμβασης της Κωνσταντινούπολης. Το νομοσχέδιο μεταξύ άλλων:

 • Αναμορφώνει, εκσυγχρονίζει και διευρύνει το υφιστάμενο νομοθετικό πλαίσιο για την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών.
 • Ενδυναμώνει τις προστατευτικές ρυθμίσεις για τις γυναίκες και τα κορίτσια θύματα βίας.
 • Καθορίζει αναλογικές, αποτρεπτικές και αποτελεσματικές κυρώσεις για τους δράστες έμφυλης βίας.
 • Θέτει τις βάσεις για παροχή εξειδικευμένης προστασίας στα θύματα βίας.
 • Καθορίζει ένα εμπεριστατωμένο, σύγχρονο πλέγμα προληπτικών δράσεων και κατασταλτικών μέτρων.
 • Αντιμετωπίζει συνεκτικά όλες τις μορφές βίας κατά των γυναικών που περιλαμβάνονται στη Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης.
 • Εγκαθιδρύει και ενδυναμώνει υφιστάμενους μηχανισμούς με συντονιστικές αρμοδιότητες ως προς την παρακολούθηση εφαρμογής της σύμβασης.

Μέσω του νομοσχεδίου εγκαθιδρύεται επίσης η δυνατότητα διεθνούς και εγχώριας συνεργασίας για πρόληψη και καταπολέμηση της έμφυλης βίας.

Παράλληλα, το υπουργείο ενέταξε την «Πρόληψη και Καταπολέμηση της Έμφυλης και Ενδοοικογενειακής Βίας» στο νέο Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Ισότητα μεταξύ Ανδρών και Γυναικών 2019-2023, θέτοντάς τη μάλιστα ως έναν από τους 7 εμβληματικούς τομείς προτεραιότητας του σχεδίου. Στο πλαίσιο εφαρμογής του σχεδίου, το υπουργείο προωθεί τη δημιουργία συντονιστικού φορέα για εφαρμογή της Σύμβασης της Κωνσταντινούπολης, ενιαίου αρχείου για τη συλλογή στατιστικών στοιχείων για το πρόβλημα της έμφυλης βίας, δράσεις συνεχούς και συστηματικής επιμόρφωσης των επαγγελματιών που ασχολούνται με τον χειρισμό υποθέσεων βίας, καθώς επίσης και δράσεις ευαισθητοποίησης του κοινού.

Συνεχής βελτίωση στις Φυλακές

Τα τελευταία χρόνια οι Φυλακές της Κύπρου έχουν καταστεί πρότυπο σωφρονισμού με την εφαρμογή ανθρωποκεντρικών προγραμμάτων και σύγχρονη προσέγγιση εκ μέρους της διεύθυνσης. Η εικόνα του κολαστηρίου που παρουσίαζαν έχει ανατραπεί πλήρως και σήμερα οι Φυλακές της Κύπρου αποτελούν παράδειγμα ακόμα και για σωφρονιστικά ιδρύματα των σκανδιναβικών χωρών που επιδεικνύουν ιδιαίτερη ευαισθησία σε θέματα σεβασμού ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Στο προϋπολογισμό του 2021 προβλέπονται συγκεκριμένα νέα έργα που θα καλύψουν υφιστάμενες ανάγκες:

 • Νέο ενιαίο σύστημα κλειστού κυκλώματος τηλεόρασης για κάλυψη όλων των χώρων των Φυλακών.
 • Δημιουργία ιατρείου και οδοντιατρείου Ανοικτής Φυλακής.
 • Αγορά νέων ηλεκτρονικών συστημάτων ασφάλειας.
 • Αγορά συστήματος ANTI-DRONE.
 • Συντήρηση συστημάτων ασφάλειας.
 • Ενίσχυση φυσικών μέτρων ασφαλείας στις περιμετρικές ζώνες ασφαλείας.
 • Γήπεδο ποδοσφαίρου (φούτσαλ) στις πτέρυγες 5 και 8.

Πονοκέφαλος οι εμπρησμοί

Κατά τη διάρκεια του πρώτου εννεαμήνου 2020 υπήρξαν 3.028 σοβαρά αδικήματα με ποσοστό εξιχνίασης 70.94% περιλαμβανομένων και των υποθέσεων ναρκωτικών. Το αντίστοιχο χρονικό διάστημα 2019, υπήρξαν 3.407 σοβαρά αδικήματα με ποσοστό εξιχνίασης 71.85%. Το χαμηλότερο ποσοστό εξιχνίασης παρουσιάζουν οι υποθέσεις καταστροφής περιουσίας με εκρηκτικές ύλες, οι εμπρησμοί, οι κλοπές και οι διαρρήξεις.

Θεριεύει το έγκλημα στο διαδίκτυο

Για το 2020 διερευνήθηκαν συνολικά 298 υποθέσεις, εκ των οποίων οι μισές (152) αφορούσαν παιδική πορνογραφία. Οι υπόλοιπες 51 αφορούσαν παράνομη επέμβαση ή παρέμβαση σε ηλεκτρονικούς υπολογιστές, οι 29 πλαστογραφία, οι 2 ρατσιστικά σχόλια και οι υπόλοιπες 64 άλλα αδικήματα.

Το 2020 έγιναν 70 επιχειρήσεις παγκύπρια κατά τις οποίες κατασχέθηκαν 172 τεκμήρια. Επίσης 64 έρευνες σε οικίες και υποστατικά για υποθέσεις παιδικής πορνογραφίας, hacking κ.λπ. Έγιναν 37 συλλήψεις για αδικήματα διαδικτύου και αναγνωρίστηκαν 63 ανήλικα θύματα σεξουαλικής εκμετάλλευσης. Επίσης απετράπησαν 2 αυτοκτονίες μέσω διαδικτύου, καθώς οι αστυνομικοί εντόπισαν άμεσα τα άτομα που είχαν εκφράσει πρόθεση να βάλουν τέλος στη ζωή τους.

Μεθυσμένοι και χωρίς ζώνες/κράνος

Κατά την περίοδο 1/1/2020-13/10/2020, καταγράφηκαν 33 θανατηφόρες οδικές συγκρούσεις με 33 νεκρούς, που προκλήθηκαν στο δευτερεύον και στο αστικό οδικό δίκτυο. Την αντίστοιχη περσινή περίοδο, σημειώθηκαν 38 θανατηφόρες οδικές συγκρούσεις, με 38 νεκρούς.

Κύρια αιτία πρόκλησης των θανατηφόρων ατυχημάτων για τους πρώτους εννέα μήνες του 2020, αποτέλεσαν η ταχύτητα, η απρόσεκτη/ αμελής οδήγηση και η οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ. Την αντίστοιχη περσινή περίοδο, πρώτη αιτία ήταν η οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ και δεύτερη η απρόσεκτη/ αμελής οδήγηση.

Σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία της Αστυνομίας, το 2019, 28,57% των νεκρών σε θανατηφόρες οδικές συγκρούσεις, δεν έφεραν ζώνη ασφαλείας, ενώ κατά τους πρώτους εννέα μήνες του 2020, το ποσοστό των νεκρών που δεν έφεραν ζώνες, αυξήθηκε στο 64,28%.

Παράλληλα, ποσοστό 37,5% των νεκρών σε θανατηφόρες οδικές συγκρούσεις κατά το 2019, δεν έφεραν προστατευτικό κράνος, ενώ κατά τους πρώτους εννέα μήνες του 2020, το ποσοστό αυτό αυξήθηκε στο 40%.

Νέκρωσαν τα οδοφράγματα λόγω Covid-19

Μεταξύ 1/1/2020-30/9/2020 πέρασαν προς τις κατεχόμενες περιοχές 371.193 Ελληνοκύπριοι. Το αντίστοιχο χρονικό διάστημα του 2019, ο αριθμός ήταν 1.776.343. Επίσης το πρώτο εννεάμηνο του 2020 πέρασαν στις κατεχόμενες περιοχές 208.637 ελληνοκυπριακά οχήματα. Το αντίστοιχο χρονικό διάστημα του 2019 ο αριθμός αυτός ήταν 928.221. Αντίστοιχα, κατά τη διάρκεια του πρώτου εννεαμήνου του 2020 προσήλθαν από τα κατεχόμενα στις ελεύθερες περιοχές 316.336 Τουρκοκύπριοι, ενώ το αντίστοιχο χρονικό διάστημα του 2019 ο αριθμός αυτός ανήλθε στους 970.510. Επίσης το πρώτο εννεάμηνο του 2020 πέρασαν στις ελεύθερες περιοχές 140.179 τουρκοκυπριακά οχήματα, ενώ το αντίστοιχο χρονικό διάστημα ο αριθμός αυτός ήταν 376.835.

Σκάφη και UAV για Αστυνομία

Στον προϋπολογισμό του 2021 προβλέπεται η αγορά τριών σκαφών από την Αστυνομία. Η σχετική σύμβαση θα αρχίσει να υλοποιείται από τον ερχόμενο μήνα και θα ολοκληρωθεί το 2022. Το συνολικό κόστος της αγοράς έχει προϋπολογιστεί στα 9 εκατομμύρια ευρώ. Τα σκάφη θα χρησιμοποιηθούν κυρίως για έλεγχο των μεταναστευτικών ροών και καταπολέμησης της τρομοκρατίας. Το σύνολο του κόστους θα καλυφθεί από την ΕΕ.

Προβλέπεται επίσης η αγορά ενός μη επανδρωμένου αεροσκάφους UAV. Η αγορά του θα γίνει στο πλαίσιο του συγχρηματοδοτούμενου έργου CERETAB, συνολικού κόστους 334.500 ευρώ. Η διαδικασία βρίσκεται στο στάδιο αξιολόγησης της προσφοράς και αναμένεται να υλοποιηθεί εντός του έτους 2021.

Συνεχίζεται επίσης η αναβάθμιση του παράκτιου Συστήματος Ραδιοεπισήμανσης. Θα προκύψουν πληρωμές μέχρι και το 2022 και για την αγορά ανταλλακτικών του συστήματος θα γίνει νέα σύμβαση το 2022. Όσον αφορά τη συντήρηση του συστήματος θα γίνει νέα σύμβαση την τριετία 2023-2025. Για τη συντήρηση των κεραιών (pedestals overhaul) του συστήματος ραντάρ, θα γίνει νέα σύμβαση για τέσσερα (4) έτη, 2023-2026. Το συνολικό κόστος ανέρχεται σε 2.7 εκατομμύρια ευρώ.

Παράλληλα τη διετία 2021-2023 η Αστυνομία προωθεί τα ακόλουθα έργα:

 • Δημιουργία ελικοδρομίου στη Λινού

Στο πλαίσιο της ανάπτυξης της περιοχής του Τροόδους το ελικοδρόμιο θα καλύπτει τις ανάγκες της Αστυνομίας της Πυροσβεστικής και του Τμήματος Δασών. Αυτό θα εξυπηρετεί τα ελικόπτερα που θα ασχολούνται με την πυρόσβεση στην ευρύτερη περιοχή Τροόδους αλλά και επιχειρήσεις διάσωσης μειώνοντας τον χρόνο αεροκομιδής διασωθέντων ατόμων.

 • Ανέγερση κτηρίου Ναυτικού Σταθμού Κ. Πύργου

Ο Ναυτικός Σταθμός Κάτω Πύργου σήμερα στεγάζεται στα αποδυτήρια του αμφιθεάτρου που βρίσκεται στο αλιευτικό καταφύγιο. Οι μελέτες για το νέο κτήριο έχουν ολοκληρωθεί και βρίσκεται σε εξέλιξη η ετοιμασία των εγγράφων προσφορών για υλοποίηση του έργου.

 • Ολοκλήρωση Αστυνομικού Σταθμού Παναγιάς

Η ανέγερση του κτηρίου του Αστυνομικού Σταθμού άρχισε το 2013 με ενέργειες που έγιναν από το Κοινοτικό Συμβούλιο Παναγιάς. Λόγω προβλημάτων που παρουσιάστηκαν με τον εργολάβο του έργου το κτήριο παραμένει ημιτελές και θα ολοκληρωθεί με ενέργειες των Τμημάτων Δημοσίων Έργων και Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών.

 • Ειδικό Κέντρο Ασφάλειας στο Βασιλικό

Θα βρίσκεται εντός του περιφραγμένου χώρου του Ενεργειακού Κέντρου Βασιλικού, θα στελεχώνεται από μέλη της Αστυνομίας και θα είναι επιφορτισμένο με την ασφάλεια του χώρου. Βρίσκεται σε εξέλιξη η εξασφάλιση έκθεσης επικινδυνότητας που θα καθορίσει τις προδιαγραφές του κτηρίου.

 • Αποθήκη φύλαξης τεκμηρίων ΥΚΑΝ

Η υφιστάμενη αποθήκη φύλαξης τεκμηρίων της ΥΚΑΝ δεν καλύπτει τις ανάγκες της υπηρεσίας και για τον σκοπό αυτό βρίσκεται σε εξέλιξη η διαδικασία ανέγερσης νέας αποθήκης στον χώρο του Κλιμακίου ΥΚΑΝ Λευκωσίας.

 • Αστυνομικός Σταθμός Λατσιών

Ανέγερση κτηρίου καθώς σήμερα η Αστυνομία στεγάζεται σε κτήριο που ενοικιάζεται.

 

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν.