POWERED BY

Φόρμα αναζήτησης

Πρώτοι σε μισθούς εισαγγελέας και… «ανώτατοι» – Τέταρτος ο ΠρόεδροςΠολλών ταχυτήτων, σε κάποιες περιπτώσεις ανεξήγητα ή και ανορθόδοξα, εν τη απουσία και μισθολογικών κλιμάκων που θα αποτελούσαν πυξίδα, είναι οι ετήσιες απολαβές αλλά και όσα εν τέλει βάζουν και θα βάζουν στην τσέπη οι 192 αξιωματούχοι του κράτους που θα πληρωθούν το 2020 από το κρατικό μισθολόγιο και περιλαμβάνονται στο νομοσχέδιο και τα συνοδευτικά έγγραφα του Κρατικού Προϋπολογισμού για το επόμενο έτος.

Όπως προκύπτει, οι ετήσιες απολαβές κυμαίνονται από 42.697 ευρώ (τόσα αναλογούν για τους βουλευτές και τους θρησκευτικούς εκπροσώπους) μέχρι και 126.237 ευρώ για τον γενικό εισαγγελέα και τους δικαστές του Ανωτάτου Δικαστηρίου. Όταν ωστόσο η ανάγνωση γίνει στη βάση του ακαθάριστου ετήσιου μισθού σε συνάρτηση με τον καθαρό (πόσα τελικά εισπράττουν αφού προστεθεί ο τιμάριθμος, τα διάφορα επιδόματα, και αφαιρεθούν αποκοπές και φόρος εισοδήματος) το σκηνικό αλλάζει, έτσι που τα μέλη της ΕΠΑ να περνάνε στην τελευταία θέση, «καθαρίζοντας» 40.403 ευρώ, ενώ οι βουλευτές 51.813 ευρώ.

Στο σημείο αυτό τονίζεται πως στα όσα εισπράττουν καθαρά οι βουλευτές, οι οποίοι με την πάροδο των χρόνων για να ανέβουν μισθολογικά πρόσθεσαν και επίδομα γραμματειακών υπηρεσιών (και είναι εδώ και χρόνια σε διαβουλεύσεις με το ΥΠΟΙΚ για να μπουν σε κλίμακα), δεν περιλαμβάνεται το επίδομα οδοιπορικών 6.970 χιλ. ετησίως. Την ίδια ώρα και για αρκετούς αξιωματούχους, όπως και ανώτατους κρατικούς υπαλλήλους, υπάρχουν και άλλες πηγές εσόδων, που κρύβονται πίσω από το επίδομα ευθύνης, τηλεφώνου, επίδομα εξωτερικού, οδοιπορικών κ.λπ., τα οποία, βεβαίως, μόνο κατ’ όνομα είναι επιδόματα για συγκεκριμένους σκοπούς, αφού τους καταβάλλονται ως αναπόσπαστο ή και επιπρόσθετο μέρος των βασικών απολαβών τους, χωρίς σε πολλές περιπτώσεις αποδείξεις και έλεγχο.

Δικαστική πρωτιά

Όπως περαιτέρω προκύπτει από στοιχεία του Γενικού Λογιστηρίου που ενσωματώνονται στα συνοδευτικά έγγραφα του προϋπολογισμού, παρά το γεγονός ότι ο ακαθάριστος ετήσιος μισθός του Προέδρου της Δημοκρατίας παραμένει ο υψηλότερος μεταξύ των αξιωματούχων που πληρώνονται από το κρατικό μισθολόγιο, εντούτοις όσον αφορά το ποσό που καθαρίζει ετησίως κατατάσσεται τέταρτος στη σειρά, με διαφορά 15 χιλ. ευρώ από τον γενικό εισαγγελέα, τον πρόεδρο και δικαστές του Ανωτάτου, οι οποίοι καταλαμβάνουν τις πρώτες θέσεις.

Πατήστε πάνω στη φωτογραφία για μεγέθυνση

Ο λόγος αφορά τις αποκοπές, οι πλείστες μνημονιακές, που συνεχίζονται για τον μισθό του Προέδρου (40 χιλ. το 2020) και των λοιπών αξιωματούχων, όχι όμως για τους δικαστές και τον γεν. εισαγγελέα (αποκοπές μόλις 8.286 ευρώ). Υπενθυμίζεται πως οι δικαστές, οι οποίοι ως ανεξάρτητη εξουσία είχαν εξαιρεθεί από όλα τα μνημονιακά μέτρα, σταμάτησαν τη δική τους εθελοντική εισφορά ύψους 20% από τον Ιανουάριο του 2017, ενώ λάμβαναν κανονικά και τις προσαυξήσεις τους από το πάγιο ταμείο. Οι αποκοπές που είχαν επιβληθεί αρχικά διά νόμου στις μηνιαίες αποδοχές των δικαστών, για τις οποίες έγινε μεγάλη συζήτηση και προέκυψε και κόντρα με τη Βουλή, κρίθηκαν, στις 16/6/2013, από το Ανώτατο Δικαστήριο, σώμα των ίδιων των επηρεαζόμενων που θα κληθούν να αποφανθούν τώρα για τους δημόσιους υπαλλήλους, ότι παραβιάζουν το Άρθρο 158.3 του Συντάγματος.

Οι υπουργοί

Στο μεταξύ, οι πολιτικοί προϊστάμενοι υπουργείων, δηλαδή οι υπουργοί, με τις τόσες ευθύνες και υποχρεώσεις, όχι μόνο δεν ανήκουν στην κατηγορία όσων ξεπερνούν τις 70 χιλ. ευρώ ετήσιες καθαρές απολαβές, αλλά λίγο μένει για να πέσουν και από την κατηγορία όσων αξιωματούχων λαμβάνουν κάτω από 60 χιλ. ευρώ. Ακριβώς ίδιο μισθό και ωφελήματα έχουν, σημειωτέον, και οι υφυπουργοί Τουρισμού και Ναυτιλίας. Άξιο αναφοράς είναι πάντως πως οι υπουργοί αμείβονται λιγότερο από τους γενικούς διευθυντές τους, ακόμη και λιγότερο από διευθυντές μεγάλων τμημάτων και τον διευθυντή του Γραφείου του Προέδρου της Δημοκρατίας.

Οι επίτροποι

Σύμφωνα με τον πίνακα μισθοδοσίας που συνοδεύει τον προϋπολογισμό, η νέα επίτροπος του Παιδιού και η νέα επίτροπος Νομοθεσίας εμφανίζονται με απολαβές ισότιμες αυτών των υπουργών (με ακαθάριστο ετήσιο μισθό 76.570 ευρώ, με επίδομα παραστάσεως 20.503 ευρώ και καθαρό ετήσιο μισθό μετά από αποκοπές και φόρο εισοδήματος ύψους 62.247 ευρώ) και αυτών που λάμβανε μέχρι πρότινος η κ. Κουρσουμπά.

Όπως έγραψε ξανά ο «Π», συνεχίζεται η ανομοιομορφία της μισθοδοσίας μεταξύ επιτρόπων αλλά και των επιδομάτων που λαμβάνουν: Άλλοι με επίδομα Παραστάσεως (επίσης ποικίλλει, άλλοι 18 χιλ. άλλοι 20 χιλ. ετησίως) και άλλοι με Φιλοξενίας (κάποιοι 2.040 ευρώ, άλλοι 5.100 ευρώ). Ειδικότερα, οι επίτροποι Διοικήσεως και Εποπτείας Υγείας εμφανίζονται ως οι πιο καλοπληρωμένοι (με ακαθάριστο ετήσιο μισθό και επίδομα Παραστάσεως 123.880 ευρώ όμοια με γ.δ.), ωστόσο ο Υγείας καθαρίζει 76.115 ευρώ ετησίως ενώ η Διοικήσεως 70.258, καθώς οι ετήσιες αποκοπές της είναι μεγαλύτερες. Ακολουθεί η επ. Προσωπικών Δεδομένων (με 103 χιλ. και 64.880 ευρώ αντίστοιχα) ενώ το ίδιο αμείβονται οι επίτροποι Προεδρίας, Περιβάλλοντος και Ισότητας (90.300 ευρώ και 56.520 ευρώ αντίστοιχα). Ο επ. Ορεινών Κοινοτήτων αμείβεται με το συμβολικό ποσό των 5.040 ευρώ ετησίως (4.920 καθαρά). Καταληκτικά, αναφέρεται πως ο επίτροπος Εθελοντισμού δεν εμφανίζεται στον σχετικό πίνακα μισθοδοσίας αξιωματούχων, ωστόσο στο νομοσχέδιο του προϋπολογισμού εμφανίζεται να αμείβεται όσο και οι επίτροποι Ισότητας, Προεδρίας και Περιβάλλοντος.

ΕΔΥ και ΕΕΥ

Άξιος απορίας είναι και ο τρόπος καθορισμού των μισθών του προέδρου και των μελών της Επιτροπής Δημόσιας Υπηρεσίας, σε συνάρτηση με αυτόν του προέδρου και μελών της Επιτροπής Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας. Πώς υπολογίστηκε ότι οι ετήσιες απολαβές του προέδρου της ΕΔΥ θα ανέρχονται σε 104.206 ευρώ και του προέδρου της ΕΕΥ στα 98.325 ευρώ; Αυτή η διαφορά 5.881 (αντίστοιχη είναι και μεταξύ των μελών των δύο επιτροπών) πώς προκύπτει; Τα ίδια ερωτήματα τίθενται και για διάφορες άλλες επιτροπές και αναθεωρητικές αρχές σε συνάρτηση πάντοτε με το έργο που επιτελούν και τις ευθύνες που αναλαμβάνουν.

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν.