Φόρμα αναζήτησης

Προς κατάργηση ο καθορισμός αμοιβών δικηγόρων εξωδικαστικά

Την εξουσία του Συμβουλίου του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου, μεταξύ άλλων, να καθορίζει τις αμοιβές των δικηγόρων για εξωδικαστηριακές υποθέσεις έρχεται να αφαιρέσει νομοσχέδιο το οποίο κατατέθηκε χθες στη Βουλή και τροποποιεί τον περί Δικηγόρων Νόμο.
Συγκεκριμένα, με την τροποποίηση καταργείται η εξουσία του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου να καθορίζει με κανονισμούς τις αμοιβές (κατώτατες και/ή εφάπαξ) των δικηγόρων για εξωδικαστηριακές υποθέσεις (για αγωγές ο καθορισμός γίνεται από το Ανώτατο), και αντικαθίσταται με την εξουσία του να ρυθμίζει με κανονισμούς τον τρόπο και τη διαδικασία επίλυσης των όποιων διαφορών τυχόν προκύψουν αναφορικά με τις αμοιβές των δικηγόρων για εξωδικαστηριακές υποθέσεις οι οποίες υπολογίζονται με την ώρα (π.χ. συμβόλαια).

Θέμα ανταγωνισμού

Όπως προκύπτει από την εισηγητική έκθεση του νομοσχεδίου, αλλά και το ερωτηματολόγιο ανάλυσης αντικτύπου της προτεινόμενης νομοθεσίας -με το οποίο σκοπείται η τροποποίηση του άρθρου 24 του βασικού νόμου- προηγήθηκε ανταλλαγή σχετικής αλληλογραφίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Κυπριακής Δημοκρατίας, μετά από διαδικασία που κίνησαν οι υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κατά της Δημοκρατίας, μέσω του συστήματος EU Pilot, κατά τη διάρκεια της οποίας, παρά τα επιχειρήματα που προέβαλε η Κυπριακή Δημοκρατία, από πλευράς Επιτροπής θεωρήθηκε ότι η εξουσία καθορισμού από τον Παγκύπριο Δικηγορικό Σύλλογο κατώτατων και/ή προκαθορισμένων αμοιβών των δικηγόρων για εξωδικαστηριακές υποθέσεις πλήττει τον ανταγωνισμό.
Σημειώνεται πως το νομοσχέδιο επιχειρεί να αποτρέψει την έναρξη επίσημης διαδικασίας επί παραβάσει από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατά της Δημοκρατίας, με τη δικαιολογία ότι η ρύθμιση που περιέχεται στο άρθρο 24 του περί Δικηγόρων Νόμου είναι ασυμβίβαστη με τους κανόνες του ανταγωνισμού.
Δέον να σημειωθεί πως το νομοσχέδιο που κατέθεσε στη Βουλή το Υπ. Δικαιοσύνης ετοιμάσθηκε ύστερα από διαβούλευση με τον γενικό εισαγγελέα της Δημοκρατίας, ενώ και ο Δικηγορικός Σύλλογος, με τον οποίο έγινε επίσης διαβούλευση, συμφωνεί με την προτεινόμενη νομοθεσία.