Φόρμα αναζήτησης

Προς αναβάθμιση οι μόνιμοι του Οδυσσέα

Ο γενικός ελεγκτής κράτησε την υπόσχεση που είχε δώσει στις 25 Απριλίου, όταν η επίτροπος Διοικήσεως είχε χαρακτηρίσει παράνομη τη διαδικασία πρόσληψης 20 ελεγκτών ορισμένου χρόνου στην Ελεγκτική Υπηρεσία, ότι δηλαδή το νέο προσωπικό θα αναλάμβανε καθήκοντα μέχρι τις 2 Μαΐου. Σύμφωνα με πληροφορίες του «Πολίτη», η πλήρωση 19 θέσεων (16 ελεγκτών και τριών ελεγκτών τεχνικού ελέγχου) ορισμένου χρόνου στην Ελεγκτική Υπηρεσία ολοκληρώθηκε κανονικά την προηγούμενη εβδομάδα, με τον Οδυσσέα Μιχαηλίδη να διανέμει τους 16 νεοπροσληφθέντες ελεγκτές στα 15 παραρτήματα του οργανογράμματος της Ελεγκτικής Υπηρεσίας και τους τρεις μηχανικούς ελεγκτές στη Διεύθυνση Τεχνικού Ελέγχου.

Στις 25 Απριλίου, κατόπιν εξέτασης παραπόνου της κλαδικής της ΠΑΣΥΔΥ στην Ελεγκτική, η επίτροπος Διοικήσεως είχε συστήσει στον γενικό ελεγκτή να μην ολοκληρώσει τις προσλήψεις χωρίς εγκεκριμένα σχέδια υπηρεσίας για το νέο προσωπικό. Στην τοποθέτησή της, η επίτροπος Μαρία Λοττίδου κατέγραψε ότι για τους ελεγκτές ορισμένου χρόνου είχαν προβλεφθεί αναβαθμισμένες κλίμακες (Α9-Α11-Α12), καθιστώντας τους ιεραρχικά ανώτερους από τους μόνιμους ελεγκτές της Ελεγκτικής Υπηρεσίας, η αρχική τοποθέτηση των οποίων ήταν στις κλίμακες Α8-Α10-Α11. Σύμφωνα με την επίτροπο Διοικήσεως, καθόσον η προκήρυξη της Ελεγκτικής Υπηρεσίας έγινε έναντι κενών μόνιμων θέσεων, η τοποθέτησή τους σε διαφορετικές κλίμακες (χωρίς εγκεκριμένα σχέδια υπηρεσίας) συνιστά διασάλευση των ιεραρχικών σχέσεων εντός της δημόσιας υπηρεσίας, που θα προκαλέσει διοικητικό χάος. Θέση του κ. Μιχαηλίδη, όπως καταγράφηκε σε επιστολή του προς την κ. Λοττίδου ημερ. 3 Απριλίου 2019, καθώς και στην ανακοίνωσή του στις 25 Απριλίου, είναι πως εφόσον οι αναβαθμισμένες κλίμακες καταγράφηκαν στον προϋπολογισμό, αυτές είναι και νόμιμες. Αποδίδοντας στην κ. Λοττίδου επιδερμική προσέγγιση και σύγχυση όσον αφορά τη διαφορά μεταξύ ιεραρχίας και αρχαιότητας, ο κ. Μιχαηλίδης επισημαίνει ότι οι θέσεις που προκήρυξε η Ελεγκτική Υπηρεσία δεν είναι πρώτου διορισμού (και άρα, δεν χρειάζονται εγκεκριμένα σχέδια υπηρεσίας). Καθόσον όμως, όπως υποστηρίζει η κ. Λοττίδου, οι προσλήψεις γίνονται έναντι κενών μόνιμων θέσεων, οι όροι εργοδοσίας πρέπει να συμβαδίζουν με τους όρους που διέπουν τις κενές θέσεις. Συναφής ήταν εξάλλου η υπόδειξη του Υπουργείου Οικονομικών όταν είχε εγκρίνει το 2017 το αίτημα του κ. Μιχαηλίδη για να προχωρούσε στις προσλήψεις, ότι οι κενές μόνιμες θέσεις δύνανται να καταργηθούν μόλις οι εργοδοτούμενοι ορισμένου χρόνου καταστούν αορίστου (μετά δηλαδή από 30 μήνες υπηρεσίας).

 

Αλλάζουν κλίμακες

Η κλαδική της ΠΑΣΥΔΥ στην Ελεγκτική Υπηρεσία είχε αντιδράσει αμέσως μετά τη δημοσίευση του τελικού καταλόγου με την κατάταξη των επιτυχόντων για την πλήρωση των 20 θέσεων ελεγκτών ορισμένου χρόνου, ζητώντας αναβάθμιση των κλιμάκων των μόνιμων ελεγκτών, ώστε να μην είναι ιεραρχικά κατώτεροι των νεοπροσληφθέντων συναδέλφων τους. Ο γενικός ελεγκτής παρέπεμψε το αίτημα της ΠΑΣΥΔΥ στη Νομική υπηρεσία, η οποία, όπως πληροφορείται ο «Π», έχει στείλει τη γνωμάτευσή της προκρίνοντας αναβάθμιση των μόνιμων ελεγκτών, ως ήταν δηλαδή το αίτημα της ΠΑΣΥΔΥ. Όπως προκύπτει, η απόφαση του Οδυσσέα Μιχαηλίδη να τοποθετήσει σε ανώτερες κλίμακες τους ορισμένου χρόνου ελεγκτές θα επηρεάσει όλα τα κεφάλαια του προϋπολογισμού της Ελεγκτικής Υπηρεσίας που αναφέρονται στις απολαβές του επιστημονικού προσωπικού.

 

Περιμένει απαντήσεις

Η άρνηση του γενικού ελεγκτή να συμμορφωθεί με τις συστάσεις της επιτρόπου Διοικήσεως δεν είναι γνωστό ποια εξέλιξη θα έχει, καθώς, όπως πληροφορείται ο «Π», η επίτροπος κ. Λοττίδου δεν έχει λάβει ακόμα τις απαντήσεις του Υπουργείου Οικονομικών επί της τοποθέτησής της στο παράπονο της ΠΑΣΥΔΥ. Υπενθυμίζεται ότι η κ. Λοττίδου σε εκείνη την τοποθέτηση παρέπεμψε στο άρθρο 8 του νόμου του 2016 περί Ρύθμισης της Απασχόλησης Εργοδοτουμένων Αορίστου και Εργοδοτουμένων Ορισμένου Χρόνου, υποδεικνύοντας ότι ο Οδυσσέας Μιχαηλίδης θα καταστεί προσωπικά υπεύθυνος για δαπάνες που πραγματοποιούνται για πρόσληψη εργοδοτουμένων ορισμένου χρόνου κατά παράβαση των διαδικασιών που καθορίζει ο ίδιος νόμος.