Φόρμα αναζήτησης

Προχωρά το Αποχετευτικό Συστήμα Λάρνακας

Υπογράφηκαν τα συμβόλαια για υλοποίηση της της Β΄ Φάσης του Αποχετευτικού Συστήματος Λάρνακας.

Σε γραπτή ανακοίνωση αναφέρεται ότι «το Συμβούλιο Αποχετεύσεων Λάρνακας (ΣΑΛ) υπέγραψε την Πέμπτη 10 Οκτωβρίου, συμφωνία με την Εταιρεία Χριστάκης Μούσουλου Εργοληπτική  ΛΤΔ για την υλοποίηση του Έργου «Κατασκευή αντλιοστασίου λυμάτων και συναφών δικτύων και εγκαταστάσεων» στα προγραμματισμένα πλαίσια των κατασκευαστικών Έργων της Β΄ Φάσης του Αποχετευτικού Συστήματος Λάρνακας».

Το έργο αφορά την κατασκευή Αντλιοστασίου Λυμάτων που θα κατασκευαστεί στη περιοχή Πύλας και περιλαμβάνει κατασκευαστικές εργασίες αντλιοστασίου λυμάτων, αγωγών λυμάτων και συναφών εγκαταστάσεων.

Η αξία του έργου είναι  85.809,00 ευρώ πλέον ΦΠΑ, τα κατασκευαστικά έργα προγραμματίζονται να αρχίσουν τον επόμενο μήνα (Νοέμβριο) και θα ολοκληρωθούν σε εννέα μήνες.