Συλικιώτης/Επιτροπή Νικολάτου: «Δεν θυμάμαι καμία κατ’ εξαίρεση υπηκοότητα να εγκρίθηκε κατ’ εξαίρεση»

Είχα απορρίψει εισήγηση του Υπουργείου Οικονομικών για πολιτογράφηση διότι δεν πληρούνταν τα κριτήρια δήλωσε ενώπιον της Ερευνητικής Επιτροπής για τις κατ’ εξαίρεση πολιτογραφήσεις ο πρώην υπουργός Εσωτερικών Νεοκλής Συλικιώτης.