Φόρμα αναζήτησης

Πολίτες σε ρόλο… big brother

Ως μια καινοτομία που διευρύνει τη δημοκρατία και προάγει τη διαφάνεια καθώς άπτεται του ελέγχου της διοίκησης, χαρακτήρισε ο υπουργός Δικαιοσύνης το νομοσχέδιο που επεξεργάστηκε το υπουργείο του και προνοεί την πρόσβαση των πολιτών σε δημόσια έγγραφα.

Ο Ιωνάς Νικολάου παρουσίασε χθες το νομοσχέδιο στην κοινοβουλευτική Eπιτροπή Νομικών και όπως εξήγησε, κάθε δημόσια αρχή θα υποχρεωθεί να δημοσιοποιεί έγγραφα που βρίσκονται στην κατοχή της για τα οποία έχει δικαίωμα πληροφόρησης ο πολίτης και δεν παραβιάζουν προσωπικά δεδομένα ή άπτονται θεμάτων ασφαλείας, άμυνας, διεθνών σχέσεων κ.λπ. Για τις κυβερνητικές υπηρεσίες που θα εμπίπτουν στον νόμο έφερε ως παράδειγμα το Κτηματολόγιο και την υποχρέωση αυτού να δημοσιοποιεί έγγραφα που σχετίζονται π.χ. με τα ακίνητα, την Πολεοδομία που θα υποχρεωθεί π.χ. να ανακοινώνει αλλαγές ζωνών κ.λπ. Στις εξαιρέσεις, πέρα από τα ζητήματα ασφάλειας, άμυνας κ.λπ., περιλήφθηκε και η κατάσταση της υγείας ασθενών, όπως και τα θέματα για τα οποία μπορεί να πληροφορηθεί ο πολίτης μέσω άλλης οδού ή καλύπτονται από άλλες νομοθεσίες.

Ο κ. Νικολάου υποστήριξε ότι οι περιπτώσεις των εξαιρέσεων είναι πολύ περιορισμένες και έχουν κριθεί αναγκαίες στη βάση διεθνών συμβάσεων που έχει υπογράψει η Δημοκρατία.

Έσπευσε, δε, να σημειώσει πως εάν η Βουλή αποφασίσει να διευρύνει την πρόσβαση, θα το αποφασίσει η ίδια και όχι στο πλαίσιο αυτής της νομοθεσίας. «Δηλαδή θα κρίνεται τι εξυπηρετεί καλύτερα το δημόσιο συμφέρον, ώστε η διοίκηση να δημοσιοποιεί ή να μην δημοσιοποιεί μια πληροφορία. Για παράδειγμα, μπορεί μια πληροφορία για θέμα υγείας να είναι προς το δημόσιο συμφέρον να μην αποκαλυφθεί, ενώ κάποια άλλη να είναι προς το συμφέρον της κοινωνίας να αποκαλυφθεί. Αυτό θα το αποφασίζει η δημόσια αρχή», ανέφερε.

Ερωτηθείς ποια είναι η διαδικασία που θα ακολουθείται για πρόσβαση στις πληροφορίες, ο υπουργός Δικαιοσύνης εξήγησε ότι ο πολίτης θα μπορεί να αιτηθεί στη δημόσια αρχή την παραχώρηση πληροφόρησης και η αρχή θα πρέπει να ανταποκριθεί σε 20 εργάσιμες μέρες. Σε περίπτωση που δεν ανταποκριθεί, ο πολίτης έχει δικαίωμα να υποβάλει καταγγελία στην Επίτροπο Πληροφορίας (τον ρόλο αυτό θα αναλάβει η Επίτροπος Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα), η οποία θα εξετάσει τους λόγους για τους οποίους η πληροφόρηση δεν δόθηκε έγκαιρα. Σε περίπτωση που η αρχή αρνηθεί να παράσχει την πληροφορία, ο πολίτης έχει δικαίωμα εντός 14 ημερών -μετά την επιστολή άρνησης παραχώρησης- να αποταθεί και πάλι στην επίτροπο υποβάλλοντας ένσταση, η οποία θα εξετάσει τους λόγους για τους οποίους δεν παραχωρήθηκε.

Σε περίπτωση άρνησης, η δημόσια αρχή πρέπει να εξηγεί επαρκώς τους λόγους και ταυτόχρονα να πληροφορεί τον ενδιαφερόμενο για τυχόν ενέργειες στις οποίες μπορεί να προβεί για περαιτέρω διεκδίκηση του αιτήματός του. Η επίτροπος θα έχει δικαίωμα αυτεπάγγελτα να εξετάζει την εφαρμογή της διαδικασίας αυτής. «Άρα υπάρχει και η διαδικασία ελέγχου στον τρόπο με τον οποίο θα ανταποκρίνονται οι δημόσιες αρχές στο δικαίωμα του πολίτη, κάτι το οποίο έρχεται να συμπληρώσει την όλη διαδικασία ώστε το δικαίωμα αυτό να μην καταστεί ανενεργό», διευκρίνισε ο υπουργός Δικαιοσύνης.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ