Πλήρης η δικαίωση από το INTOSAI, αναφέρει σε ανακοίνωση της η Ελεγκτική Υπηρεσία

«Ο INTOSAI απέρριψε το επιχείρημα αυτό, αφού το πρότυπο τούτο πρόδηλα δεν έχει εφαρμογή, ούτε και ερμηνεύεται με τον τρόπο που ισχυρίζεται η Νομική Υπηρεσία», αναφέρει η Ελεγκτική Υπηρεσία.